Mẫu đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội (Mẫu số 3)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội qua nội dung bài viết sau đây:

 

1. Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là đơn gì?

Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là một loại đơn đề nghị gửi tới cơ quan chức năng nhằm xin phê duyệt việc thành lập một tổ chức hội. những tổ chức hội này thường được thành lập để phục vụ mục đích cộng đồng, góp phần vào việc khắc phục những vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học, công nghệ, đảm bảo quyền và lợi ích của những thành viên trong hội. các bước thành lập một tổ chức hội cần phải tuân theo quy định của pháp luật và được cơ quan chức năng xác nhận xác nhận. Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là một bước quan trọng trong quá trình này. Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là một đơn đề nghị được nộp tới cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh và hoạt động hội của địa phương, nhằm đề xuất xác nhận ban vận động (hay còn gọi là ban chấp hành) đã hoàn thành thủ tục thành lập và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu pháp lý để được xác nhận hoạt động hợp pháp.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội (Mẫu số 3)

Trong đơn đề nghị, ban vận động cần cung ứng đầy đủ thông tin về hội, như tên hội, địa chỉ, mục đích hoạt động, thành viên của ban vận động, phương thức tổ chức, quy định về thành lập và hoạt động của hội, quyền và nghĩa vụ của những thành viên, nguồn tài chính và những hoạt động được thực hiện. Sau khi nhận được đơn đề nghị, cơ quan quản lý sẽ tiến hành rà soát và đánh giá để quyết định về việc xác nhận hoạt động của ban vận động và cho phép hội hoạt động chính thức.

 

2. Sử dụng đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội sử dụng để làm gì?

Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội được sử dụng để yêu cầu cơ quan chức năng xác nhận và cấp phép cho ban vận động thành lập hội. Ban vận động là một tổ chức phi chính phủ được thành lập bởi những tư nhân hoặc tổ chức có cùng mục đích hoặc lợi ích, nhằm xúc tiến và bảo vệ quyền lợi của nhóm đối tượng mà họ đại diện.  Đơn đề nghị này được nộp tới cơ quan quản lý địa phương theo địa điểm đăng ký trụ sở của hội. nếu như đơn đề nghị được phê duyệt, ban vận động sẽ được xác nhận chính thức là một tổ chức xã hội và có thể hoạt động theo quy định của pháp luật. Trong đơn đề nghị này, cần cung ứng đầy đủ thông tin về ban vận động, bao gồm tên và địa chỉ của ban vận động, mục đích thành lập hội, phạm vi hoạt động của hội, số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức và quy định về hoạt động của hội. Ngoài ra, cần có sự đảm bảo về tính pháp lý của những tài liệu liên quan tới việc thành lập hội. Việc sử dụng đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là cần thiết để đảm bảo tính pháp lý và tôn trọng quy định của pháp luật đối với hoạt động của những tổ chức xã hội. Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là một loại đơn đề nghị đối với những tổ chức, cộng đồng, tư nhân muốn thành lập một hội nghị, đoàn thể có tính chất chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học hoặc nghệ thuật. Việc sử dụng đơn này tạo điều kiện cho những tổ chức hoặc tư nhân có thể đề nghị cho những cơ quan chức năng xác nhận và thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập một hội nghị, đoàn thể thích hợp với những quy định của pháp luật hiện hành.

Đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội là tài liệu chính thức được sử dụng để đề nghị cơ quan chức năng xét duyệt và xác nhận việc thành lập một tổ chức hội. Điều này tạo điều kiện cho tổ chức hội được pháp luật xác nhận và có quyền lợi pháp lý như một tổ chức hội chính thức. Ngoài ra, việc có một tổ chức hội chính thức còn tạo điều kiện cho những hoạt động vận động của ban vận động được thực hiện một cách rõ ràng và tổ chức hơn, góp phần đem lại hiệu quả tốt hơn cho những hoạt động của ban. 

 

3. Cách viết đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội

Để viết đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội, bạn có thể thực hiện theo những bước sau:

– Thông tin về ban vận động: trước tiên, cần đề cập tới tên của ban vận động, mục đích và lý do thành lập ban. Thông tin này nên được trình bày ngắn gọn và súc tích. Viết tiêu đề đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội bằng chữ in đậm ở trung tâm trang, đặt ngay phía trên đoạn đề nghị.

– Thông tin về hội: Tiếp theo, cần nêu rõ tên của hội, mục đích, địa điểm, phạm vi hoạt động, số lượng thành viên dự kiến, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của ban quản lý hội. Trình bày lý do và mục đích của việc thành lập hội, cụ thể hơn là những hoạt động mà hội dự kiến sẽ thực hiện. Đồng thời, đề cập tới những tiêu chuẩn, điều kiện cần có để đơn vị đề nghị được xác nhận là một ban vận động, ví dụ như số lượng thành viên tối thiểu, độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm…

– Đề nghị: Ở phần này, cần đề nghị cơ quan nhà nước xem xét và xác nhận hội, đồng thời đề xuất một số yêu cầu cần thiết như xác nhận chính thức tên hội, cho phép hội hoạt động theo đúng mục đích đã được nêu, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hội và những thành viên, cùng với việc hướng dẫn những thủ tục cần thiết sau khi đề nghị được chấp thuận.

– Thông tin liên lạc: Cuối cùng, cần cung ứng thông tin liên lạc của ban quản lý hội để cơ quan nhà nước có thể liên hệ và khắc phục những vấn đề liên quan tới việc xác nhận hội. Đi kèm với đơn đề nghị là những hồ sơ chứng minh về sự tồn tại và hoạt động của đơn vị như giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, bản sao điều lệ, bản sao danh sách thành viên, danh sách những hoạt động đã và đang thực hiện của ban vận động.

tương tự, để viết đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội, người viết cần lưu ý một số điểm quan trọng. trước tiên là xác định đúng tên, mục đích, đối tượng của hội cũng như những thông tin liên hệ của ban vận động. Sau đó, cần trình bày chi tiết những hoạt động, sự kiện đã tổ chức hoặc sẽ tổ chức của ban vận động để chứng minh tính chất và mục đích của hội. Ngoài ra, cần trình bày thêm những lợi ích mà hội mang lại cho cộng đồng và những bước tiếp theo mà ban vận động dự kiến thực hiện sau khi được xác nhận. Việc viết đơn đề nghị này cần phải trình bày đầy đủ, logic và thuyết phục để tăng khả năng được chấp thuận.

 

4. Mẫu đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội

>>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội

Dưới đây là nội dung mẫu đơn đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ xác nhận VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Kính gửi: chủ toạ Hội đồng Nhân dân

Tôi là Nguyễn Thu H, là công dân Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại [địa chỉ].

Tôi và một số người có cùng ý kiến, ý chí và thị hiếu muốn thành lập một hội có tên là [tên hội] để tổ chức những hoạt động về [mô tả hoạt động].

Sau khi nghiên cứu và thảo luận, chúng tôi đã có bản tuyên bố thành lập ban vận động về việc thành lập hội. Ban vận động này được thành lập nhằm tập hợp và lãnh đạo những hoạt động về việc thành lập hội, xây dựng những kế hoạch hoạt động và chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận hội. 

Chúng tôi muốn đề nghị Hội đồng Nhân dân xem xét và xác nhận ban vận động của chúng tôi là đại diện cho nguyện vọng của một số người dân cùng quan tâm về việc thành lập hội.

Kính mong Hội đồng Nhân dân xem xét và trả lời đề nghị của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

Người làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2023

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có thắc mắc cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. chân tình cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button