Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH)

đơn vị luật Minh Khuê cung ứng Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH) thuộc biểu mẫu trong ngành xuất nhập cảnh để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng:

 

1. Mục đích khi sử dụng mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH)

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu là mẫu đơn được lập ra để xin cấp lại hộ chiếu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn nội dung xin cấp lại, thông tin hộ chiếu…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH)

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu thể hiện nguyện vọng của tư nhân gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể ở đây là phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, để xin cấp lại hộ chiếu giúp tiện dụng trong quá trình xuất nhập cảnh.

 

2. Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH) mới năm 2023

Bạn có thể tải mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH) tại đây

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ảnh 

4×6 cm

Nền trắng

TỜ KHAI

(sử dụng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu phổ thông hoặc cấp giấy thông hành)

 

1. Họ và tên (chữ in hoa): TRẦN THỊ T 2. Nam/Nữ: Nữ

3. Sinh ngày 11/7/1998

4. Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia): Hà Nội, Việt Nam

 5. Giấy CMND VN số 001322544781 Ngày cấp 12/6/2021. Nơi cấp (Tỉnh,Tp): Công an thành phố Hà Nội

 6. Địa chỉ trú ngụ ở nước ngoài (ghi theo giấy phép trú ngụ của nước sở tại).

7. Số điện thoại (để liên hệ khi cần thiết): 0925xxxxxxx

8. Địa chỉ trú ngụ ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký  thường trú hoặc tạm trú ) : số 14 Bích Câu, phường Cát Linh, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội

9. Địa chỉ nơi làm việc ở trong nước: 116 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 10. Cha đẻ: họ và tên: TRẦN VĂN X sinh ngày 4/7/1972

Mẹ đẻ : họ và tên: Lê Thị H sinh ngày: 1/5/1977

Vợ /chồng: họ và tên: Nguyễn Văn T sinh ngày 20/7/1992. Địa chỉ, số điện thoại người thân để liên hệ khi cần: 14 Bích Câu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

11. Hộ chiếu được cấp lần sắp nhất số B1254784 cấp ngày 11/8/2022. Cơ quan cấp: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nộ

12. Nội dung đề nghị (2): Đề nghị cấp lại hộ chiếu

13. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu như có) : Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN TIẾN Đ. Nam/Nữ: Nam. Sinh ngày 01/5/2017. Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia): thành phố Hà Nội

14. hồ sơ (bản sao/ chụp) nộp kèm theo :  căn cước công dân.

Tôi xin đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

Hà Nội, ngày 12  tháng 4 năm 2023

Người đề nghị 

T

Trần Thị T

Chú thích:

(1) : Nộp 02 ảnh, dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh để rời;

(2) : Ghi cụ thể theo nội dung thích hợp sau đây: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu;  đề nghị cấp lại hộ chiếu (do mất / hết hạn / tách cấp riêng hộ chiếu cho con);  đề nghị cấp đổi hộ chiếu; đề nghị  thay đổi họ và tên, tháng ngày năm sinh / số giấy CMND trong hộ chiếu;  đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha /mẹ; đề nghị  sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu;  đề nghị cấp Giấy thông hành để về nước.

 

3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp lại hộ chiếu phổ thông năm 2023

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về giấy tời cấp lại hộ chiếu phổ thông, bao gồm những hồ sơ sau:

– Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và hồ sơ liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều này; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn trị giá sử dụng.

– hồ sơ liên quan tới việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm:

+  Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;

+ Hộ chiếu phổ thông cấp lần sắp nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần sắp nhất;

+Bản chụp có chứng thực hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để rà soát, đối chiếu.

không những thế, Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước như sau:

Bước 1: Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và hồ sơ liên quan theo quy định nêu trên;

Xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn trị giá sử dụng.

Bước 2: Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, hồ sơ liên quan;

Bước 3: rà soát, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Bước 4: Chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu;

Bước 5: Cấp giấy hứa hẹn trả kết quả.

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị.Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thời hạn khắc phục không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

 

3. Lệ phí cấp lại hộ chiếu năm 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ tiểu mục 1 Mục I Thông tư 25/2021/TT-BTC  quy định về lệ phí cấp hộ chiếu như sau:

STT Nội dung Mức thu (đồng/lần cấp)
1 Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)  
a Cấp mới 200.000
b Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất 400.000
c Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự 100.000
2 Lệ phí cấp giấy thông hành  
a Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào hoặc Việt Nam – Campuchia 50.000
b Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại những cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tình của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc

50.000

c Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại những xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc 50.000
d Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công việc, du lịch những tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam 5.000
3 Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh  
a Cấp giấy phép xuất cảnh 200.000
b Cấp công hàm xin thị thực 10.000
c Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC  
  – Cấp lần đầu 1.200.000
  – Cấp lại 1.000.000
4 Lệ phí cấp tem AB 50.000

độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết:

Cách tra cứu số hộ chiếu trực tuyến, nhanh chóng, chuẩn xác

Hướng dẫn chụp ảnh hộ chiếu đẹp và đúng tiêu chuẩn

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em mới nhất năm 2023

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: “Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH)” Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email:lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng và kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts