Mẫu Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai 2023 mới nhất

Tranh chấp đất đai ngày nay là một trong những vấn đề nổi cộm hàng đầu trong ngành nghề đất đai gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và của. Bởi vậy mà mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đau là một đề nghị sáng suốt cần được phát triển. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về mẫu giấy này trong bài viết dưới đây.

1. Tranh chấp đất đai được hiểu thế nào?

Tranh chấp đất đai được hiểu  là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013). Nhận thấy rằng đây là một chủ đề khá rộng nên cần có một quy định cụ thể hơn về những trường hợp tranh chấp đất đai. Cụ thể: (khoản 2 Điều 3 quyết nghị 04/2017/NQ-HĐTP)

– Trường hợp tranh chấp về chủ thể có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai 2023 mới nhất

– Đối với những tranh chấp khác liên quan tới quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan tới quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất

+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất là tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa những vùng đất. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi ranh giới hoặc hai bên không xác định được với nhau về ranh giới, một số trường hợp chiếm luôn diện tích đất của người khác. –

+ Tranh chấp đòi lại đất: đây là dạng tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc trước đây thuộc quyền sở hữu của họ hoặc người thân của họ.

– Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

+ Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất mang bản tính là tranh chấp về hợp đồng dân sự. Tranh chấp này có thể là yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, xác nhận hiệu lực của hợp đồng, tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu…

 + Tranh chấp về mục đích sử dụng đất.

– Tranh chấp liên quan tới đất

+ Tranh chấp quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn

+ Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

2. Nguyên nhân và hậu quả của tranh chấp đất đai

ngày nay, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc tranh chấp đất đai. Cụ thể:

Nguyên nhân chủ quan:

– công việc quản lý đất đai: công việc quản lý nhà nước về đất đai còn bị thả lỏng, nhiều sơ hở, nhiều sai phép được khắc phục tùy tiện, không đúng với pháp luật. Nhà nước phân công, phân cấp cho nhiều ngành dẫn tới việc quản lý đất đai thiếu chặt chẽ. Trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều sai phép, non kém về trình độ quản lý của lực lượng cán bộ làm thuê việc quản lý đất đai. Điều này góp phần làm xuất hiện nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, khó khắc phục. Hồ sơ địa chính chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, nên thiếu căn cứ pháp lý và thực tế để xác định quyền sử dụng và quản lý đất đai của tổ chức, tư nhân, đặc biệt là ở những vùng mà quan hệ đất đai phức tạp và có rất nhiều biến động. Quy hoạch sử dụng đất đai chưa đi vào nền nếp, nên nhiều trường hợp sử dụng đất không hợp lý khó bị phát hiện. Khi phát hiện thì lại không được xử lý kịp thời. Nhiều địa phương còn có những nhận thức sai lệch về chính sách đất đai, quản lý đất đai còn nặng về giải pháp mệnh lệnh hành chính mà chưa chú ý tới giải pháp quản lý về mặt kinh tế. 

– công việc cán bộ: Một phòng ban cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai đã thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao, thiếu kiểu mẫu, lạm dụng chức quyền, vì lợi ích riêng tư, bị kẻ xấu lợi dụng để  thực hiện những mưu mô đen tối, gây mất ổn định xã hội. Lợi dụng chủ trương điều chỉnh ruộng rẫy, tổ chức lại sản xuất theo cơ chế mới, một số cán bộ, đảng viên lợi dụng sơ hở trong những chế độ, chính sách đất đai của Nhà nước và dựa vào chức quyền để chiếm dụng đất đai trái phép, gây bất bình trong nhân dân.

+ công việc lãnh đạo, chỉ đạo công việc lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục tranh chấp đất đai ở nhiều nơi, nhiều lúc còn hữu khuynh, mất cảnh giác.

+ Đường lối chính sách, pháp luật về đất đai: Chính sách đất đai và những chính sách khác có liên quan tới đất đai chưa đồng bộ, có mặt lấp lửng và đang còn biến động. Thực tế vận dụng những chính sách đất đai còn tùy tiện dẫn tới tình trạng: Người có khả năng sản xuất nông nghiệp thì thiếu ruộng rẫy, trái lại, người có ruộng lại không có khả năng hoặc nhu cầu sản xuất, để đất đai hoang hóa hoặc sử dụng đất kém hiệu quả đã xuất hiện tư tưởng đòi lại đất để sản xuất.

+ công việc tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật: công việc tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật đất đai chưa được coi trọng, làm cho nhiều văn bản pháp luật đất đai của Nhà nước chưa được phổ biến sâu rộng trong nhân dân. 

Từ những nguyên nhân trên đã gây nên hậu quả khôn lường mà tranh chấp đất đai để lại, theo thống kê từ năm 2018 tới nay tại tỉnh Yên Bái có 16 vụ án mạng mà chủ yếu do tranh chấp đất đai, từ năm 1016 tới nay, tỉnh Điện Biên đã xảy ra 40 vụ án mạng liên quan tới tranh chấp đất đai. Có thể thất hậu quả thiệt hại không chỉ về của cải, tài sản mà còn liên quan tới tính mệnh con người. Người ta sẵn sàng làm thịt nhau chỉ để tranh chấp đất.

3. Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai mới nhất năm 2023 (tải về)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT (1)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn): X

Tôi tên: .Nguyễn Văn A CMND số: 123xxxxxxxxx

Do Công an tỉnh T Cấp ngày: 10/11/2020

Địa chỉ thường trú:Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T 

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T 

Có diện tích: (2) 500 m2 (Thuộc lô, thửa đất số: (3) 1234 tờ bản đồ số: (4) 2) như sau: (5) Ghi cụ thể nội dung

thời khắc sử dụng: 10/3/2015 do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất. Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thực, nếu như có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

                                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                                      ( Ký và ghi rõ họ tên )

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn): (6) Ghi nội dung xác nhận

Ngày  20 tháng 4 năm 2023

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

chủ toạ

(ký tên – đóng dấu)

Lưu ý

(1) Mẫu này sử dụng cho trường hợp nhà ở hiện hữu trong khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 15/10/1993, thích hợp quy hoạch là đất ở để xin phép xây dựng nhưng chưa có giấy về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất theo quy định.

(2), (3), (4): Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.

(5): Giải trình về nguồn gốc của nhà, đất có ghi thời khắc sử dụng: thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng v.v…, cần nêu thêm người nào biết làm chứng để củng cố thông tin giải trình (nếu như không có người nào làm chứng thì không nhất thiết phải ghi).

(6): Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu giấy cma kết không có tranh chấp đất đai năm 2023 mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết mới nhất 2023 và cách viết của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts