Mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng mới 2023

Dưới đây, doanh nghiệp Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng nội dung của Mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng mới nhất qua nội dung bài viết dưới đây:

1. Đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng là gì?

Đơn đề xuất khen thưởng là một tài liệu quan trọng trong việc ghi nhận và tôn vinh những thành tựu, đóng góp và nỗ lực của những người hoặc tổ chức có thành tích đáng khen ngợi. Nó thường được sử dụng trong những tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ như một cách để tôn vinh và khuyến khích nhân viên hoặc thành viên trong cộng đồng đóng góp và hoạt động xuất sắc. Nội dung của đơn đề xuất thường bao gồm thông tin về những thành tích đáng khen ngợi của người hoặc nhóm đề xuất, tầm quan trọng của những thành tựu đó đối với tổ chức hoặc cộng đồng, và lý do vì sao họ xứng đáng được trao giải thưởng hoặc khen thưởng. Nó cũng có thể đề cập tới những thông tin khác như lý lịch và tiểu truyện của người được đề xuất và những người liên quan tới việc đề xuất này. Mục đích của đơn đề xuất khen thưởng là ghi nhận và tôn vinh những cống hiến và nỗ lực của những người hoặc tổ chức có thành tích đáng khen ngợi, từ đó xúc tiến họ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tổ chức hoặc cộng đồng.

Giấy đề nghị khen thưởng là một loại tài liệu chứng thực việc đề xuất khen thưởng cho một tư nhân hoặc một tổ chức. Nó được sử dụng để ghi nhận và tôn vinh những thành tựu, đóng góp và nỗ lực của người hoặc tổ chức đóng góp cho một công việc hoặc một sự kiện nào đó. Giấy đề nghị khen thưởng thường được sử dụng trong những tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ như một cách để tôn vinh và khuyến khích nhân viên hoặc thành viên trong cộng đồng đóng góp và hoạt động xuất sắc. Nó cũng có thể được sử dụng trong những hoạt động quân sự hoặc trong những cộng đồng dân cư. Giấy đề nghị khen thưởng thường chứa những thông tin cơ bản về người hoặc tổ chức được đề xuất, như tên, chức danh và địa chỉ liên lạc. Nó cũng mô tả ngắn gọn những thành tựu, hoạt động hoặc đóng góp của người hoặc tổ chức được đề xuất, và những lý do vì sao họ xứng đáng nhận được khen thưởng. Cuối cùng, giấy đề nghị khen thưởng cũng có thể chứa tên của những người đã đề xuất và thông tin liên lạc của họ.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng mới 2023

2. Cách trình bày mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu đơn đề xuất khen thưởng:

– Thông tin về người hoặc tổ chức đề xuất khen thưởng: Trong phần này, quý khách hàng cần phân phối thông tin chi tiết về người hoặc tổ chức mà quý khách đề xuất khen thưởng. nếu như là người, họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của người được đề xuất khen thưởng cần được liệt kê. nếu như là tổ chức, quý khách hàng cần đưa ra tên của tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.

– Thông tin về người hoặc tổ chức được đề xuất khen thưởng: Trong phần này, quý khách hàng cần đưa ra thông tin chi tiết về người hoặc tổ chức được đề xuất khen thưởng. nếu như là người, họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của người được đề xuất khen thưởng cần được liệt kê. nếu như là tổ chức, quý khách hàng cần đưa ra tên của tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.

– Lý do đề xuất khen thưởng: Trong phần này, bạn cần mô tả chi tiết về những đóng góp và thành tựu của người hoặc tổ chức được đề xuất, cũng như lý do vì sao họ xứng đáng được khen thưởng. Quý khách hàng cần đưa ra những thông tin về công việc, dự án hoặc hoạt động đáng khen thưởng, những đóng góp và thành tựu đáng chú ý của người hoặc tổ chức được đề xuất. những thông tin này cần được trình bày rõ ràng, cụ thể và càng chi tiết càng tốt.

– Kết luận: Phần này là nơi để nhấn mạnh tầm quan trọng của đề xuất khen thưởng và những lợi ích mà nó có thể đem lại. Quý khách nên kết thúc đơn đề xuất khen thưởng bằng cách tóm tắt lại lý do đề xuất và sự quan trọng của việc khen thưởng đối với người hoặc tổ chức được đề xuất.

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng:

– Số: số trình tự của giấy đề nghị khen thưởng.

– Đơn vị, cơ quan, tổ chức: tên đơn vị, cơ quan, tổ chức đề xuất khen thưởng. Căn cứ đề nghị khen thưởng của: thông tin về người đề xuất khen thưởng.

– Lý do khen thưởng: mô tả chi tiết về những đóng góp và thành tựu của người hoặc tổ chức được đề xuất khen thưởng, cũng như lý do vì sao họ xứng đáng được khen thưởng.

– Thời gian đề nghị: thời khắc đề nghị khen thưởng.

– Ngày ký: ngày giấy đề nghị khen thưởng được ký.

– Ký tên và đóng dấu: ký tên và đóng dấu của người đề xuất khen thưởng và của người đại diện cho cơ quan, tổ chức đề xuất khen thưởng (nếu như có).

3. Mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng

>>> Tải ngay: Mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng mới nhất

Mẫu đơn đề xuất khen thưởng hoặc giấy đề nghị khen thưởng là một loại văn bản được sử dụng để đề xuất cho một tư nhân hoặc một nhóm tư nhân trong tổ chức, doanh nghiệp hoặc cộng đồng được khen thưởng vì thành tích, đóng góp hoặc hành động tốt đẹp của họ. Đây là một phương thức tôn vinh và động viên cho những người đã làm tốt và đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần giữ vững và tăng cường ý thức làm việc tốt của nhân viên. Mẫu đơn đề xuất khen thưởng hoặc giấy đề nghị khen thưởng thường bao gồm những thông tin như: tên, chức vụ và đơn vị công việc của người được đề xuất khen thưởng, lý do đề xuất khen thưởng, chi tiết về thành tích hoặc đóng góp của người được đề xuất khen thưởng và ý kiến đánh giá của người đề xuất khen thưởng. Đối với những tổ chức, doanh nghiệp hoặc cộng đồng lớn, việc sử dụng mẫu đơn đề xuất khen thưởng hoặc giấy đề nghị khen thưởng là cách tối ưu để quản lý trình tự khen thưởng và đảm bảo tính sáng tỏ và công bằng trong việc trao giải thưởng.

Dưới đây là nội dung mẫu đơn đề xuất khen thưởng, giấy đề nghị khen thưởng mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê gửi tới quý khách hàng nhằm mục đích tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG

Đơn vị đề xuất khen thưởng: doanh nghiệp ABC

Người được đề xuất khen thưởng: Anh Nguyễn Văn A

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Đơn vị công việc: Phòng kinh doanh

Lý do đề xuất khen thưởng: Chúng tôi đề xuất khen thưởng anh Nguyễn Văn A vì những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong công việc kinh doanh trong quý vừa qua. Anh đã có những đóng góp tích cực trong việc giúp doanh nghiệp đạt được doanh số bán hàng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Anh đã trợ giúp đồng nghiệp và hỗ trợ khách hàng một cách nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm.

Chi tiết về thành tích của anh Nguyễn Văn A:

– Doanh số bán hàng của anh trong quý vừa qua đạt 150% so với mục tiêu đề ra.

– Anh đã trả lời được 90% những thắc mắc của khách hàng một cách nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm.

– Anh đã đề xuất một số giải pháp kinh doanh mới giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng.

Ý kiến đánh giá của đơn vị đề xuất khen thưởng:

– Chúng tôi tin rằng anh Nguyễn Văn A là một nhân viên kinh doanh tốt và đáng khen ngợi.

– Những đóng góp của anh đã giúp doanh nghiệp tăng doanh số và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp khen thưởng anh Nguyễn Văn A với một giải thưởng đáng giá để động viên anh tiếp tục phát huy và tăng năng lực làm việc của mình.

Đơn vị đề xuất 

ký và ghi rõ họ tên 

Đây chỉ là một ví dụ đơn thuần về mẫu đơn đề xuất khen thưởng, thực tế có thể có những yêu cầu hoặc nội dung khác tùy thuộc vào từng đơn vị công việc hay tổ chức sử dụng.

Trên đây là nội dung mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. nếu như quý khách có bất kỳ vướng mắc hay nghi vấn pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỡ trợ và trả lời thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts