Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất 2023

Luật Minh Khuê xin gửi tới những bạn mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo quyết nghị số 01/2017/NQ-HĐTP), mời quý độc giả cùng tham khảo.

1. Tái thẩm là gì ?

Tái thẩm là quá trình xem xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi những đương sự phát hiện ra tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung cơ bản của bản án hoặc quyết định đó, mà trước đó khi Tòa ra bản án hoặc quyết định, những đương sự không biết tới. Vì vậy, khi phát hiện tình tiết mới có thể thay đổi nội dung của bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực, có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xem xét lại theo thủ tục tái thẩm.

 

2. Căn cứ xem xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm

Theo quy định tại Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015., Tòa án sẽ thực hiện tái thẩm bản án, quyết định theo thủ tục nếu như có những căn cứ sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất 2023

– Có phát hiện tình tiết mới, quan trọng mà những đương sự không thể biết trước đó trong quá trình khắc phục vụ án.

– Có cơ sở chứng minh kết luận thẩm định, lời dịch bị giả mạo chứng cứ hoặc không đúng sự thực.

– Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên có cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc cố ý kết luận trái pháp luật.

– Bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước mà Tòa căn cứ để khắc phục bị hủy bỏ.

nếu như gặp trường hợp này, người đề nghị phải viết đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xem xét tái thẩm. Đơn đề nghị phải gồm những thông tin sau:

– Họ tên, địa chỉ liên hệ và tư cách tham gia tố tụng của người đề nghị.

– Tên, số hiệu và ngày cấp của bản án, quyết định.

– Yêu cầu của người đề nghị.

– những tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh cho đề nghị của mình là đúng.

 

3. Ý nghĩa của thủ tục tái thẩm trong tố tụng dân sự

Thủ tục tái thẩm là một cơ chế quan trọng để Nhà nước đảm bảo và tăng trách nhiệm của mình đối với công dân, từ đó đảm bảo việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, công bằng, bảo vệ triệt để những quyền cơ bản của công dân. Chế định về tái thẩm cũng đóng góp quan trọng cho việc bảo đảm hiệu quả hoạt động và tính độc lập của những cơ quan tư pháp, từ đó bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

Thứ nhất, tái thẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khách quan và đúng pháp luật trong khắc phục vụ án.

Trong quá trình khắc phục, những bên liên quan có trách nhiệm cung ứng những chứng cứ để chứng minh quyền lợi của mình bị xâm phạm. Tòa án có trách nhiệm rà soát tính hợp thức của những chứng cứ này để đưa ra quyết định công bằng và khách quan. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể xảy ra tình huống mới được phát hiện sau khi bản án hoặc quyết định có hiệu lực, và có thể làm tác động tới nội dung của chúng. Đó là lý do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thiết lập thủ tục tái thẩm để đảm bảo rằng những bản án hoặc quyết định được xét lại một cách khách quan và đúng pháp luật.

Thứ hai, thủ tục tái thẩm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lập pháp.

Pháp luật của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa và xã hội, nhiều điều kiện và hoàn cảnh thay đổi, điều này dẫn tới pháp luật cũng có rất nhiều điểm yếu chưa điều chỉnh kịp thời để thích hợp. do vậy, thông qua quá trình tái thẩm, Tòa án phát hiện ra những hạn chế và vướng mắc vẫn tồn tại trong quá trình tố tụng dân sự hiện hành. Từ đó, Tòa án đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật, tăng khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn ngày nay.

Thứ ba, việc tái thẩm có thể đóng góp vào việc tổng kết, rút ra kinh nghiệm xét xử cho những Tòa án cấp dưới.

Những quyết định tái thẩm cung ứng tài liệu thực tiễn đáng giá để Tòa án vô thượng đưa ra những kết luận, rút ra kinh nghiệm để tăng chất lượng xét xử và hạn chế sơ sót của Tòa án cấp dưới. Tái thẩm cũng sẽ giúp những Thẩm phán thu thập và xác minh chứng cứ một cách chủ động hơn. những tình tiết mới mà không thể biết trước khi ra quyết định đã được xuất hiện. do vậy, Thẩm phán và những bên liên quan cần chú ý phát hiện những tình tiết mới liên quan tới vụ án để đảm bảo rằng vụ án được khắc phục đúng pháp luật.

 

4. Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất 2023

Mẫu đơn nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự là mẫu số 83-DS ban hành kèm theo quyết nghị 01/2017/NQ-HĐTP có nội dung như sau:

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất 2023 file Word

Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo quyết nghị số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân vô thượng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

­­­ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

đối với Bản án (Quyết định)…………..(1) số… ngày… tháng… năm…
của Tòa án nhân dân………………….

Kính gửi:(2) Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng.

Họ tên người đề nghị:(3) Nguyễn Thị An

Địa chỉ:(4) Số 10, đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

Là:(5) Nguyên đơn

trong vụ án về tranh chấp hợp đồng mua bán bất động sản

Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(6)……….. số…. ngày… tháng … năm … của Tòa án nhân dân……… đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị:(7)             

Yêu cầu của người đề nghị:(8)   

Kèm theo đơn đề nghị là những tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

1. Bản sao Bản án (quyết định) số……………… ngày….. tháng….. năm….. của Tòa án nhân dân……………………………

2. …………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)

* Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm như sau:

(1), (6) nếu như là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu như là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”…

(2) Ghi rõ thông tin về người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm theo quy định tại Điều 354 Bộ luật tố tụng dân sự. Ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng.

(3) nếu như người làm đơn là tư nhân, ghi đầy đủ họ tên của tư nhân đó. nếu như người làm đơn là cơ quan hoặc tổ chức, ghi tên của cơ quan hoặc tổ chức và ghi thêm họ tên và chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó. Ví dụ: doanh nghiệp X do ông Nguyễn Văn A – Tổng giám đốc làm đại diện.

(4) Ghi địa chỉ nơi trú ngụ của người làm đơn nếu như là tư nhân, hoặc địa chỉ trụ sở chính của cơ quan hoặc tổ chức đó nếu như là cơ quan hoặc tổ chức.

(5) Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn. Ví dụ: là nguyên đơn.

(7) Ghi rõ lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.

(8) Ghi rõ yêu cầu của người đề nghị, Ví dụ việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

(9) Liệt kê tên tài liệu và chứng cứ đi kèm đơn, ví dụ như bản sao Bản án số…, bản sao Chứng minh nhân dân…, và Quyết định số…/QĐ-UBND ngày….

(10) Người đề nghị là tư nhân phải ký tên hoặc lăn tay trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả tham khảo bài viết: Tái thẩm là gì? Nhiệm vụ và tính chất thủ tục tái thẩm vụ án hình sự? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts