Mẫu đơn xin phép thay đổi nơi trú ngụ (Mẫu số 14a)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn xin phép thay đổi nơi trú ngụ ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

1. Mẫu đơn xin thay đổi nơi trú ngụ là gì?

Mẫu đơn xin thay đổi nơi trú ngụ dành cho người đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một tài liệu chính thức được sử dụng để yêu cầu thay đổi địa điểm trú ngụ của một tư nhân đang tuân thủ quyết định giáo dục do cơ quan giáo dục hoặc tòa án ban hành. Đơn này cho phép người chấp hành quyết định giáo dục đề xuất một địa chỉ mới và giảng giải lý do cần thay đổi nơi trú ngụ.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin phép thay đổi nơi trú ngụ (Mẫu số 14a)

Mẫu đơn này đóng vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi nơi trú ngụ của người đang chấp hành quyết định giáo dục. Nó phân phối một phương tiện hợp pháp để tư nhân có thể chính thức đề nghị và lý giải lý do cần thay đổi địa điểm trú ngụ hiện tại. Mẫu đơn giúp người chấp hành quyết định giáo dục diễn đạt ý định và mong muốn của mình một cách rõ ràng và chi tiết tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vai trò của mẫu đơn này là phân phối một cơ sở hợp pháp và đáng tin cậy để yêu cầu thay đổi nơi trú ngụ. Đơn này yêu cầu người chấp hành quyết định giáo dục phân phối thông tin tư nhân, bao gồm tên, ngày sinh, số CMND/Hộ chiếu, và thông tin liên hệ hiện tại. Ngoài ra, đơn cũng yêu cầu người nộp đơn phân phối lý do chi tiết về việc thay đổi nơi trú ngụ và thông tin về địa chỉ dự kiến chuyển tới.

Sau khi đơn được nộp, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét yêu cầu và đưa ra quyết định về việc chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu thay đổi nơi trú ngụ. Mẫu đơn này đóng vai trò như một phương tiện để trình bày thông tin, đưa ra lập luận và thuyết phục cơ quan chức năng về sự cần thiết và hợp lý của việc thay đổi nơi trú ngụ.

Tóm lại, mẫu đơn xin thay đổi nơi trú ngụ dành cho người đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn giúp người nộp đơn diễn đạt ý định và lý do thay đổi nơi trú ngụ một cách chuẩn xác, hợp pháp và chi tiết. Nó phân phối một cơ sở để cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét yêu cầu và đưa ra quyết định dựa trên những yếu tố như lợi ích tư nhân, tình hình gia đình, và tình hình giáo dục.

Mẫu đơn này nên được điền đầy đủ thông tin tư nhân của người đang chấp hành quyết định giáo dục, những lý do rõ ràng và cụ thể về việc thay đổi nơi trú ngụ, cùng với địa chỉ mới dự kiến chuyển tới và thời gian dự kiến. Ngoài ra, người nộp đơn cũng cần cam kết tuân thủ những quy định pháp luật liên quan và sẵn sàng phân phối thông tin bổ sung khi cần thiết.

Mẫu đơn này sẽ được gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan giáo dục địa phương, sở giáo dục hoặc chính quyền địa phương. Sau khi nhận được đơn, cơ quan chức năng sẽ xem xét yêu cầu, rà soát tính hợp thức và đưa ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối.

Việc nộp mẫu đơn này sẽ giúp đảm bảo rằng quá trình thay đổi nơi trú ngụ của người đang chấp hành quyết định giáo dục được thực hiện theo đúng trình tự pháp lý và đảm bảo quyền lợi của người nộp đơn

 

2. Mẫu đơn xin phép thay đổi nơi cứ trú (Mẫu số 14a)

Mẫu đơn xin phép thay đổi nơi trú ngụ theo Mẫu số 14a là mẫu xin thay đổi nơi trú ngụ dành cho người đang đang chịu vận dụng giải pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; giải pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực và không có văn bản thay thế nên mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

>>>Tải Về: Mẫu đơn xin phép thay đổi nơi trú ngụ (Mẫu số 14a)

                                                                                                                               Mu số 14b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

ĐƠN XIN PHÉP

Thay đi nơi trú ngụ*

Kính gửi: chủ toạ UBND(1) quận Hà Đông

Tên tôi là:  Nguyễn Văn A                            Nam/nữ: Nam                 

Nơi đăng ký thường trú: 

Chỗ ở ngày nay: số xx, phố Hào Nam, phường Cát Linh. quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Là bố đẻ (2) của Nguyễn Văn B (3)đang phải chấp hành giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số xx/QĐ-UBND ngày 01 / 01 /2023 của chủ toạ UBND quận Hà Đông(4)

Kính đề nghị chủ toạ UBND quận Hà Đông (5)cho phép Nguyễn Văn B(6) được thay đổi nơi trú ngụ, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi nơi trú ngụ(7):

Do gia đình thay đổi địa chủ thường chú

2. Địa phương sẽ chuyển tới trú ngụ ổn định(8): phố Đại Đình, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. tỉnh Bắc Ninh

3. thời khắc khởi đầu chuyển tới nơi trú ngụ mới, kể từ ngày 01/02/2023

 

Ý kiến của cơ quan, tổ chức được giao quản lý giáo dục
                  …………………………………………………………………………

     Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2023
              Người làm đơn
              (Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng trường hợp người đang chấp hành giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên thay đổi nơi trú ngụ theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP

(1)(4)(5) Tên xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên đang chấp hành giải pháp.

(2) Cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đang chấp hành giải pháp.

(3)(6) Họ tên của người chưa thành niên đang chấp hành giải pháp.

(7) Nêu rõ lý do chuyển nơi trú ngụ (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển tới địa phương khác sinh sống…).

(8) Tên xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người chưa thành niên đang chấp hành giải pháp sẽ chuyển tới.

Xem Thêm:  Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04-TT)

 

3. Thủ tục xin thay đổi nơi trú ngụ 

 

3.1. hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị

Để thay đổi nơi trú ngụ cần chuẩn bị những hồ sơ thủ tục cụ thể như:

– Tờ khai thay đổi thông tin trú ngụ

– hồ sơ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

– hồ sơ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về trú ngụ.

– Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú 

 

3.2. Trình tự thủ tục thực hiện việc đăng ký thay đổi nơi thường trú.

Về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký – thay đổi nơi thường trú, cổng dịch vụ công quốc gia đã có hướng dẫn cụ thể:

Bước 1: tư nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: tư nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã, phường

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký trú ngụ rà soát tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hứa trả kế cho người đăng ký

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, khắc phục hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: tư nhân, tổ chức nộp lệ phí đăng ký trú ngụ theo quy định.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hứa trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hứa trả quyết quả để nhận thông báo kết quả khắc phục thủ tục đăng ký trú ngụ (nếu như có)

Người dân có 2 phương thức nộp hồ sơ là trực tiếp và trực tuyến, thời hạn khắc phục thủ tục được rút ngắn từ 15 ngày xuống 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp thức.

Tuy nhiên cần lưu ý với mỗi trường hợp làm thủ tục đăng ký thường trú cần một số giấy từ bổ sung khác như:

– Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin trú ngụ phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

– Trường hợp người đăng ký thường trú là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam còn trị giá sử dụng, trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam còn trị giá sử dụng thì phải có hồ sơ, tài liệu khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam và văn bản đồng ý cho khắc phục thường trú của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Bộ Công an.

– Trường hợp người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam thì khi đăng ký thường trú lần đầu phải có Quyết đinh của chủ toạ nước về việc cho nhập quốc tịch. 

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu đơn xin thay đổi nơi trú ngụ mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email về: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts