Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 06/SBH)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện tại văn bản này đã không còn hiệu lực. Cụ thể về vấn đề này, mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

1. Được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 2 điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được cấp lại trong những trường hợp sau đây:

– Cấp lại toàn bộ sổ (bao gồm bìa và tờ rời) trong những trường hợp: sổ bị mất, hỏng; sổ cần được gộp lại; thay đổi số sổ; sửa họ tên, chữ đệm, ngày/tháng/năm sinh; người đã hưởng BHXH 1 lần nhưng vẫn còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 06/SBH)

– Cấp lại bìa sổ khi có sơ sót về nam nữ hoặc quốc tịch.

– Cấp lại tờ rời sổ khi tờ rời bị mất hoặc hỏng.

 

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 06/SBH)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện tại văn bản này đã không còn hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành các bước thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Điều đó tức là, Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 06/SBH) không còn trị giá sử dụng nữa. Mặt khác, theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không còn sử dụng tới đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội nữa mà thay vào đó là Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Cụ thể mẫu tờ khai như sau, mời quý độc giả cùng tham khảo:

>> Tải ngay: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

I. Phần kê khai bắt buộc

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): Nguyễn Văn A

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1990 [03]. nam nữ: Nam

[04]. Quốc tịch Việt Nam [05]. Dân tộc: Kinh

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh:  [06.1]. Xã (phường, thị trấn): An Khánh

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Hoài Đức [06.3]. Tỉnh (Tp): Hà Nội

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ:  [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: số 10, đường Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): Trung Hòa [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Cầu Giấy

 [07.4].Tỉnh (Tp): Hà Nội

[08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Nguyễn Thị B (mẹ)

II. Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp): 123456789 [09.1]. Số điện thoại liên hệ: 0987654321

[09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: 123456789012 [10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): 987654321

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: 2.000.000 đồng [12]. Phương thức đóng: Trực tiếp tại quầy BHXH

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh ABC

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Thay đổi địa chỉ liên lạc từ số 10 đường A, phường B, quận C, thành phố D sang số 20 đường E, phường F, quận G, thành phố H.

[15]. Hồ sơ kèm theo (nếu như có): ……………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ vận dụng đối với người lao động thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……….., ngày ……. tháng …… năm ……….
Người kê khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Hướng dẫn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

a) Mục đích:

– Kê khai những thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

– Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

b) Trách nhiệm lập:

– Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

– Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

c) Thời gian lập:

– Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia khi chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Đối với người chỉ tham gia BHYT:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;

+ Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

d) Phương pháp lập:

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

[02]. tháng ngày năm sinh: ghi đầy đủ tháng ngày năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. nam nữ: ghi nam nữ của người tham gia (nếu như là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu như là nữ thì ghi từ “nữ”).

[04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời khắc kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả khắc phục thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (vận dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[09]. Mã số BHXH: ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ vận dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin); trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại Bưu điện văn hóa xã hoặc địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan BHXH hoặc Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã số BHXH.

Trường hợp không xác định được mã số BHXH mà có số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT.

Trường hợp xác định được mã số BHXH nhưng khác số sổ BHXH thì ghi mã số BHXH vào mục tiêu này và ghi bổ sung số sổ BHXH vào mục tiêu [14].

[09.1]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu như có).

[09.2]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

[10]. Mã hộ gia đình: ghi mã hộ gia đình đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ vận dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin); trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan BHXH hoặc Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã hộ gia đình.

[11]. Mức tiền đóng (vận dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (vận dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, tháng ngày năm sinh, những thông tin liên quan tới chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

[15]. Hồ sơ kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi những loại hồ sơ chứng minh.

– Đối với người tham gia thừa hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi những loại hồ sơ chứng minh.

Sau khi hoàn thành việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, nam nữ) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê: Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất thực hiện thế nào? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 06/SBH). Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts