Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2023 và cách viết

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu giấy được sử dụng khi phát sinh từ kinh phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra như việc đi công việc, mua sắm trang thiết bị văn phòng…. vì mục đích chung. Vậy thì mẫu giấy đề nghị thanh toán được viết thế nào?

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là một trong những văn bản được sử dụng vô cùng phổ biến, được sử dụng nhiều tại những cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, bởi nhu cầu sử dụng phổ biến. Vậy thì thế nào là giấy đề nghị thanh toán?

Giấy đề nghị thanh toán là giấy sử dụng trong trường  trong khi sử dụng để đề nghị thanh toán một khoản kinh phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục đích chung của tập thể như là sử dụng vào việc mua văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị hoặc là phục vụ cho hoạt động đi công việc….Giấy đề nghị thanh toán là dụng cụ hữu hiệu để người lao động có thể lấy lại những khoản này từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2023 và cách viết

Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu hành chính để đề nghị được thanh toán những khoản tiền tới hạn hoặc khoản tiền đã chi nhưng chưa được thanh toán, chưa được tạm ứng. ngày nay thì có 03 loại giấy đề nghị thanh toán phổ biến đó là: Giấy đề nghị thanh toán( hay còn gọi là giấy đề nghị tạm ứng tiền) theo hợp đồng giữa những doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân trong đầu tư, kinh doanh; Giấy đề nghị thanh toán mẫu C37-HD ban hành kèm theo thông tư 107 sử dụng trong kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp; Giấy đề nghị thanh toán mẫu 05-TT ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sử dụng trong kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Giấy đề nghị thanh toán chỉ được coi là hợp thức trong khi tư nhân có những công việc phụ vụ cho hoạt động chung của tập thể mà có sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên. nếu như trường hợp mà không có sự đồng ý của cấp trên mà tự ý làm thì giấy đề nghị thanh toán sẽ được coi là không hợp thức, tư nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền mà mình đã chi trả. 

Khi bạn muốn thanh toán hoặc tạm ứng thì bạn cần phải thực hiện theo những bước như sau:Thứ nhất là cần chuẩn bị nội dung theo mẫu, điền đầy đủ những thông tin cần thiết kèm theo hóa đơn chứng từ có liên quan. Sau đó nộp giấy đề nghị thanh toán đã có đầy đủ thông tin cho kế toán trưởng đơn vị. Sau đó kế toán trưởng sẽ nộp giấy đề nghị thanh toán lên cho giám đốc, tổng giám đốc để được xem xét và phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì kế toán trưởng sẽ lập phiếu chi và gửi kèm theo văn bản yêu cầu thanh toán cho nhân viên có yêu cầu chuyển xuống phòng ban thủ quỹ xuất tiền. 

tương tự là mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05-TT la mẫu giấy đề nghị thanh toán khoản tiền tới hạn hoặc là khoản tiền đã chi những chưa được tạm ứng, chưa được thanh toán đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán. 

ngày nay thì nói về mẫu giấy đề nghị thanh toán thì có rất nhiều loại mẫu giấy đề nghị thanh toán được ban hành kèm theo những thông tư khác nhau. Nhưng mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05-TT thì được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc là ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn mẫu giấy đề nghị thanh toán số 05-TT 

– Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu 05-TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Đơn vị:……………. Mẫu số: 05-TT
phòng ban:……………. (Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
  ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…tháng…năm….

Kính gửi: …………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ………………….. 

phòng ban( hoặc địa chỉ): ………………………………………

Nội dung thanh toán: ………………………………………… 

Số tiền: ………………………………….. (Viết bằng chữ): ……………….. 

(Kèm theo: …………………………………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng Người duyệt
( ký, họ tên) ( ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 

 

– Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mẫu 05-TT:

Đơn vị:………… Mẫu số 05-TT
Địa chỉ:……… (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 
  ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi: ………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán: …………………. 

phòng ban( hoặc địa chỉ): ……………………………………..

Nội dung thanh toán: ………………………………………..

Số tiền: …………………………….. (Viết bằng chữ): …… 

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

3. Khi nào cần có giấy đề nghị thanh toán?

Trong quá trình làm việc, công việc thì tư nhân, tổ chức cần thực hiện những hoạt động vì mục đích chung và phát sinh kinh phí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà tư nhân có sử dụng tiền riêng của mình để thực hiện hoặc chưa được thanh toán hoặc tạm ứng. Vậy thì cái giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong những trường hợp thế nào?

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc là tạm ứng

– Tổng hợp những khoản chi kèm theo chứng từ nếu như có

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán. 

Trong những văn bản thuộc ngành nghề thuế thì giấy đề nghị thanh toán không nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt kinh phí hợp thức đối với cơ thuế quan. Tuy nhiên thì đây lại là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán hướng dẫn để vận dụng.

 

4. Hướng dẫn viết mẫu đề nghị thanh toán.

Mặc dù là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến và được ban hành một cách cụ thể nhưng mà không phải người nào cũng biết cách viết mẫu giấy đề nghị thanh toán sao cho chuẩn xác và không phải người nào cũng biết cách tìm kiếm những thông tin có liên quan tới mẫu đề nghị thanh toán mẫu số 05- TT để thực hiện việc đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng thanh toán đúng theo quy định của pháp luật. 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán 05-TT là một trong những văn bản được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Theo đó thì mẫu giấy đề nghị thanh toán phải có những nội dung như sau: Tên đơn vị, doanh nghiệp và phòng ban đề nghị thanh toán; Tên văn bản; họ tên, phòng ban đang làm việc của tư nhân đề nghị thanh toán; ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ; Số lượng chứng từ gốc nộp kèm theo và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn. 

Như chúng ta đã biết thì mẫu giấy đề nghị thanh toán là mẫu có sẵn do Bộ Tài chính ban hành kèm theo thông tư, cho nên mẫu này chúng ta có thể tải trên những trang web luật. Theo đó thì chúng ta chỉ cần điền theo mẫu những thông tin cần thiết và thích hợp với nhu cầu của bản thân. Cụ thể như sau: 

– Ghi rõ họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như giám đốc, tổng giám đốc.

– Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán thì cần ghi rõ họ tên đơn vị và phòng ban

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ của người mà đang thực hiện đề nghị thanh toán

– Ghi rõ nôi dung thanh toán là gì?

– Số tiền ( ghi cả bằng số và bằng chữ ) cần phải thanh toán

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hay tiền mặt. Khi lựa chọn lựa phương thức chuyển khoản thì cần ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng. 

– Nguồn kinh phí: Có thể là kinh phí quản lý doanh nghiệp, kinh phí quản lý dự án…

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn phân phối tới cho những bạn có liên quan tới mẫu đề nghị thanh toán 05-TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. hy vọng rằng thông qua những thông tin mà chúng tôi phân phối thì những bạn đã hiểu hơn về đề nghị thanh toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, và có thể hiểu biết hơn về việc đề nghị thanh toán, từ đó bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân mình. Thực hiện việc đề nghị thanh toán một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

Ngoài ra nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan tới hoạt động đề nghị thanh toán thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn trực tiếp: 19006162 để được hỗ trợ một cách cụ thể nhất. Minh Khuê xin tâm thành cảm ơn sự theo dõi của quý khách hàng. 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts