Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2023

Bảo hiểm thất nghiệp ngày nay được coi là một sự hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp trong quá trình tìm việc mới. Muốn được lợi bảo hiểm thất nghiệp cần phải có đơn xin hưởng. Vậy mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thể hiện thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Quy định về bảo hiểm thất nghiệp ngày nay

Bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Điều 3 Luật việc làm năm 2013 với mục đích chính là đảm bảo một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị nghỉ việc làm. Ngoài ra, bảo hiểm thất nghiệp còn hỗ trợ người lao động trong việc học nghề, duy trì việc làm và tìm kiếm việc làm. Tất cả những khoản trợ cấp này sẽ được chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp mà một phần tài trợ bởi người lao động và người sử dụng lao động

Bảo hiểm thất nghiệp tương tự như bảo hiểm xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động nhưng hướng tới việc bù đắp thu nhập cho người lao động khi họ nghỉ việc làm. Từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể nhận được những khoản trợ cấp để hỗ trợ việc học nghề, tăng kỹ năng và duy trì việc làm. Điều này tạo điều kiện cho người lao động có thể duy trì cuộc sống tốt hơn trong thời gian chờ đợi tìm được việc làm mới.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2023

Bảo hiểm thất nghiệp được xem là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động trường hợp họ nghỉ việc làm. Điều đặc biệt của bảo hiểm thất nghiệp là nó chỉ hỗ trợ người lao động trong việc bù đắp thu nhập khi họ bị nghỉ việc làm và không có những chức năng khác như bảo hiểm xã hội

Để thực hiện mục tiêu này, người lao động sẽ đóng một khoản tiền bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong lúc đó, quỹ này sẽ được hình thành chủ yếu dựa trên nguồn đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Cụ thể, người lao động sẽ đóng 1% tiền lương tháng của mình vào quỹ này, trong khi người sử dụng lao động sẽ đóng góp với mức tương ứng 1% tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Khi một người lao động bị nghỉ việc làm họ sẽ được lợi một khoản tiền bảo hiểm từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khoản tiền này có chức năng hỗ trợ người lao động trong việc học nghề, duy trì việc làm và tìm kiếm việc làm mới. từ đó, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người lao động mà còn hỗ trợ họ trong việc tăng trình độ nghề nghiệp và đảm bảo sự ổn định trong công việc

Người lao động sẽ được lợi trợ cấp thất nghiệp nếu như đáp ứng đủ những điều kiện sau: 

– Hết hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp người lao động kết thúc hợp đồng  trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động, đối với hợp đồng không xác định thời hạn hoặc đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng trước khi kết thúc hợp đồng đối với hợp đồng theo mùa vụ

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

– Chưa tìm được việc làm kể từ ngày nộp hồ sơ sau 15 ngày  trừ trường hợp thực hiện quân dịch, công an, đi học từ 12 tháng trở lên, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm gian, chấp hành phạt tù, ra nước ngoài định cu, đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc chết

Để đề nghị được lợi trợ cấp thất nghiệp, cần chuẩn bị những tài liệu sau:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định – mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn, quyết định thôi việc, thải hồi , kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hay thỏa thuận kết thúc hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc

– Sổ bảo hiểm xã hội

 

2. Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2023

Tải về mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ABX

Tên tôi là: Nguyễn Văn A sinh ngày 10/11/1994 nam nữ: Nam/ Nữ

Số chứng minh nhân dân: 116xxxxxxxxxxxxx

Ngày cấp: 20/11/2021 nơi cấp: Công an tỉnh T

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 123xxxxxxxxxxxx

Số điện thoại: 012xxxxxxxxxxxxx Địa chỉ email (nếu như có): Không

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số tài khoản (ATM nếu như có): 139xxxxxxxxxxxxxxx tại ngân hàng M

Trình độ huấn luyện: đại học

Ngành nghề huấn luyện: Luật học

Nơi thường trú (1): Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T 

Chỗ ở ngày nay (2): Số b, phường X, quận Y, thành phố z, tỉnh T

Ngày 05/5/2022, tôi đã kết thúc hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) ghi cụ thể tên đơn vị tại địa chỉ Số c, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Lý do kết thúc hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc: ghi cụ thể lý do kết thúc

Loại hợp đòng lao động/ hợp đồng làm việc: hợp đồng lao động có thời hạn

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: 36 tháng 

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (bảo hiểm xã hội quận/ huyện hoặc qua thể ATM) qua thẻ ATM

Kèm theo Đề nghị này là (3) ghi tên những tài liệu cụ thể và sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét khắc phục hưởng trợ cấp thất nghiệp có tôi theo đúng quy định

Tôi đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu như sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                   T, ngày 10 tháng năm 2023

                            Người đề nghị

                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Một số lưu ý khi làm đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(1), (2): để phân phối thông tin chuẩn xác và đầy đủ, vui lòng phân phối số nhà, tên đường, phố, tổ, thôn, xóm, làng , ấp, bản, buôn, phum, sóc của địa chỉ mà muốn ghi nhận

(3) để xác nhận việc nghỉ việc làm cần phân phối bản chín hoặc bản sao chứng thực của một trong những hồ sơ sau: hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, quyết định thôi việc, quyết định thải hồi, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc. Vui lòng đảm bảo rằng những hồ sơ này đã được chứng thực và có thể xác nhận được thông tin về việc nghỉ việc làm của người lao động

Mức hưởng trợ cấp thấy nghiệp được tính bằng 60% của mức bình quân tiền lương tháng mà người lao động đã đón bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng liên tục trước khi nghỉ việc, nhưng không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động được vận dụng chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời khắc kết thúc hợp đồng lao động nằm trong những đói tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc do người sử dụng lao động quyết định

Trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. nếu như đóng đủ từ 12 tháng tới 36 tháng, người lao động sẽ được lợi trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng. Sau đó, nếu như đóng đủ thêm 12 tháng nữa, họ sẽ được lợi thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng

thời khắc hưởng trợ cấp thất nghiệp khởi đầu từ ngày 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Trong suốt thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được lợi những quyền lợi bảo hiểm y tế. Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2023 mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể về trực tiếp địa chỉ email: tư vấn pháp luật qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts