Mẫu Giấy quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.3.a)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMX.3.a). Đây là mẫu giấy được rất nhiều sự quan tâm. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây

1. Mẫu giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con được hiểu thế nào?

Giấy quyết định xác nhận cha mẹ con là một loại hồ sơ chứng thực được cấp bởi cơ quan nhà nước nhằm xác định mối quan hệ gia đình giữa những thành viên trong gia định. Thông thường, hồ sơ này được cấp trường hợp có yêu cầu của những bên liên quan, chẳng hạn như khi cha mẹ muốn xác định quyền lợi cho con cái hoặc khi con cái  muốn xác định quyền lợi cho cha mẹ.

Giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con có thể có rất nhiều mẫu khác nhau tùy theo quy định của từng cơ quan ban hành. Tuy nhiên, thông thường, hồ sơ này sẽ bao gồm những thông tin cơ bản như sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.3.a)

– Họ và tên của cha, mẹ, con được xác nhận

– tháng ngày năm sinh của cha, mẹ, con được xác nhận

– Quan hệ gia đình giữa những bên, chẳng hạn như cha, mẹ, con

– Chữ ký của người đại diện cơ quan nhà nước cấp hồ sơ

Khi xác nhận cha, mẹ, con, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành rà soát và đối chiếu thông tin với những bằng cớ, tài liệu pháp lý và những hồ sơ liên quan khác để đảm bảo tính xác thực của thông tin. Sau khi xác định được quan hệ gia đình, cơ quan nhà nước sẽ cấp hồ sơ chứng thực để xác định quyền lợi của những bên liên quan

Quyết định xác nhận cha mẹ con được coi là một trong những hồ sơ quan trọng trong quá trình xác định quyền lợi của mỗi người. Cụ thể:

– Xác định cha mẹ của một người: trường hợp không có hôn nhân hoặc không xác định rõ cha mẹ của một đứa trẻ, giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con sẽ được cấp để xác định cha mẹ của đứa trẻ đó

– Xác định quyền lợi thừa kế: trường hợp một người chết và để lại di sản, giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con sẽ được yêu cầu để xác định quyền lợi thừa kế của những người thừa kế

– Xác định những loại trợ cấp: trường hợp một người đã qua đời để lại những quyền lợi trợ cấp, giấy quyết định xác nhận cha, mẹ , con sẽ được yêu cầu để xác định quyền lợi của người thừa kế

Thông thường, giấy quyết định xác nhận cha mẹ con được cấp bởi cơ quan tư pháp địa phương, Uỷ bân nhân dân phường. những bên liên quan cần phân phối đầy đủ thông tin về bản thân và quan hệ gia đình của mình để cơ quan cấp hồ sơ có thể rà soát tính xác thực của thông tin này.

 

2. Mẫu giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con (bản sao)

Tải về mẫu giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con (bản sao). Tuy nhiên Thông tư ban hành mẫu giấy quyết định xác nhận cha, mẹ, con này đã hết hiệu lực. Vì vậy mẫu giấy xác nhận cha mẹ con mà Luật Minh Khuê phân phối dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo cho quý khách hàng.

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
TẠI (GHI ĐỊA CHỈ CỤ THỂ)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 123/QĐ-CQĐD

Hà Nội, ngày 11. tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

xác nhận việc nhận cha, mẹ, con
(BẢN SAO)

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình;

Xét đề nghị xác nhận việc nhận cha/ mẹ/ con của Công dân

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. xác nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1995

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu/hồ sơ hợp thức thay thế số: 123xxxxxxxxxxxxxxx

Nơi thường trú/tạm trú: Số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Là Cha của người có tên dưới đây:

Họ và tên: Nguyễn Thị B

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/2008

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu/hồ sơ hợp thức thay thế số: 234xxxxxxxxxxxxxx

Nơi thường trú/tạm trú: Số b, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điều 2. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con số: 345 Quyển số ngày 12 tháng 12 năm 2022

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
(đã ký)
………………………………
Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Ngày 11 tháng năm 2023
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

 

3. Thủ tục đăng lý nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Uỷ ban nhân dân Xã/ Phường/ Thị trấn: 

Để đăng ký nhận cha, mẹ, con, người yêu cầu cần tuân thủ những quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 14, Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP.

trước tiên, khi đăng lý, những bên phải có mặt. Người yêu cầu đăng ký nhận cha mẹ con cần nộp những hồ sơ, trong đó bao gồm Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con, tờ khai này cần điền đầy đủ thông tin tư nhân và thông tin về cha, mẹ, con

Cơ quan đăng ký hộ tịch yêu cầu người yêu cầu phân phối những chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con. những chứng cứ này bao gồm văn bản xác nhận quan hệ cha con hoặc mẹ con từ cơ quan ý tế, cơ quan thẩm định hoặc những tổ chức có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài. nếu như không có chứng cứ nào chứng minh quan hệ, người thụ hưởng cha, mẹ, con cần lập văn bản đoan về mối quan hệ cha mẹ con theo quy định và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha mẹ con

Sau khi đầy đủ hồ sơ và chứng cứ, công chức tư pháp – hộ tịch sẽ xác nhận việc nhận cha mẹ con trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. nếu như không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch và cùng người đằng ký nhận cha, mẹ, con ký vào sổ hộ tịch. Sau đó, họ sẽ báo cáo chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp xã và cấp trích lục cho người yêu cầu

Tuy nhiên, trong trương hợp  cần phải xác minh, thời hạn sẽ được kéo dàu thêm không quá 5 ngày làm việc

Thủ tục đăng lý nhận cha, mẹ, con tại Uỷ ban nhân dân quận/ huyện: 

Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con tại Uỷ ban nhân dân huyện theo Điều 44 Luật Hộ tịch năm 2014 cần một số hồ sơ phức tạp. Người yêu cầu đăng ký nộp tờ khai đăng lý nhận cha mẹ con và những hồ sơ, đồ vật hoặc chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con, nếu như đăng lý giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau cần nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc hồ sơ có trị giá thay thế hộ chiếu để chứng minh về nhân thân

Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, công chức làm mướn việc hộ tịch sẽ tiến hành xác minh và niêm yết việc nhận cha mẹ con tại trụ sở trong thời gian 07 ngày liên tục. Đồng thời sẽ gửi văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha mẹ con để niêm yết tại trụ sở Uỷ ban xã trong thời gian 07 ngày liên tục

Sau đó phòng Tư pháp sẽ báo cáo và đề xuất chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng lý nhận cha mẹ con. nếu như thấy đủ điều kiện, chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ khắc phục. Khi đăng ký nhận cha mẹ con, những bên phải có mặt và công chức tư pháp – hộ tích sẽ ghi vào sổ hộ tịch và cùng những bên ký vào sổ hộ tịch. chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp trích lục cho những bên. Với thủ tục phức tạp tương tự, cần sự tỉ mỉ và thận trọng, đảm bảo tính chuẩn xác và sáng tỏ.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu giấy quyết định xác nhận cha mẹ con mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu giấy quyết định phê duyệt dự án thu chi quản lý dự án năm của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts