Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022

Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022 là mẫu giấy Đảng viên, thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức sử dụng để làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt chính trị hè. Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn tham khảo mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè 2021 dưới đây.

Mẫu giấy làm bài thu hoạch sinh hoạt chính trị hè 2021

  • 1. Bài thu hoạch chính trị hè là gì
  • 2. Mẫu giấy bài làm thu hoạch chính trị hè 2021:
  • 3. Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè cho thầy giáo
  • 4. Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022 cho thầy giáo
  • 5. Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021:

1. Bài thu hoạch chính trị hè là gì

– Bài thu hoạch chính trị hè là một bài viết được trình bày dưới dạng văn bản có thể được hoàn thành bằng cách viết tay hoặc quý vị cũng có thể sử dụng máy tính soạn ra bản đánh máy.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022

– Nội dung của bài thu hoạch chính trị hè thông thường sẽ bao gồm những vấn đề cơ bản như là:

+ Nêu lên tình hình chính trị quốc gia hiện tại, từ đó rút ra một vài nhận xét chung nhất

+ Bài học rút ra, nhận thức của bản thân có được sau khi tham gia vào quá trình học tập chính trị, kết thúc khóa học chính trị hè.

+ Tổng hợp một số quyết định và những chính sách đúng đắn, thích hợp với tình hình quốc gia ngày nay tạo điều kiện cho nước ta có thể phát huy hết tất cả những điều kiện thuận lợi, từ đó khắc phục và vượt qua được những trắc trở đang và sẽ gặp phải, v.v …

+ Đưa ra quan niệm, đề xuất ý kiến, phương hướng, giải pháp khắc phục môt số vấn đề đang tồn tại của nền chính trị nước nhà.

Chất lượng về nội dung của bài thu hoạch chính trị hè thì sẽ dựa vào năng lực nhận thức, tư duy suy luận của từng cán bộ, thầy giáo tham gia khóa học.

– Mục đích của việc tiến hành hoàn thành bài thu hoạch chính trị hè đó chính là:

+ Đối với nền chính trị quốc gia:

Qua những ý kiến đóng góp, phương hướng khắc phục do những cán bộ, thầy giáo đã tham ra lớp học đề ra thì nhà nước ta có thể tham khảo và vận dụng những điều thích hợp, đúng đắn nhằm xây dựng, củng cố đường lối chính trị trở nên chặt chẽ hơn.

+ Đối với chính bản thân mỗi cán bộ, thầy giáo khi trực tiếp tham gia lớp học:

Việc tham gia vào khóa học tạo điều kiện cho những cán bộ và thầy giáo có thời cơ tìm hiểu kỹ hơn về những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đúng đắn, đầy đủ.

Qua quá trình thu thập thông tin, tri thức để hoàn thành bài thu hoạch hè cũng sẽ tạo điều kiện cho những cán bộ, thầy giáo có thể rà soát lại, ôn tập lại và ghi nhớ hơn những vấn đề mình đã học và nắm bắt được trong suốt quá trình rèn luyện và học tập vừa qua.

2. Mẫu giấy bài làm thu hoạch chính trị hè 2021:

Mẫu số 1:

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2021

Bài làm gồm có: ………… tờ

Điểm bài thu hoạch Họ, tên và chữ ký giám khảo
Bằng số Bằng chữ

BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu số 2:

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN …..

TRƯỜNG THCS ………………….

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2021

Họ và tên: ………………………………………………………

Tổ : ………………………………………………………..

thắc mắc:

Qua đợt học Bồi dưỡng Chính trị – Nghiệp vụ hè năm 2021, anh (chị) tâm đắc chuyên đề nào? Vì sao? Anh (chị) vận dụng những điều tâm đắc đó vào công việc của mình thế nào để đạt được hiệu quả?

Bài viết

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè cho thầy giáo

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÀI THU HOẠCH

Tìm hiểu về tư tưởng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: thầy giáo

Đơn vị công việc: Trường THPT…………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: Tổ Ngữ văn, trường …………………………………………………….

Qua quá trình tìm hiểu và học tập, bản thân đã thu hoạch được cho mình những nội dung sau đây:

1. Về tình hình chính trị ngày nay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Những ý kiến, nhận xét chung về tình hình chính trị ngày nay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện nền chính trị

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

4. Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị hè 2021-2020 cho thầy giáo

Muốn có bài thu hoạch chất lượng ngoài theo dõi buổi học, bạn cần phải thường xuyên theo dõi những thông tin chính trị, hoạt động của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Lý thuyết cần phải đi đôi với thực tiễn. Trong bài thu hoạch cần liên hệ thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu quan niệm, ý kiến đóng góp của bản thân.

– Đề cập tới Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và những báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm quyết nghị Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

– Nêu ý kiến đóng góp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn tới năm 2045 (100 năm thành lập nước).

– Hướng tới việc chuẩn bị những văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện ý thức tiếp tục chăm lo công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng năng lực lãnh đạo và sức đương đầu của Đảng.

– Phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, ý thức, trong nước và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển quốc gia nhanh và vững bền.

– Liên hệ tới nghề nghiệp của mình: những thầy cô giáo có tri thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy thích hợp. từ đó đã đảm bảo truyền tải những tri thức của những chuyên đề gắn với minh họa bằng thực tiễn phong phú, giúp người học tiếp thu sâu sắc nội dung những chuyên đề. Nghiêm túc, thực hiện tốt nội quy do Ban tổ chức đề ra, đảm bảo thời gian trong giờ học.

Có thể khẳng định, công việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng cán bộ, thầy giáo ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công việc xây dựng Đảng của mỗi địa phương. Bài thu hoạch chính trị hè 2021- 2021 dành cho cán bộ thầy giáo cần phải trình bày mạch lạc, súc tích, nhấn mạnh vào trọng tâm, tránh lan man nhiều vấn đề. những lớp dưỡng chính trị hè đã góp phần quan trọng trang bị hệ thống lý luận, nghiệp vụ nên tảng cho toàn thể cán bộ, thầy giáo những trường mẫu giáo, phổ thông; thầy giáo, giảng viên những trường cao đẳng, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân của toàn tỉnh.

5. Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021:

BẢN THU HOẠCH

HỌC TẬP quyết nghị TRUNG ƯƠNG V KHÓA XII

– Họ và tên: LÝ THANH NGUYỆN – Chức vụ: thầy giáo

– Đơn vị công việc: trường THCS An Thạnh 1

Qua học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, bản thân tôi nhận thức được những nội dung chủ yếu và đồng thời thấy rõ ý thức trách nhiệm của bản thân đối với địa phương, đơn vị trong việc thực hiện những quyết nghị của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy như sau:

1.Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân) mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện quyết nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng:

1.1. Nhận thức về thực trạng:

Bản thân tiếp thu qua 3 chuyên đề với những nội dung mà NQ đều nêu ra những nội dung, quan lăn tay đạo đổi mới của Đảng về công việc cán bộ; về cải cách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm. Bản thân tâm đắc nhất về chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của quyết nghị 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

*Những thành tựu vê cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.:

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển vững bền quốc gia, thể hiện tính ưu việt, thực chất tốt đẹp của chế độ ta. những cấp, những ngành, những tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và đạt được rất nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm những chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, thích hợp với thực tế quốc gia và thông lệ quốc tế. Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa những thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội. Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội từng bước được đổi mới, về cơ bản khắc phục được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được nâng lên; việc khắc phục chế độ, chính sách cho người lao động có rất nhiều tiến bộ.

* Hạn chế:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, chưa thích ứng với quá trình già hoá dân số và sự xuất hiện những quan hệ lao động mới.

– Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục.

– Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

– Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính sách thích hợp cho khu vực phi chính thức (nơi người lao động dễ bị tổn thương), còn nặng về khắc phục trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thoả đáng tới những giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế.

– Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm bất cập. những chế độ bảo hiểm xã hội chưa thể hiện đầy đủ những nguyên tắc đóng – hưởng; công bằng, đồng đẳng; chia sẻ và vững bền.

* Nguyên nhân của hạn chế:

– Một số cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt.

– Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hiệu quả thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao.

– Nhận thức của một phòng ban người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ.

– Hiệu lực, hiệu quả thanh tra, rà soát, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn bất cập.

– công việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa thật sự tạo được sự tin cậy để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

– Mục tiêu tổng quát: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, đồng đẳng, chia sẻ và vững bền. tăng năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, nhiều năm kinh nghiệm, hiện đại, tin cậy và sáng tỏ.

– Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn tới năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu thừa hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn tới năm 2025:Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu thừa hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Giai đoạn tới năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu thừa hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của tư nhân.

ngày nay chính sách bảo hiểm xã hội tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện khá hiệu quả theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Phản ánh thực chất những chế độ chính sách cho cán bộ hưu trí, cán bộ CCVCLĐ đang công việc. những chế độ bảo hiểm như thất nghiệp, hưu trí, ốm đau…đều thực hiện thanh toán đầu đủ, đúng các bước.

Qua tiếp thu quyết nghị, bản thân là một đảng viên thầy giáo phải nêu cao ý thức trách nhiệm ý thức tự giác, ý thức kết đoàn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội phát triển. rà soát theo dõi thường xuyên những chế độ bảo hiểm của mình, của đồng nghiệp và góp ý cho cán bộ kế toán phụ trách theo dõi trích nộp bảo hiểm hàng tháng, năm, tránh thiếu sót, … tạo điều kiện cho đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho CBVCLĐ trong quá trình lao động, thời gian về hưu và những chế độ bảo hiểm khác./.

3. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của tư nhân:

– Đề nghị Bảo hiểm xã hội tăng cường công việc rà soát, phối hợp rà soát chặt chẽ thường xuyên để cặp nhật những chế độ chính sách cho CBVCLĐ đúng, chuẩn xác, kịp thời. Thông báo kịp thời những thay đổi về chính sách bảo hiểm cho CBCCVCLĐ để kịp thời điều chỉnh.

– Đề nghị cán bộ phụ trách trích nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng, năm của đơn vị rà soát, rà soát chuẩn xác những chế độ bảo hiểm của CBVC trong đơn vị tránh sai lệnh.

Mời những bạn tham khảo thêm những mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021 khác

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts