Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân 2023

doanh nghiệp Luật Minh khuê cũng cấp mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân và hướng dẫn cách viết theo quy định của pháp luật thuế hiện hành:

1. Khấu trừ thuế là gì? Chứng từ khấu trừ thuế là gì?

Khấu trừ thuế là phương pháp khấu trừ được vận dụng đối với những loại thuế ngày nay, theo đó chủ thể sẽ không trực tiếp đi nộp thuế, mà số tiền thuế sẽ được trừ vào những khoản kinh phí mua hàng hoặc thu nhập của họ.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì khấu trừ thuế thu nhập tư nhân là việc tổ chức, tư nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân 2023

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một loại hồ sơ do tổ chức hoặc tư nhân trả thu nhập cấp cho những tư nhân bị khấu trừ thuế thu nhập tư nhân

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, có thể kể tới một số mục đích ghi được nhận trong pháp luật thuế như sau:

– Là thành phần trong hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp tư nhân trực tiếp quyết toán với cơ thuế quan 

-Chứng minh được khoản thuế mà tư nhân được khẩu trừ theo quy định của pháp luật thuế. Từ đó, tư nhân có thể biết được mình có phải đóng thuế thu nhập tư nhân hay không, mức khấu trừ đó đã chuẩn xác chưa.

-Chứng minh sự sáng tỏ, rõ ràng về những khoản tiền mà tư nhân được khấu trừ thuế.

 

2. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thi nhập tư nhân được ban hành kèm theo phục lục 1 kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Tải ngay mẫu: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP tư nhân

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận Cầu Giấy

1. Tên tổ chức, tư nhân trả thu nhập:doanh nghiệp TNHH MT

2. Mã số thuế:  0 8 7 x x x x x x 5 5 3 8 1

 

3 .Địa chỉ: Số 132 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Số điện thoại: 028293002  5. Số fax: 

6. Số tài khoản: 0290393830030 .7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập tư nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập tư nhân và những văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ thuế quan cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

 Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân theo đúng những quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

  Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

                                          

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC tư nhân TRẢ THU NHẬP

Ký ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu (nếu như có)

Lưu ý: những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý, những bạn có thể tham khảo và thay thế bằng những nội dung khác sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình. 

 

3. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân sử dụng làm gì? 

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân là mẫu đơn đề nghị được lập ra nhằm mục đích để những tư nhân, tổ chức đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân.

Theo đó thì mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân phải có đầy đủ thông tin cần thiết và nêu rõ thông tin tư nhân, tổ chức trả thu nhập, mã số thuế, nội dung đề nghị… Và sau khi hoàn thành việc lập biên bản thì người đại diện hợp pháp của tư nhân, tổ chức trả thu nhập phải ký và ghi rõ họ tên để đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân có trị giá. 

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân được cấp trường hợp mà những tổ chức, tư nhân trả những khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn phải được cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của tư nhân bị khấu trừ. Trường hợp tư nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Theo đó, những trường hợp dưới đây, tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế phải cung ứng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu của tư nhân bị khấu trừ, trừ trường hợp tư nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, tư nhân trả thu nhập:

– Thu nhập của tư nhân không trú ngụ.

-Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản.

– Thu nhập từ đầu tư vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của tư nhân không trú ngụ.

– Thu nhập từ trúng thưởng.

– Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương nghiệp.

– Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác (khấu trừ 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập).

Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân. Theo đó thì khi viết đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thi nhập tư nhân thì những bạn chỉ cần tải mẫu có sẵn theo thông tư số 95/2015/TT-BTC, và mẫu đơn đề nghị cấp khấu trừ khuế thu nhập cá cần phải khắc phục được về mặt nội dung và phương thức của đơn.

– Về mặt phương thức thì đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân phải được trình bày trên khổ giấy A4, trình bày ngắn gọn, sạch sẽ không nhàu nát. Nói chung thì cần khắc phục được về mặt phương thức của một văn bản hành chính. 

– Về mặt nội dung thì mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân phải được trình bày đầy đủ những thông tin như là quốc hiệu tiêu ngữ, tên văn bản, thông tin cơ quan nơi tiếp nhận đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân, thông tin tên tổ chức, tư nhân trả thu nhập, mã số thuế, địa chỉ tư nhân, số điện thoại, …Căn cứ pháp lý đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuê thu nhập tư nhân cho những đơn vị, cam kết chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế của đơn vị. Ở nội dung phía dưới thì chúng ta không thể thiếu thời gian, địa điểm lập đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân. Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu của đại diện hợp pháp của tổ chức, tư nhân trả thu nhập.

tương tự thì một mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ thu nhập tư nhân thì phải là một mẫu đơn khắc phục được những yêu cầu về mặt nội dung và phương thức của một văn bản hành chính. Thông thường thì khi cần soạn đơn đề nghị cấp chứng từ thu nhập tư nhân thì bản thân người có nhu cầu sử dụng họ sẽ trực tiếp tải văn bản được ban hành kèm  theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân, mong rằng thông qua những nội dung phía trên mà chúng tôi cung ứng đã tạo điều kiện cho những bạn có thể hiểu rõ hơn và cụ thể về mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế theo quy định, không những thế giúp những bạn có thể dễ dàng soạn thảo một đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân một cách hoàn thiện và nhanh chóng. nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc địa chỉ email : lienhe@luatminhkhue.vn để được chúng tôi hỗ trợ

Ngoài ra thì những bạn còn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết sau đây của chúng tôi:

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân là gì? Cách khấu trừ TNCN

Không có chứng từ khấu trừ thuế liệu có được hoàn thuế thu nhập tư nhân không ?

Xử phạt khi làm mất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập tư nhân

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts