Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023 cần những nội dung gì? Điều kiện để khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự là gì? Thủ tục khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình thế sự nào? Luật Minh Khuê sẽ trả lời những thắc mắc nêu trên thông qua bài tư vấn dưới đây:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

1. Mẫu khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

Screenshot 24(54)

Khi soạn thảo mẫu khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự cần đảm bảo một số nội dung cơ bản như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên văn bản: ĐƠN KHIẾU NẠI

– Kính gửi: cần xác định gửi đơn cho người nào nên mục này cần điền tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền khắc phục.

– Một số thông tin tư nhân của người làm đơn khiếu nại (như họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, …)

– Thông tin của cơ quan, tổ chức, tư nhân vị khiếu nại (như: tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân này).

– Nội dung khiếu nại: Tóm tắt việc khiếu nại, quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Và cuối đơn phải nêu rõ cam kết của người khiếu nại rằng toàn bộ nội dung trình bày là đúng sự thực và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

– Kèm theo đơn khiếu nại cần phân phối tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh quyết định không khởi tố vụ án hình sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Qúy khách có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI 

(Về quyết định không khởi tố vụ án hình sự)

1. Kính gửi: Viện Kiểm sát

2. Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là: Nguyễn Thị B

Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1975

Thường trú tại: Tổ 5 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Căn cước công dân số 03567432xxx do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/6/2023

Hiện đang (làm gì, ở đâu): 

3. Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)                               

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(nếu như quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị khắc phục sau thì viết đơn khiếu nại).

(nếu như người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

4. Lời đoan

Tôi xin đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thực và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và khắc phục để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin thực tình cảm ơn quý cơ quan!

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Người làm đơn          

(Ký tên và ghi rõ họ tên)     

B                   

Nguyễn Thị B   

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

2. Điều kiện khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự?

2.1 Thứ nhất, về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

– Thẩm quyền khởi tố của cơ quan điều tra:

Theo khoản 1 Điều 153 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì cơ quan điều tra sẽ có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả vụ việc có tín hiệu tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, khắc phục quy định tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này.

– Thẩm quyền khởi tố của Viện Kiểm sát:

Viện Kiểm sát sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong những trường hợp tại Khoản 3 Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

+ Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

+ Viện kiểm sát trực tiếp khắc phục tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

+ Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện tín hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử.

– Thẩm quyền khởi tố của Hội đồng xét xử

Ngoài ra thì Hội đồng xét xử cũng có thể ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu như qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm theo Khoản 4 Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự.

– Thẩm quyền khởi tố của một số cơ quan khác

không những thế, những cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cũng có thể ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trường hợp quy định tại Điều 164 của Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

2.2 Thứ hai, về quyền khiếu nại quyết định

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì cơ quan, tổ chức, tư nhân có quyền khiếu nại quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ nghĩ rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, căn cứ vào khoản 2 Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cơ quan, tổ chức, tư nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

tương tự, khi không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của những cơ quan trên, cơ quan, tổ chức, tư nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

3. Thủ tục thực hiện khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự

3.1 Đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Phó Thủ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Theo quy định tại khoản 1 Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, khiếu nại đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, khắc phục trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– nếu như không đồng ý với quyết định khắc phục của Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khắc phục khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại tới Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp.

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phải xem xét, khắc phục. Quyết định khắc phục của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp khiếu nại đối với quyết định của Thủ trưởng Cơ quan điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp khắc phục trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– nếu như không đồng ý với quyết định khắc phục của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khắc phục khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại tới Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng nếu như việc khắc phục khiếu nại lần đầu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh khắc phục.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng phải xem xét, khắc phục. Quyết định khắc phục của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng là quyết định có hiệu lực pháp luật.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự mới nhất 2023

3.2 Đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát

Theo quy định tại Điều 476 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khiếu nại đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát xem xét, khắc phục trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– nếu như không đồng ý với quyết định khắc phục của Viện trưởng Viện kiểm sát thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khắc phục khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại tới Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, khắc phục. Quyết định khắc phục của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp khiếu nại đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét, khắc phục trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định khắc phục của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Khiếu nại là gì? Thời hiệu và nguyên tắc khắc phục khiếu nại? của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được trả lời. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với những trạng sư của Luật Minh Khuê để được trả lời những vấn đề liên quan tới trạng sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts