Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

1. Thế nào là mẫu giấy đề nghị chuyển khoản ?

Giấy đề nghị chuyển khoản là một biểu mẫu được sử dụng để yêu cầu ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng chuyển tiền từ tài khoản của mình tới tài khoản của người thụ hưởng. Để điền mẫu đề nghị chuyển khoản, cần cung ứng thông tin như tên người thụ hưởng, số tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh của người thụ hưởng và số tiền muốn chuyến

có rất nhiều loại giấy đề nghị chuyển khoản khác nhau tuỳ thược vào mục đích sử dụng. Ví dụ như mẫu đề nghị chuyển khoản trong nước, mẫu giấy đề nghị chuyển khoản quốc tế, mẫu giấy đề nghị chuyển khoản trả lương cho nhân viên, … Cần lựa lựa chọn mẫu thích hợp với nhu cầu của mình để đảm bảo thông tin được đầy đủ và chuẩn xác 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu đề nghị chuyển khoản, cần ký tên và gửi tới ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để tiến hành chuyển khoản. Trong quá trình chuyển khoản, người thụ hưởng sẽ nhận được tiền vào tài khoản của mình

Giấy đề nghị chuyển khoản là một dụng cụ quan trọng để thực hiện những giao dịch tài chính, đặc biệt là khi cần chuyển tiền nhanh chóng hoặc khi không thể thực hiện được giao dịch trực tiếp. Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cung ứng thông tin cần thiết để ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch chuyển khoản cho bản thân

Mẫu đề nghị chuyển khoản thường bao gồm những thông tin như tên của người gửi tiền, số tài khoản, tên ngân hàng và địa chỉ của người thụ hưởng tiền, số tài khoản của người thụ hưởng, số tiền cần chuyển khoản, thông tin liên lạc của người gửi tiền và một số thông tin khác nhau mã số ngân hàng, mã số chi nhánh, lời nhắn cho người thụ hưởng, …

Để đảm bảo rằng giao dịch chuyển khoản được thực hiện chuẩn xác và nhanh chóng, cần cung ứng thông tin chuẩn xác và đầy đủ trên mẫu đề nghị chuyển khoản. Cũng nên rà soát lại những thông tin trước khi gửi mẫu đề nghị chuyển khoản để đảm bảo không có lỗi sai hoặc thiếu sót nào

Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên vào mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, có thể gửi nó tới ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để tiến hành chuyển khoản. Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ xử lý yêu cầu của bản thân và thực hiện giao dịch chuyển khoản tới tài khoản của người thụ hưởng tiền

nếu như cần chuyển khoản quốc tế, cần sử dụng mẫu đề nghị chuyển khoản quốc tế. Mẫu này yêu cầu cung ứng nhiều  thông tin hơn, bao gồm cả mã Swift của ngân hàng nhận tiền và thông tin về quốc gia và tiền tệ của người thụ hưởng tiền. những mẫu đề nghị chuyển khoản khác nhau có thể yêu cầu những thông tin khác nhau tuỳ thuộc vào loại giao dịch và địa diểm thực hiện

 

2. Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Tải về mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

ĐƠN VỊ (GHI TÊN ĐƠN VỊ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: (người có thẩm quyền) Ngân hàng: A

Họ và tên: Nguyễn Văn M MSCB: 123

Đơn vị: Ghi cụ thể tên đơn vị

Số tiền bằng số: 100.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm triệu đồng

Lý do tiêu pha: Ghi cụ thể lý do tiêu pha

Căn cứ vào hoá đơn số: 234  ngày 05 tháng 5 năm 2023

Tên tài khoản thụ hưởng: Nguyễn Văn M

Tại Ngân hàng: A

Số tài khoản: 123XXXXXXXXXX

Địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Thủ trưởng đơn vị

 

Chủ nhiệm đề tài/ dự án

 

Người xin thanh toán

 

 KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số: 100.000.000 đồng 

Bằng chữ: Một trăm triệu đồng

                                                        Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2023

Phụ trách kế toán

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

 

 

3. Một số lưu ý về mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Khi viết mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cần lưu ý một số điều quan trọng. Cụ thể: 

– chuẩn xác và đầy đủ: đảm bảo rằng mẫu đề nghị chuyển khoản được điền đầy đủ và chuẩn xác. Nên rà soát lại những thông tin trước khi gửi đi để tránh những sơ sót có thể xảy ra

– lựa chọn đúng loại mẫu: nếu như đang chuyển khoản quốc tế hãy sử dụng mẫu đề nghị chuyển khoản quốc tế thay vì mẫu đề nghị chuyển khoản nội địa. Điều này sẽ đảm bảo rằng cung ứng đầy đủ thông tin cần thiết cho giao dịch chuyển khoản quốc tế

– Thông tin người thụ hưởng chuẩn xác: đảm bảo rằng tên và số tì khoản của người thụ hưởng chuẩn xác. nếu như thông tin này không chuẩn xác thì giao dịch chuyển khoản có thể bị trì hoãn hoặc bị từ chối

– Thông tin người gửi tiền: cung ứng thông tin liên lạc chuẩn xác về người gửi tiền trên mẫu đề nghị chuyển khoản. Điều này sẽ giúp ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có thể liên lạc với bản thân nếu như cần

– Thời hạn giao dịch: nếu như cần giao dịch chuyển khoản trong một khoảng thời gian nhất định, hãy cung ứng thông tin về thời hạn này trên mẫu đề nghị chuyển khoản. Điều này sẽ giúp ngân hàng hoặc tổ chức tài chính thục hiện giao dịch trong thời gian yêu cầu

– Lời nhắn: nếu như muốn gửi một lời nhắn tới người thụ hưởng tiền, hãy cung ứng nội dung lời nhắn trên mẫu đề nghị chuyển khoản. Lời nhắn này có thể là lời chúc mừng, thông tin về giao dịch hoặc bất kỳ thông tin nào mà muốn chia sẻ với người thụ hưởng tiền

 

4. Ưu, nhược điểm của mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Giấy đề nghị chuyển khoản có một số ưu điểm cụ thể như:

– Giúp đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của thông tin: mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cung ứng một phương thức chuẩn hoá cho việc ghi lại thông tin giao dịch chuyển khoản. Điều này giúp đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của những thông tin cần thiết, từ thông tin về người gửi tiền tới thông tin vê người thụ hưởng tiền và số tiền chuyển khoản 

– hạn chế rủi ro về sơ sót: với mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, người gửi tiền và người thụ hưởng tiền có thể đối chiếu những thông tin với nhau trước khi giao dịch được thực hiện. Điều này hạn chế rủi ro về sơ sót như việc nhập sai số tài khoản hoặc số tiền chuyển khoản

– Tiết kiệm thời gian: mẫu giấy đề nghị chuyển khoản giúp tiết kiệm thời gian cho người gửi tiền và người thụ hưởng tiền. Thay vì phải liên hệ trực tiếp với ngân  hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản có thể điền đầy đủ những thông tin cần thiết vào mẫu và gửi tới ngân hàng

– Giúp theo dõi giao dịch: mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cung ứng một bản ghi chuẩn xác về giao dịch chuyển khoản. Người gửi tiền và người thụ hưởng tiền có thể sử dụng mẫu này để theo dõi quá trình thực hiện giao dịch của minh

– Đảm bảo tính bảo mật: mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cung ứng những trường để người gửi tiền và người thụ hưởng tièn cung ứng thông tin liên lạc của mình. Điều này đảm bảo tính bảo mật cho thông tin tư nhân của hai bên trong khi vẫn đảm bảo những thông tin cần thiết cho việc chuyển khoản được đầy đủ và chuẩn xác

Ngoài ra, mẫu giấy này cũng có một số nhược điểm kế bên những ưu điểm trên:

– Cần phải đảm bảo tính chuẩn xác của thông tin: mặc dù mẫu giấy này giúp đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ thông tin nhưng người sử dụng mẫu cần phải đảm bảo tính chuẩn xác của những thông tin được cung ứng. Việc nhập sai thông ton có thể dẫn tới những sơ sót và vấn đề trong quá trình thực hiện giao dịch

– Yêu cầu người sử dụng phải hiểu rõ về các bước: việc sử dụng mẫu giấy đề nghị yêu cầu người chuyển khoản cần hiểu rõ các bước thực hiện giao dịch của ngân hàng. nếu như không hiểu rõ các bước có thể gặp phải vấn đề trong quá trình thực hiện giao dịch

– Không thích hợp cho việc chuyển khoản lớn: mẫu giấy đề nghị chuyển khoản thường được sử dụng cho những giao dịch nhỏ hoặc trung bình. Đối với những giao dịch lớn cần những giải pháp bảo mật và kiểm soát chặt chẽ hơn và cần sự can thiệp của nhân viên ngân hàng

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu giấy đề ghị chuyển khoản mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, chuyển tiền mới nhất 2023 của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email về: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts