Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-TS) Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam

1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN  là danh sách gì?

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN là danh sách của những nhân viên hoặc lao động trong một tổ chức, doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp được đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động. những tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tham gia những chương trình bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn lao động cho nhân viên của mình. Danh sách lao động tham gia những chương trình bảo hiểm này là bản ghi chép thông tin về tên, số điện thoại, số CMND, ngày tham gia, số hồ sơ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế và những thông tin khác liên quan tới việc tham gia bảo hiểm của từng nhân viên.

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN được coi là một tài liệu quan trọng trong việc quản lý nhân sự của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đồng thời tạo điều kiện cho những tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp tuân thủ những quy định pháp luật liên quan tới bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn lao động. Thông tin trong danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN thường cập nhật định kỳ để đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của những thông tin liên quan tới quyền lợi bảo hiểm của nhân viên. Ngoài ra, những tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp cần phải đảm bảo việc đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên theo đúng quy định của pháp luật để tránh những vấn đề pháp lý và rủi ro tài chính trong tương lai. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN được sử dụng để đối chiếu với những bảng lương, những chứng từ liên quan tới bảo hiểm và những thông tin khác liên quan tới quản lý nhân sự. những tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng thông tin trong danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN là chuẩn xác, được bảo mật và không bị phát tán trái phép để bảo vệ quyền lợi của nhân viên. nếu như có thay đổi về thông tin nhân viên liên quan tới việc tham gia bảo hiểm, những tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp cần phải cập nhật thông tin trong danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của những thông tin liên quan tới quyền lợi bảo hiểm của nhân viên.

Bạn đang xem bài: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

 

2. Nội dung mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN thường bao gồm những thông tin sau:

– Số trình tự: đây là số trình tự của từng nhân viên trong danh sách.

– Họ và tên: tên đầy đủ của từng nhân viên.

– tháng ngày năm sinh: tháng ngày năm sinh của từng nhân viên.

– nam nữ: nam nữ của từng nhân viên (nam hoặc nữ).

– Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của từng nhân viên.

– Địa chỉ thường trú: địa chỉ thường trú của từng nhân viên (số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

– Ngày tham gia BHXH: ngày nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội.

– Mã số BHXH: mã số bảo hiểm xã hội của từng nhân viên.

– Ngày tham gia BHYT: ngày nhân viên tham gia bảo hiểm y tế.

– Số thẻ BHYT: số thẻ bảo hiểm y tế của từng nhân viên.

– Số thẻ BHYT: số thẻ bảo hiểm y tế của từng nhân viên.

– Ngày tham gia BHTN: ngày nhân viên tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

– Mã số BHTN: mã số bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của từng nhân viên.

– Ghi chú: những lưu ý hoặc thông tin khác có thể cần thiết để quản lý và sử dụng danh sách này.

những thông tin này được sắp xếp trong những cột riêng biệt và mỗi nhân viên sẽ được liệt kê theo hàng ngang. Để tiện cho việc theo dõi và quản lý, danh sách này nên được đánh số trình tự cho mỗi nhân viên. Thông thường, những thông tin trong danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN được sắp xếp theo trình tự từ trên xuống dưới, từ cột trước tiên tới cột cuối cùng.  Để đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của danh sách, những thông tin phải được rà soát và cập nhật định kỳ. những thông tin nhân viên phải ghi được rõ, chuẩn xác và không để sót sót thông tin nào. Khi có sự thay đổi về thông tin của nhân viên (ví dụ như thay đổi địa chỉ, mã số BHXH, BHYT, BHTN,…), cần cập nhật lại trong danh sách và đảm bảo tính đồng bộ của những thông tin trong danh sách. nếu như danh sách này được sử dụng cho mục đích kê khai thuế hoặc thanh toán bảo hiểm, cần phải đảm bảo rằng những thông tin được cung ứng là đầy đủ và chuẩn xác để tránh vi phạm pháp luật và tránh những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thanh toán hoặc kê khai. nếu như danh sách này được lưu trữ trên máy tính hay hệ thống điện tử, cần đảm bảo an toàn thông tin và chế độ bảo mật để tránh lộ thông tin của nhân viên.

=> Việc cập nhật và quản lý đầy đủ danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN là rất quan trọng và có tác động trực tiếp tới quá trình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. do vậy, việc lập và quản lý danh sách này cần được thực hiện đầy đủ, chuẩn xác và kịp thời.

 

3. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN để làm gì?

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN có vai trò quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Cụ thể, danh sách này được sử dụng để thực hiện những công việc sau:

– Đăng ký và nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cung ứng những thông tin về số lượng và thông tin tư nhân của nhân viên để đăng ký tham gia những chế độ bảo hiểm xã hội. Việc đăng ký và nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và đúng thời hạn là cơ sở để nhân viên thừa hưởng những quyền lợi và chế độ bảo hiểm tốt nhất.

– Kê khai và nộp thuế, lệ phí: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện những công việc liên quan tới kê khai và nộp thuế, lệ phí cho những cơ thuế quan, bảo hiểm. Ví dụ như, khi đóng BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên, doanh nghiệp cần tính toán và nộp những khoản đóng góp tương ứng cho những cơ quan chức năng. Việc cung ứng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ trong quá trình kê khai và nộp thuế, lệ phí.

– Quản lý và bảo vệ quyền lợi cho nhân viên: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng có vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Bằng cách theo dõi và cập nhật danh sách này đầy đủ và đúng thời hạn, doanh nghiệp sẽ đảm bảo được tính chuẩn xác và đầy đủ của những quyền lợi bảo hiểm xã hội của nhân viên, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường niềm tin và sự hài lòng của nhân viên.

 

4. Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

>>> Tải ngay:  Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) là một mẫu biểu mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung ứng. Mẫu này được sử dụng để khai báo thông tin về việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp của những lao động trong doanh nghiệp. Dưới đây là nội dung về mẫu danh sách lao động mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng tham khảo: 

Ảnh màn hình 2023 05 10 lúc 21 55 13

​Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Mẫu bảng kê danh sách lao động (phụ lục số 4)

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có thắc mắc cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email:lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. tình thật cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts