Mẫu Giấy đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo (Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN)

Hiện tại Mẫu Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN đã bị huỷ bỏ bởi Thông tư 80/2021/TT-BTC. Theo đó, hiện tại sẽ thực hiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu này sẽ được Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây, mời quý độc giả cùng tham khảo.

 

1. Thế nào là giảm trừ gia đạo?

Giảm trừ gia đạo là một khoản tiền được trừ trực tiếp vào thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân (TNCN) trước khi tính thuế. Điều này vận dụng cho tư nhân trú ngụ và được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Giảm trừ gia đạo bao gồm hai phần chính, bao gồm giảm trừ gia đạo cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc của người nộp thuế.

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo (Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN)

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC, kể từ kỳ tính thuế thu nhập tư nhân năm 2015, giảm trừ gia đạo chỉ vận dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, và không còn vận dụng cho thu nhập từ kinh doanh như trước. Điều này tức là giảm trừ gia đạo chỉ được vận dụng đối với thu nhập từ những nguồn tiền lương và tiền công, còn thu nhập từ kinh doanh sẽ không được vận dụng giảm trừ gia đạo.

 

2. những trường hợp giảm trừ gia đạo 

 

2.1. Trường hợp được giảm trừ gia đạo cho bản thân

Giảm trừ gia đạo cho bản thân được hiểu là quyền lợi mà người nộp thuế tự đáp ứng khi khai thuế thu nhập tư nhân. Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, giảm trừ gia đạo cho bản thân người nộp thuế được vận dụng như sau:

– trường hợp trong năm tính thuế, tư nhân chưa được giảm trừ đủ 12 tháng cho bản thân, thì khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định, người nộp thuế được giảm trừ đủ 12 tháng.

– Đối với người nộp thuế có rất nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, họ có thể lựa lựa chọn tính giảm trừ gia đạo cho bản thân tại 01 nơi tại một thời khắc (tính đủ theo tháng).

– Người nước ngoài là tư nhân trú ngụ tại Việt Nam được tính giảm trừ gia đạo cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng tới Việt Nam tới tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế nếu như đó là lần trước hết họ có mặt tại Việt Nam (được tính đủ theo tháng).

Vì vậy, đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công, họ sẽ được giảm trừ gia đạo với mức giảm trừ là 11 triệu đồng/tháng (tương đương với 132 triệu đồng/năm).

 

2.2. những trường hợp giảm trừ gia đạo người phụ thuộc

Theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc bao gồm:

Người phụ thuộc là con:

những người phụ thuộc bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài hôn thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng và được quy định cụ thể như sau:

– Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). Ví dụ, nếu như con ông H sinh ngày 5 tháng 5 năm 2023, thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 5 năm 2023.

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật và không có khả năng lao động.

– Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài ở những trường đại học, cao đẳng, trung học nhiều năm kinh nghiệm, dạy nghề hoặc đang học bậc học phổ thông từ lớp 10 trở lên (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 tới tháng 9 năm lớp 12), không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả những nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Người phụ thuộc là người thân:

Danh sách những tư nhân được xem là phụ thuộc của người nộp thuế bao gồm:

– Vợ hoặc chồng;

– Cha, mẹ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp;

– những tư nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như:

  • những anh, chị, em ruột;
  • Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác bỏ ruột;
  • Cháu ruột bao gồm con của anh, chị, em ruột;

– những người phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Để được xem là phụ thuộc, những tư nhân nêu trên phải đáp ứng những điều kiện sau:

– nếu như đang trong độ tuổi lao động, phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động;
  • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả những nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– nếu như ngoài độ tuổi lao động, phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả những nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

những người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC được xem là đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động, bao gồm bệnh như sida, ung thư, suy thận mãn và những bệnh khác.

 

3. Quy định về mức giảm trừ gia đạo

Quy định về mức giảm trừ gia đạo ngày nay được vận dụng theo quyết nghị 954/2020/UBTVQH14. Theo đó, người nộp thuế được giảm trừ 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm) cho bản thân và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

Trước đây, theo Luật Thuế thu nhập tư nhân 2007 (có hiệu lực từ 01/01/2009), mức giảm trừ gia đạo là 04 triệu đồng/tháng (tương đương 48 triệu đồng/năm) cho người nộp thuế và 1,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, sau đó, Luật Thuế thu nhập tư nhân được sửa đổi năm 2012 (có hiệu lực từ 01/7/2013) đã tăng mức giảm trừ gia đạo lên 09 triệu đồng/tháng (tương đương 108 triệu đồng/năm) cho người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. nếu như chỉ số giá tiêu sử dụng biến động trên 20% so với thời khắc Luật có hiệu lực thi hành hoặc điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo sắp nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo thích hợp với biến động giá cả để vận dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Có thể thấy từ kỳ tính thuế năm 2020 tới nay, mức giảm trừ gia đạo được tăng lên 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

 

4. Mẫu Giấy đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo

Theo quy định trước đây, Mẫu Giấy đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo được thực hiện theo mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hiện tại Mẫu này đã bị huỷ bỏ bởi Điểm o Khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Theo đó, hiện tại sẽ thực hiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời quý độc giả cùng tham khảo và tải về vận dụng:

>> Tải ngay: Mẫu Mẫu Giấy đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo số 07/ĐK-NPT-TNCN

Mẫu số: 07/ĐK-NPT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày….tháng … năm…

[02] Lần đầu:                         [03] Bổ sung lần thứ: ….

[04] Họ và tên người nộp thuế:…………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ tư nhân nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc:……………………………………………………..

[07] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, tư nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[08] Mã số thuế của tổ chức, tư nhân trả thu nhập: 

STT

Họ và tên người phụ thuộc[9]

Mã số thuế người phụ thuộc[10]

Thông tin hồ sơ của người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

thời khắc khởi đầu tính giảm trừ[11]

(tháng/năm)

 

 

thời khắc kết thúc tính giảm trừ[12]

(tháng/năm)

Loại hồ sơ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS (trường hợp chưa có MST NPT)[13]

Số hồ sơ

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……….

…, ngày … tháng … năm……..

tư nhân CÓ THU NHẬP

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu như có) / Ký điện tử)

Ghi chú:

[1] Điền đầy đủ thông: ngày, tháng, năm của kỳ tính thuế.

[2] Đánh dấu X và ô trống, nếu như khai lần trước hết trong kỳ tính thuế.

[3] Chỉ điền khi thực hiện đăng ký bổ sung người phụ thuộc – người thực hiện việc Đăng ký người phụ thuộc phải nêu rõ số lần đăng ký bổ sung.

[4] Điền đầy đủ thông tin về họ và tên của người nộp thuế – người đang thực hiện Đăng ký người phụ thuộc để được lợi giảm trừ gia đạo thuế thu nhập tư nhân.

[5] Điền đầy đủ thông tin mã số thuế của tư nhân đăng ký người phụ thuộc.

[6] Điền đầy đủ thông tin nơi nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc.

[7] Tên đầy đủ tên của tổ chức trả thu nhập cho tư nhân đăng ký người phụ thuộc.

[8] Điền đầy đủ thông tin về mã số thuế của tổ chức, tư nhân trả thu nhập cho tư nhân đăng ký người phụ thuộc.

[9] Điền đầy đủ thông tin về họ và tên của người phụ thuộc.

[10] Điền thông tin về mã số thuế của người phụ thuộc (nếu như có).

[11] Điền thông tin về thời khắc khởi đầu tính giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ người phụ thuộc hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ người phụ thuộc thì mục này được khai là thời khắc khởi đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức đó hoặc thời khắc khởi đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thì mục này được khai là thời khắc khởi đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.

[12] Điền thông tin về thời khắc kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời khắc kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời khắc kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống mục này) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại mục này theo thời khắc thực tế kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc. 

[13] Điền TÊN loại hồ sơ: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, nếu như người phụ thuộc chưa có Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân thì điền giấy khai sinh.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả tham khảo bài viết: Điều kiện giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc 2023 là gì?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu Giấy đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo (Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN). Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts