Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2023

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu Mẫu số 03) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ được trạng sư tư vấn soạn thảo và hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

 

1. Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng để làm gì?

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là mẫu đơn mà người lao động thất nghiệp thuộc diện thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi tới trung tâm dịch vụ việc làm để đề nghị thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật và kèm theo những hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2023

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền được chi trả cho người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước đó trong khoảng thời gian không có việc làm hoặc là chờ tìm kiếm công việc mới. Do vậy thì đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng để người lao động thất nghiệp đáp ứng điều kiện thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp tiến hành làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

 

2. Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hướng dẫn

Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

Tải ngay:>>> Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VNAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Tôi tên là: Lê Thị H sinh ngày: 12/02/1995 nam nữ: Nữ

Số chứng minh nhân dân: 012233344454

Ngày cấp: 20/12/2020 nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Số sổ BHXH: 29220xxx

Số điện thoại:03456789  Địa chỉ email (nếu như có)………..

Dân tộc:  Kinh      Tôn giáo: không có

Số tài khoản ATM (nếu như có) 20202081993 Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Trình độ tập huấn: Đại học

Ngành nghề tập huấn: Kế toán

Nơi thường trú (1): Số nhà 12A, Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chỗ ở ngày nay (2): Số nhà 12A, Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Ngày 20 tháng 05 năm 2023 tôi đã kết thúc hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc với doanh nghiệp TNHH MH tại địa chỉ 120 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu GiấY, TP Hà Nội

Lý do kết thúc hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: 

Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc: hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: 40 tháng

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM) : Qua thẻ ATM 

Kèm theo đơn đề nghị này là(3)  quyết định thôi việc và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, khắc phục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu như sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày….tháng…..năm…….

Người đề nghị 

 

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung thông tin mang tính chất gợi ý những bạn có thể thay thế bằng những nội dung thông tin khác sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình. 

Hướng dẫn viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

 Mục (1, 2) trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Mục (3) trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong những hồ sơ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định thải hồi; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Những nội dung ghi được trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp phải ghi được một cách đầy đủ và chuẩn xác.  Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp phải được trình bày trên khổ giấy A4, trình bày sạch sẽ ngắn gọn nội dung không được gạch xóa hay nhàu nát. Để khắc phục được về mặt phương thức của đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể tải mẫu mà chúng tôi đã gắn link phía trên để có thể sử dụng đúng mẫu theo quy định của pháp luật. 

 

3. Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong những hồ sơ sau đây xác nhận về việc kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;  Quyết định thôi việc; Quyết định thải hồi; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, vỡ nợ hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, chứa chức đối với những chức danh được bổ nhiệm trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

Trường hợp người lao động không có những hồ sơ xác nhận về việc kết thúc hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo các bước tại điểm h khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là: 

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Bước 2: Trả kết quả

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

nếu như như người lao động không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Bước 3:Chi trả trợ cấp thất nghiệp

 Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vậy thì người lao động cần khắc phục được điều kiện gì để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2thì người lao động cần đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

– Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng tới dưới 12 tháng.

– kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp người lao động đơn phương kết thúc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013; Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

-Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc 

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ những trường hợp như là: Thực hiện quân dịch, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành quyết phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email:  lienhe@luatminhkhue.vn.

Ngoài ra thì những bạn còn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết sau đây: 

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 là bao nhiêu tiền?

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới năm 2023

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới 2023?

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts