Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) ban hành kèm theo Công văn số: 340/LĐ-TBXH ngày 07 tháng 02 năm 2003 về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

1. Quy định về thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể được hiểu là một hiệp nghị được đạt thông qua quá trình thương lượng giữa những đại diện của người lao động và nhà tuyển dụng và được thể hiện dưới dạng văn bản chính thức. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nội dung của thỏa ước này không được vi phạm những quy định của pháp luật

Mục tiêu của thỏa ước lao động tập thể là tập thể đạt được lợi ích chung cho cả người lao động và nhà tuyển dụng. Thông thường những điều khoản trong thỏa thuận này sẽ đảm bảo cho người lao động được lợi những quyền lợi và điều kiện làm việc tốt hơn so với những gì được quy định trong pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa ước lao động tập thể sẽ khuyến khích người lao động hoạt động tích cực và tăng năng suất làm việc của họ

Bạn đang xem bài: Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1)

Tóm lại, thỏa ước lao động tập thể là một dụng cụ quan trọng để đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Tuy nhiên, nội dung của thỏa ước phải tuân thủ những quy định của pháp luật và đồng thời đem lại lợi ích chung cho cả người lao động và nhà tuyển dụng

Thỏa ước lao động tập thể là một hiệp nghị được đạt được giữa người lao động và nhà tuyển dụng, thông qua quá trình thương lượng tập thể. Thỏa ước này có thể được thể hiện dưới nhiều phương thức khác nhau, bao gồm:

– Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp: đây là loại thỏa thuận được đạt được giữa những đại diện của người lao động và nhà tuyển dựng tại mộ doanh nghiệp cụ thể. Nội dung của thỏa thuận này bao gồm những quy định về lương, chế độ làm việc, bảo hiểm xã hội, văn hóa doanh nghiệp và những quyền lợi khác của người lao động

– Thỏa ước lao động tập thể ngành: đây là thỏa thuận được đạt được giữa những đại diện người lao động và những doanh nghiệp hoạt động trong một ngành kinh tế cụ thể. Nội dung của thỏa thuận này thường bao gồm những quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm việc, chế độ nghỉ phép, tăng lương và những quyền lợi khác của người lao động trong ngành đó

– Thỏa ước lao động tập thể có rất nhiều doanh nghiệp: đây là thỏa thuận được đạt được giữa những đại diện của người lao động và những doanh nghiệp trong cùng một ngành hoặc khu vực địa lý. Nội dung của thỏa thuận này bao gồm những quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm việc, lương và những quyền lợi khác của người lao động

– những thỏa ước lao động tập thể khác: ngoài ba loại thỏa ước trên, còn có những thỏa ước khác được đạt được giữa những đại diện của người lao động và nhà tuyển dụng, tùy thuộc vào những đặc thù của từng doanh nghiệp hoặc ngành nghề cụ thể

 

2. Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Tải về : mẫu đăng lý thỏa ước lao động tập thể

(Tên doanh nghiệp) 

doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn A

Địa chỉ: số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

ĐĂNG KÝ

Thỏa ước lao động tập thể

Kính gửi: (tên đơn vị)

Chúng tôi gồm có:

1 – Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ): Nguyễn Văn A, giám đốc

2 – Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ) Nguyền Thị B, giám đốc

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày 05 tháng năm 2023

– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu 

– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung

– Gia hạn thỏa ước lao động thể

Đề nghị được đăng ký tại ghi cụ thể nơi đăng ký

Tài liệu đăng ký gồm có bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu như có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động

T, ngày 10 tháng năm 2023

 Giám đốc doanh nghiệp

( Ký tên và đóng dấu)

 

3. Một số lưu ý về thỏa ước lao động tập thể

* Về thẩm quyền ký kết thỏa ước lao động tập thể: 

Để ký kết thỏa ước lao động tập thể, đại diện hợp pháp của những bên thương lượng sẽ la người thực hiện. trường hợp thỏa ước lao động tập thể có rất nhiều doanh nghiệp, hội đồng thương lượng tập thể sẽ tiến hành thương lượng và chủ toạ hội đồng sẽ ký kết với đại diện hợp pháp của những bên thương lượng

Sau khi ký kết, thỏa ước lao động tập thể sẽ được gửi cho mỗi bên ký kết và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 77 Bộ luật Lao động năm 2019. Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có rất nhiều doanh nghiệp, mỗi người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại những doanh nghiệp tham gia thỏa ước sẽ nhận được 01 bản

Sau khi ký kết, người sử dụng lao động phải công bố thỏa ước lao động tập thể cho người lao động của mình biết. Điều này đảm bảo rằng những bên liên quan được thông tin đầy đủ về nội dung thỏa ước và có thể thực hiện những điều khoản được thỏa thuận một cách hiệu quả

* Về hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể:

Thỏa ước lao động tập thể là một văn bản có hiệu lực kể từ ngày mà những bên đã thỏa thuận trong thỏa ước hoặc ngày ký kết nếu như những bên không thống nhất. Khi đã có hiệu lực, những bên phải thực hiện thỏa ước đó một những tôn trọng và đầy đủ

Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước này sẽ có hiệu lực vận dụng cho toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của doanh nghiệp đó. Trong lúc đó, đối với thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có rất nhiều doanh nghiệp, thỏa ước sẽ có hiệu lực vận dụng cho toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của những doanh nghiệp tham gia thỏa ước đó

do vậy, việc thỏa thuận ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể là rất quan trọng và cần được những bên thỏa thuận và thống nhất trước khi ký kết. nếu như không thống nhất được thời khắc này, ngày ký kết sẽ là thời khắc khởi đầu có hiệu lực của thỏa ước

* Về thời hạn của thỏa ước lao động tập thể:

Thỏa ước lao độn tập thể thường có thời hạn từ 1 tới 3 năm. Tuy nhiên, thời hạn cụ thể có thể được những bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước. những bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau cho những nội dung khác nhau tỏng thỏa ước lao động tập thể

Việc thỏa thuận thời hạn tương tự giúp những bên có thể linh hoạt điều chỉnh nội dung thỏa ước tùy theo tình hình thực tế và quy định pháp luật. Khi thời hạn thỏa ước hết hạn, những bên có thể tiếp tục thương lượng và ký kết thỏa ước mới hoặc cập nhật nội dung cho thỏa ước hiện tại nếu như cần thiết.

* Về việc lấy ý kiến trước khi ký kết thỏa ước lao động tập thể

Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Lao động năm 2019 trước khi ký thỏa ước lao động tập thể cần tổ chức lấy ý kiến những đối tượng sau:

– Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp: lấy ý kiến toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp và khi có 50% người lao động trở lên đồng ý thì được ký kết thỏa ước

– Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành: lấy ý kiến toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động và được ký kết khi có trên 50% số thành viên đồng ý

– Đối với thỏa ước lao động tập thể có rất nhiều doanh nghiệp: lấy ý kiến toàn bộ thành viên ban lãnh đạo những tổ chức đại diện người lao động, chỉ những doanh nghiệp có trên 50% đối tượng lấy ý kiến đồng ý mới được tham gia ký kết

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể tới trực tiếp địa chỉ email: tư vấn pháp luật qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts