Mẫu đơn xin mượn hạ tầng mới nhất năm 2023 và cách viết

Đơn xin mượn hạ tầng là một tài liệu mà người viết đơn sử dụng để yêu cầu mượn một số hạ tầng từ một đơn vị cung ứng. Vậy mẫu đơn xin mượn hạ tầng mới nhất năm 2023 thế nào và cách viết ra sao, mời quý độc giả cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Mẫu đơn xin mượn hạ tầng là gì?

Cơ sở vật chất là một trong những phương tiện truyền tải những nội dung, thông điệp và thực hành tri thức, rèn luyện kỹ năng và trị giá học sinh. Mỗi lớp học khi tham gia quá trình dạy và học đều phải cần sử dụng tới hạ tầng để tăng trị giá lớp học.

Đơn xin mượn hạ tầng là một tài liệu mà người viết đơn sử dụng để yêu cầu mượn một số hạ tầng từ một đơn vị cung ứng. Đơn này thường được sử dụng trong những tình huống khi người viết đơn cần một số hạ tầng nhưng không có đủ nguồn lực hoặc không muốn mua chúng. Đơn xin mượn hạ tầng thường bao gồm những thông tin cơ bản như tên và địa chỉ của đơn vị cung ứng, số lượng và loại hạ tầng cần mượn, thời gian dự kiến sử dụng và những điều kiện và cam liên kết quan tới việc mượn.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin mượn hạ tầng mới nhất năm 2023 và cách viết

Theo đó, mẫu đơn xin mượn hạ tầng thường được hiểu là mẫu đơn nêu rõ thông tin tư nhân của người muốn mượn phòng, mã số sinh viên, lý do muốn mượn trang thiết bị/hạ tầng và mượn trong khoảng thời gian nào, cũng như cam kết chấp hành mọi quy định của trường đặt ra. Mẫu đơn xin mượn hạ tầng là mẫu đơn được lập ra học sinh, sinh viên gửi lên phòng hạ tầng với mong muốn xin phòng hạ tầng cho phòng học mượn hạ tầng để tạo ra nhu cầu buổi học

Khi viết đơn xin mượn hạ tầng, người viết đơn nên sử dụng ngôn từ lịch sự, rõ ràng và cung ứng đầy đủ thông tin liên quan tới việc mượn. Sau khi hoàn thành, đơn này cần được gửi tới đơn vị cung ứng và chờ phê duyệt trước khi được thực hiện việc mượn.

2. Vai trò của đơn xin mượn hạ tầng

Đơn xin mượn hạ tầng có vai trò quan trọng trong việc yêu cầu mượn những hạ tầng từ một đơn vị cung ứng. Vai trò của đơn này bao gồm:

– Yêu cầu mượn: Đơn xin mượn hạ tầng là phương tiện để yêu cầu mượn những hạ tầng từ đơn vị cung ứng. Đơn này cung ứng thông tin về loại và số lượng hạ tầng cần mượn, thời gian dự kiến sử dụng và những điều kiện liên quan tới việc mượn.

– Thiết lập cam kết và điều kiện: Đơn xin mượn hạ tầng giúp thiết lập những cam kết và điều kiện liên quan tới việc mượn. Điều này bao gồm cam kết của người mượn sẽ sử dụng và bảo quản những hạ tầng một cách thận trọng và trả lại chúng vào thời khắc kết thúc thời gian mượn.

– Thể hiện tính nhiều năm kinh nghiệm: Việc viết đơn xin mượn hạ tầng thể hiện tính nhiều năm kinh nghiệm của người viết đơn. Nó cho thấy rằng người viết đơn đang quyết tâm tiếp cận vấn đề một cách thận trọng và chu đáo, và sẵn sàng tuân thủ những quy định và điều kiện của đơn vị cung ứng.

– Giúp quản lý tài sản: Việc sử dụng đơn xin mượn hạ tầng giúp đơn vị cung ứng quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn. Đơn này giúp đơn vị cung ứng biết được số lượng hạ tầng đã được mượn và thời gian dự kiến sử dụng, từ đó giúp quản lý tài sản một cách tốt hơn.

– Giúp định giá và kiểm soát kinh phí: Khi viết đơn xin mượn hạ tầng, người viết đơn cần cung ứng thông tin về số lượng và loại hạ tầng cần mượn. Điều này giúp định giá và kiểm soát kinh phí liên quan tới việc mượn.

3. Mẫu đơn xin mượn hạ tầng mới nhất năm 2023

Đơn xin mượn hạ tầng sẽ khác nhau đối với mỗi đơn vị. Mỗi đơn vị hoạt động trong ngành khác nhau, sử dụng những loại hạ tầng khác nhau và có những quy định và thủ tục riêng về việc mượn hạ tầng. do vậy, đơn xin mượn hạ tầng của mỗi đơn vị sẽ phải tuân theo những quy định và yêu cầu cụ thể của đơn vị đó. Sau đây, Luật Minh Khuê xin đưa ra mẫu đơn xin mượn hạ tầng trường hợp cụ thể, mời quý độc giả cùng tham khảo và tải về vận dụng.

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin mượn hạ tầng mới nhất năm 2023 file Word

BỘ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ABC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

Về việc mượn hạ tầng và những trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch

Họ và tên: Nguyễn Văn A MSSV: 1234567

Đơn vị (lớp/chi đoàn/phòng/khoa/trung tâm): Khoa Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Sinh viên

I/. NỘI DUNG CAM KẾT:

1. Sử dụng hạ tầng, trang thiết bị đúng công năng và mục đích sử dụng.

2. Nghiêm túc chấp hành Nội quy sử dụng giảng đường, phòng học của nhà trường.

3. Trước khi sử dụng, người sử dụng phải gửi Đơn đề nghị và Cam kết về việc mượn hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch được chấp thuận cho phòng ban quản trị – thiết bị tại cơ sở để quản lý hồ sơ, làm thủ tục nhận trang thiết bị.

4. Sau khi sử dụng, cam kết trả lại nguyên trạng hạ tầng như trước khi mượn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bên trong, bên ngoài hạ tầng được cho mượn.

5. Người sử dụng liên hệ phòng ban quản trị – thiết bị để trả lại tài sản, trang thiết bị đã mượn.

6. trường hợp để xảy ra hư hỏng hạ tầng, mất mát tài sản, trang thiết bị được cho mượn, tổ chức, tư nhân đứng tên trên đơn hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục/đền bù tài sản, trang thiết bị đã mượn cho nhà trường.

II/. LIỆT KÊ hạ tầng – TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MƯỢN:

STT

Tên CSVC/
Trang thiết bị

Số lượng

Ngày mượn

Ngày trả

Thời gian mượn

khởi đầu

Kết thúc

I

TÊN CSVC

         

1

           

2

           

II

TRANG THIẾT BỊ

         

1

           

2

           

III

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

         

Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm và thực hiện đúng những nội dung đã cam kết nêu trên.

P. Quản trị – Thiết bị Người viết đơn

4. Cách viết đơn xin mượn hạ tầng

Viết đơn xin mượn hạ tầng cần tuân thủ một số quy tắc chung để đảm bảo tính chuẩn xác và nhiều năm kinh nghiệm của đơn. Dưới đây là một số bước để viết đơn xin mượn hạ tầng:

Bước 1: Soạn thảo đơn xin mượn hạ tầng

– Tiêu đề đơn: trước hết, bạn cần đưa ra tiêu đề cho đơn xin mượn hạ tầng. Tiêu đề cần nêu rõ mục đích của đơn, ví dụ: “Đơn xin mượn thiết bị phục vụ cho buổi hội thảo”.

– Thông tin người viết đơn: Bạn cần cung ứng thông tin về mình bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để đơn vị cung ứng có thể liên lạc với bạn.

– Thông tin đơn vị cung ứng: Bạn cần đưa ra thông tin về đơn vị cung ứng, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của đơn vị.

– Thông tin về hạ tầng: cần mượn Bạn cần liệt kê tên, số lượng và những thông số kỹ thuật của hạ tầng cần mượn. nếu như có rất nhiều loại hạ tầng, bạn có thể phân loại chúng thành những danh mục để dễ đọc và hiểu.

– Thời gian mượn và thời gian trả lại: Bạn cần cho biết thời gian dự kiến sử dụng hạ tầng và thời gian trả lại chúng cho đơn vị cung ứng.

– Cam kết và điều kiện: Bạn cần cam kết sẽ sử dụng và bảo quản hạ tầng một cách thận trọng và trả lại chúng đầy đủ và không bị hư hại. Bạn cũng nên liệt kê những điều kiện khác liên quan tới việc mượn hạ tầng, ví dụ như việc bồi thường khi hạ tầng bị hư hại hoặc mất mát.

– Ký và đóng dấu: Cuối cùng, bạn cần ký và đóng dấu đơn xin mượn hạ tầng để xác nhận rằng bạn đồng ý với những điều kiện và cam kết trong đơn.

Bước 2: Gửi đơn 

– Gửi đơn Sau khi đã hoàn thiện đơn xin mượn hạ tầng, bạn cần gửi nó tới đơn vị cung ứng. Bạn có thể gửi đơn qua email, fax hoặc đưa trực tiếp tới địa chỉ của đơn vị. nếu như gửi qua email, nên đính kèm những tài liệu liên quan để đơn vị có thể xem trước và đưa ra quyết định mượn hạ tầng cho bạn.

– Theo dõi đơn Sau khi đã gửi đơn, bạn cần theo dõi trạng thái của đơn để biết được đơn vị cung ứng đã xử lý nó hay chưa. nếu như nhận được phản hồi từ đơn vị, bạn cần đọc kỹ để biết được quyết định và những điều kiện đi kèm. nếu như chưa nhận được phản hồi, bạn có thể gửi thư hỏi han hoặc gọi điện để hỏi thăm tình trạng đơn của mình.

– Lưu trữ đơn Sau khi đã hoàn thành quá trình mượn hạ tầng, bạn nên lưu trữ đơn và những tài liệu liên quan để sử dụng trường hợp cần thiết. nếu như có bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới mượn hạ tầng, bạn có thể sử dụng đơn và những tài liệu liên quan để khắc phục tranh chấp đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu đơn xin mượn hạ tầng mới nhất năm 2023 và cách viết. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts