Mẫu giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số: C2-02/NS) mới nhất

1. Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là gì?

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là tài liệu chính thức của cơ quan tài chính nhà nước để thể hiện dự toán thu, chi ngân sách của địa phương hoặc toàn quốc trong năm tài chính đó. Nó được sử dụng để quản lý, điều chỉnh và kiểm soát việc tiêu pha ngân sách trong năm tài chính đó. Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước cũng được sử dụng như một phương tiện quan trọng trong việc quản lý tài chính của nhà nước, đảm bảo sự sáng tỏ và chuẩn xác trong quá trình quản lý tài chính của quốc gia. Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý ngân sách của một đơn vị hoặc cơ quan chính phủ. Nó là một bản tóm tắt những khoản tiêu pha dự kiến của đơn vị trong một thời gian nhất định, thường là một năm tài chính.

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bao gồm những thông tin như số tiền dự kiến chi cho từng ngành hoạt động, như giáo dục, y tế, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, v.v. những khoản kinh phí này được lập ra dựa trên mục tiêu và kế hoạch của đơn vị trong năm tài chính đó. Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước còn được sử dụng như một phương tiện để quản lý tiêu pha của đơn vị. Nó giúp đánh giá xem những khoản tiêu pha có thích hợp với nguồn lực hiện có hay không và giúp quản lý tài chính hiệu quả hơn. Việc lập giấy rút dự toán ngân sách nhà nước được quy định cụ thể trong Luật Ngân sách Nhà nước và những quy định liên quan. những đơn vị và cơ quan chính phủ cần tuân thủ những quy định này để đảm bảo tính sáng tỏ và đúng trình tự trong việc quản lý ngân sách.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số: C2-02/NS) mới nhất

 

2. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước thường được sử dụng để làm gì?

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước được sử dụng để yêu cầu rút lại những khoản dự toán chưa sử dụng trong ngân sách nhà nước. Điều này thường xảy ra khi có sự thay đổi hoặc điều chỉnh trong kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước. Việc sử dụng mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là một trong những thủ tục cần thiết để quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, giúp tránh lãng phí và tăng cường tính sáng tỏ trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước được sử dụng để yêu cầu rút lại những khoản dự toán chưa thực hiện trong năm ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được phê duyệt của đơn vị. Việc rút dự toán nhằm đảm bảo tài chính cho những hoạt động còn lại của đơn vị và tránh lãng phí ngân sách. Cụ thể, mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước sẽ được sử dụng để đề nghị rút lại những khoản dự toán chưa sử dụng trong những trường hợp như:

– Chương trình, dự án không được phê duyệt hoặc không thực hiện;

– Dự án thực hiện ít hơn dự kiến;

– Dự án được thực hiện sớm hơn dự kiến và không còn nhu cầu sử dụng toàn bộ dự toán ban đầu;

– Những khoản dự toán khác không còn nhu cầu sử dụng.

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước thường được ban hành bởi cơ quan tài chính, đơn vị thực hiện hoạt động cần tới giấy rút dự toán này và đảm bảo những thông tin được phân phối trên đó là chuẩn xác và đầy đủ.

 

3. Nội dung trong mẫu dự toán ngân sách 

Mẫu dự toán ngân sách nhà nước là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong quản lý và điều hành ngân sách của đơn vị nhà nước. Nó bao gồm những thông tin về kế hoạch thu, chi và cân đối ngân sách của đơn vị trong năm tài chính đó. Cụ thể, nội dung trong mẫu dự toán ngân sách nhà nước thường bao gồm:

– Kế hoạch thu ngân sách: Bao gồm những khoản thu từ những nguồn khác nhau như thuế, phí, lệ phí, đóng góp, khoản thu khác, để tính toán tổng thu ngân sách dự kiến trong năm tài chính.

– Kế hoạch chi ngân sách: Bao gồm những khoản tiêu pha dự kiến của đơn vị nhà nước trong năm tài chính, bao gồm tiêu pha quản lý và tiêu pha phát triển. tiêu pha quản lý bao gồm những kinh phí như lương lậu, tiền lương, tài sản cố định, hoạt động kinh doanh, kinh phí vận hành và những khoản tiêu pha khác. tiêu pha phát triển bao gồm những kinh phí để phát triển kinh tế, xã hội và những ngành khác.

– Cân đối ngân sách: Là phần quan trọng nhất trong mẫu dự toán ngân sách, bao gồm so sánh tổng thu và tổng chi của đơn vị nhà nước trong năm tài chính. Cân đối ngân sách giúp đơn vị nhà nước có được một cái nhìn tổng quan về tình hình thu chi và đưa ra những quyết định thích hợp về quản lý và sử dụng ngân sách.

Ngoài ra, mẫu dự toán ngân sách còn có thể bao gồm những thông tin khác như kế hoạch đầu tư, báo cáo tài chính, báo cáo giải trình, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm trước đó và những thông tin khác cần thiết. Tùy theo từng đơn vị nhà nước mà mẫu dự toán ngân sách có thể có những nội dung khác nhau. Để viết mẫu dự toán ngân sách, bạn có thể tuân thủ theo những bước sau:

Bước 1: Mục đích của dự toán

Trình bày mục đích của dự toán, ví dụ: dự toán ngân sách cho năm tài chính tiếp theo.

Bước 2: những nguồn thu

Liệt kê chi tiết những nguồn thu dự kiến, bao gồm những khoản thu từ ngân sách nhà nước, từ viện trợ quốc tế, từ tài trợ từ những tổ chức xã hội, từ phí và lệ phí, từ hoạt động kinh doanh, …

Bước 3: những khoản chi

Trình bày chi tiết những khoản chi dự kiến, bao gồm những khoản chi cho lương, tiền lương, bảo hiểm xã hội, những khoản trợ cấp, những khoản chi cho đầu tư phát triển, chi cho hoạt động kinh doanh, …

Bước 4: Dự toán thu – chi

Tính toán tổng số thu và tổng số chi dự kiến, sau đó so sánh để tính toán được số tiền dư/thiếu.

Bước 5: Nộp và xử lý

Nộp mẫu dự toán ngân sách tới đơn vị có thẩm quyền để xử lý và phê duyệt.

Lưu ý: Khi viết mẫu dự toán ngân sách, cần lưu ý về tính chuẩn xác, sáng tỏ và logic. những khoản thu và chi cần được trình bày rõ ràng, chi tiết và đúng với thực tế. Cần đảm bảo tính khả thi và tính đầy đủ của dự toán.

 

4. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách mới nhất

>>> Tải ngay: Mẫu giấy rút dự toán ngân sách mới nhất

Dưới đây là nội dung mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng về mẫu giấy rút dự toán ngân sách:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực chi

Tạm ứng

Chuyển khoản □

Tiền mặt tại KB

Tiền mặt tại NH

Đơn vị rút dự toán: doanh nghiệp ABC

Tài khoản: 0765456789 Tại KBNN: Ngân hàng abc

Tên CTMT, DA: Nguyễn Thị H        Mã CTMT, DA: 19876545

Số CKC, HĐK: 098765434 Số CKC, HĐTH: 098765432

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 Tiền lương thầy giáo

 

 

 

 098

 10.000.000

Tiền lương người lao động

 

 

 

 

5.000.000

 kinh phí đi lại

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

20.000.000

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: mười triệu đồng

Đơn vị nhận tiền: doanh nghiệp ABC

Địa chỉ: Số 01 ngõ abc đường Trần Duy Hưng – Trung Hoà – Cầu Giấy – HN

Tài khoản: 987654334567

TạiKBNN(NH): ABC

Hoặc người thụ hưởng tiền: Nguyễn Thị C

Số CMND: 0987654567. Cấp ngày: 12/04/2022 Nơi cấp: ABC

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: 111

Có TK: 112

Nợ TK: 153

Có TK: 111

Nợ TK: 145

Có TK: 111

Mã ĐBHC: ………………..

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Dự toán ngân sách (budgeting) là gì ?

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có thắc mắc cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. thực bụng cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts