Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT)

Mẫu Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, ngày nay văn bản này đã hết hiệu lực. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, mời quý độc giả tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

 

1. Quy định về Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT)

Mẫu Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, ngày nay văn bản này đã hết hiệu lực, đồng thời Mẫu Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đã được thay thế bởi mẫu Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm Khoản 9 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP. Sau đây, mời quý độc giả tham khảo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm Khoản 9 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP mà Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT)

>> Tải ngay: Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu file Word

Mẫu số 01

(Ban hành theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ rà soát

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi : ………………….. (Tên Cơ quan rà soát)……………………………………………

Người nhập khẩu: đơn vị ABC

Địa chỉ: 123 đường ABC, phường XYZ, quận DEF, TP. GHI

Điện thoại: 0123456789 Fax: 9876543210

Đăng ký rà soát chất lượng hàng hóa sau:

Số TT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹ thuật

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Cửa khẩu nhập

Thời gian nhập khẩu

 1

 Samsung Galaxy A52

 Màn hình: 6.5 inch, Super AMOLED, Full HD+ – Bộ nhớ trong: 128GB – Camera chính: 64 MP

 Hãng sản xuất: Samsung – Xuất xứ: Hàn Quốc

 100 chiếc

 Cửa khẩu Móng Cái

 15/05/2023

 2

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ tập kết hàng hóa:

Hồ sơ nhập khẩu gồm:

Hợp đồng (Contract) số : ………………………………………………………………………………………….

– Danh mục hàng hóa (Packing list):  …………………………………………………………………………

– Giấy chứng thực hợp quy hoặc Giấy chứng thực chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Chứng thư thẩm định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu:………. do Tổ chức …….cấp ngày: ……/….. / …….tại: ………………………………………………

– Giấy chứng thực Hệ thống quản lý (nếu như có) số :  ……………………………………………………..

do Tổ chức chứng thực :…………………. cấp ngày:……… /…… / ……..tại:  ………..

– Hóa đơn (Invoice) số: ……………………………………………………………………………………..

– Vận đơn (Bill of Lading) số: ……………………………………………………………………………..

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số :  ……………………………………………………………………..

– Giấy chứng thực xuất xứ C/O (nếu như có) số:  ………………………………………………………..

– Giấy chứng thực lưu hành tự do CFS (nếu như có):……………………………………………………

– Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu thương hiệu nhập khẩu, nhãn phụ (nếu như nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp thức, hợp pháp của những nội dung đã khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật ……………………….. và tiêu chuẩn công bố vận dụng……………………………………………………………………………………………

(TÊN CƠ QUAN rà soát)
Vào sổ đăng ký: số …/(Tên viết tắt của CQKT)
Ngày……….tháng……năm 20….
(Đại diện Cơ quan rà soát ký tên đóng dấu)

…….ngày…..tháng……..năm 20…
(NGƯỜI NHẬP KHẨU)
(ký tên, đóng dấu)

 

2. Quy định về hồ sơ thực hiện rà soát nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

– chứng thực lưu hành tự do CFS (nếu như có)

– Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng thực chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu như có)

– Giấy chứng thực xuất xứ (nếu như có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên thương hiệu hóa và nhãn phụ (nếu như nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định) (nếu như có)

– Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố vận dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP tại cơ quan rà soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Mẫu này đã bị thay thế bởi Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm Khoản 9 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP)

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ chất lượng hàng hóa nhập khẩu

– Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu như có)

– Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu như có)

 

3. Trình tự, thủ tục rà soát nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhập khẩu

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Gửi hồ sơ (thành phần hồ sơ đã được chúng tôi trình bày ở phần trên) tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

(1) Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giải pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự thích hợp của tổ chức, tư nhân, có những quy định như sau:

– Cơ quan rà soát tiếp nhận hồ sơ đăng ký rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan rà soát xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan rà soát cho cơ quan thương chính để được phép thông quan hàng hóa.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan rà soát kết quả tự đánh giá sự thích hợp theo quy định.

– Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá sự thích hợp và bảo đảm hàng hóa thích hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố vận dụng.

– Trường hợp hàng hóa không thích hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố vận dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan rà soát, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

(2) Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giải pháp công bố hợp quy theo kết quả chứng thực, thẩm định của tổ chức chứng thực, tổ chức thẩm định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật

– những hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu được quy định phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam.

– Người nhập khẩu phải đăng ký rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu với cơ quan rà soát trong thời hạn 01 ngày làm việc.

– Cơ quan rà soát xác nhận việc đăng ký của người nhập khẩu trên bản đăng ký trong thời hạn 01 ngày làm việc và cấp giấy xác nhận để người nhập khẩu đính kèm khi nộp hồ sơ cho cơ quan thương chính để được phép thông quan hàng hóa.

– Người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính của chứng chỉ chất lượng (Giấy chứng thực thích hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng thực hoặc Chứng thư thẩm định thích hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức thẩm định) cho cơ quan rà soát trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa.

– trường hợp hàng hóa đã được tổ chức chứng thực đánh giá tại nước xuất khẩu, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính của Giấy chứng thực thích hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan rà soát trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

– Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố vận dụng.

– nếu như hàng hóa không liên quan quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố vận dụng, người nhập khẩu phải báo cáo cơ quan rà soát và tổ chức xử lý, thu hồi hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Cơ quan rà soát hoặc theo đường bưu điện hoặc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết sau đây: Hàng hóa nhập khẩu đang vận chuyển trên phố cần những hồ sơ gì? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề:  Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT). Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts