Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định viết thế nào? Luật Minh Khuê sẽ hướng dấn trong bài viết dưới đây.

1. Phương pháp khấu hao tài sản cố định

1.1. Khái niệm

Khấu hao được hiểu là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống trị giá của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng.

Tài sản cố định chính là những tư liệu sản xuất được chuyên sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có trị giá lớn và được Doanh nghiệp sử dụng vào nhiều kỳ sản xuất. Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có trị giá lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh. Trên thực tế, khái niệm Tài sản cố định bao gồm những tài sản đang sử dụng, chưa được sử dụng hoặc không còn được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh do chúng đang trong quá trình hoàn thành hoặc do chúng chưa hết trị giá sử dụng nhưng không được sử dụng. Những tài sản thuê tài chính mà doanh nghiệp sẽ sở hữu cũng thuộc về Tài sản cố định.

Bạn đang xem bài: Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023

Khấu hao tài sản cố định là khoản khấu hao được tính vào kinh phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản đó. Hay hiểu hơn về khấu hao tài sản cố định là có liên quan tới việc hao mòn tài sản, đó là sự giảm dần về trị giá hay trị giá sử dụng do được sử dụng hay tham gia vào quá trình sản xuất có thể là do hao mòn từ tác động của tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.Khấu hao tài sản cố định là một trong những nghiệp vụ quan trọng của một nhân viên kế toán. Khấu hao tài sản cố định liên quan tới báo cáo tài chính và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Khấu hao tài sản cố định là khoản khấu hao được tính vào kinh phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản đó. Việc đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng đối với những doanh nghiệp. Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định được ban hành và được những doanh nghiệp sử dụng phổ biến.

1.2. Phân loại tài sản số định

* Căn cứ vào mục đích sử dụng doanh nghiệp:

Theo Điều 2, Thông tư 45/2013/TT-BTC và Khoản 2, Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC, căn cứ vào mục đích sử dụng doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định như sau:

– Tài sản cố định hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

– Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng trị giá đã được đầu tư thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số kinh phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; kinh phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

– Tài sản cố định thuê tài chính: Là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của doanh nghiệp cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn lựa mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo những điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

– Tài sản cố định tương tự: Là tài sản cố định có công dụng tương tự trong cùng một ngành kinh doanh và có trị giá tương đương.

* Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định:

Tại Điều 6 của Thông tư này cũng quy định về phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp. Theo đó, căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định theo những mục tiêu sau:

– Tài sản cố định sử dụng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho những mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau: Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc;  Loại 2: Máy móc, thiết bị; Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý; Loại 5: Vườn cây lâu năm, thú vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm; Loại 6: những loại tài sản cố định khác: là toàn bộ những tài sản cố định khác chưa liệt kê vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật.

+ Tài sản cố định vô hình: Quyền sử dụng đất theo quy định của Thông tư này, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc trình diễn nghệ thuật, bản thu thanh, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế xếp đặt mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương nghiệp và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

– Tài sản cố định sử dụng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho những mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. những tài sản cố định này cũng được phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên.

– Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, chứa giữ hộ là những tài sản cố định doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc chứa giữ hộ Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.3. những phương pháp khấu hao tài sản cố định

những phương pháp khấu hao tài sản cố định gồm:

–   Khấu hao theo phương pháp đường thẳng (Khấu hao tuyến tính): Khấu hao theo phương pháp đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định đơn thuần nhất. Trong đó định mức khấu hao như nhau trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.

–   Khấu hao theo khối lượng sản phẩm. Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo khối lượng như sau: Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm.

–   Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Phương pháp được vận dụng đối với những doanh nghiệp thuộc những ngành có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh. Công thức tính: 

trị giá khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao x Tỉ lệ khấu hao.

2. Ý nghĩa của việc khấu hao tài sản cố định.

– Khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý là giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện bảo toàn vốn cố định của mình.

– Thông qua việc khấu hao tài sản cố định hợp lý có thể giúp doanh nghiệp thu hồi được đầy đủ vốn cố định khi tài sản cố định đó hết thời gian sử dụng.

– không những thế, khấu hao tài sản cố định còn là nhân tố quan trọng để xác định giá thành sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.

– Không những vậy, việc tính khấu hao tài sản cố định chuẩn xác cũng là cơ sở để tính toán việc tái đầu tư và tái sản xuất. 

3. Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2023

>> Tải ngay: Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

doanh nghiệp KẾ TOÁN A

Số: 01-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oo0oo————-

   ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi : CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY

–  Tên doanh nghiệp: doanh nghiệp KẾ TOÁN A

–  Địa chỉ trụ sở chính: Số 12x, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

 –  Mã số thuế: 010608xxxx

 – Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh: Bán xe ô tô

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay doanh nghiệp Kế toán A đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi cục thuế Quận Cầu Giấy theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Xin tình thực cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

A

Nguyễn Văn A

 

4. Hướng dẫn soạn thảo đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

– Phần mở đầu: Cần ghi rõ Tên doanh nghiệp; Ghi đầy đủ những thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ; Tên biên bản cụ thể là Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.

– Phần nội dung chính của mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định: Phần này cần nêu thông tin cơ quan tiếp nhận đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định; Thông tin doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Thông tin về mã số thuế; Thông tin ngành nghề, mặt hàng kinh doanh’ Căn cứ pháp lý và nội dung đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.

– Phần cuối của mẫu đăng ký: Trong phần này chúng ta cần viết Lời cảm ơn; Thời gian và địa điểm lập mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Quy định về khấu hao tài sản cố định và những vấn đề có liên quan của Luật Minh Khuê

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts