Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN)

Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN) được ban hành kèm theo thông tư 07/2013/TT-TTCP ( tuy nhiên thông tư này ngày nay đã hết hiệu lực và chưa có văn bản thay thế. Mẫu quyết định về việc phân phối thông tin tài liệu bằng cớ quy định tại mẫu 06-KN (chỉ mang tính chất tham khảo vì TT 07/2013/TT-TTCT đã hết hiệu lực) sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây

1. Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN)

>>> Tải ngay Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN) tại đây.

Căn cứ theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP (đã hết hiệu lực pháp luật) quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định khắc phục khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu quyết định về việc phân phối thông tin tài liệu bằng cớ quy định tại mẫu 06-KN (chỉ mang tính chất tham khảo):

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN)

 

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/…

V/v phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ

……., ngày  tháng  năm 

 

Kính gửi: NGUYỄN VĂN A

Ngày 10 tháng 4 năm 2023 (4) đã thụ lý khắc phục khiếu nại của Nguyễn Văn A (5) đối với Quyết định của  (6)

Theo quy định của pháp luật và để phục vụ việc khắc phục khiếu nại, chủ toạ UBND tỉnh (2) đề nghị Nguyễn Văn A (3) phân phối cho chủ toạ UBND tỉnh (2) những thông tin, tài liệu, bằng cớ sau đây:

bằng cớ về việc Ủy ban nhân dân thành phố X về thu hồi Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông A là trái quy định pháp luật (7)

Đề nghị ông Nguyễn Văn A (3) chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu, bằng cớ nêu trên và gửi cho chủ toạ UBND tỉnh (2) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023

Nơi Nhận: UBND tỉnh Vĩnh Phúc (8)

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của ông Nguyễn Văn A (3)/.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
(kýghi rõ họ tên  đóng dấu nếu như có)

Hướng dẫn điền mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN):

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu như có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản đề nghị phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ.

(3) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, tư nhân được đề nghị phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ.

(4) Người khắc phục khiếu nại.

(5) Tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(6) Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

(7) những yêu cầu đối với thông tin, tài liệu, bằng cớ đề nghị phân phối.

(8) Địa chỉ nhận thông tin, tài liệu, bằng cớ hoặc người được giao trực tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng cớ.

 

2. Quy định về yêu cầu phân phối tài liệu khi khiếu nại

Theo quy định của Luật khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho trạng sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, có thể nhờ trạng sư tư vấn về pháp luật cho mình trong quá trình khắc phục khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại có quyền được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người khắc phục khiếu nại thu thập để khắc phục khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; được quyền yêu cầu tư nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại phân phối thông tin, tài liệu đó cho mình để giao nộp cho người khắc phục khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước. Khi được yêu cầu, tư nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại phải phân phối thông tin, tài liệu cho người yêu cầu trong thời hạn 7 ngày.

trạng sư hoặc trợ giúp viên pháp lý tham gia vào quá trình khắc phục khiếu nại có quyền được nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ có liên quan tới nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.

 

3. Thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ trong khiếu nại hành chính

Việc thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ hết sức quan trọng, bởi tài liệu chứng cứ lột tả khách quan bản tính của sự việc; là “hình hài thực” về sự việc; làm cơ sở cho việc ban hành quyết định khắc phục. Có tài liệu chứng cứ tốt là điều kiện cần để có quyết định khắc phục đúng đắn. Tuy vậy, nếu như có tài liệu chứng cứ tốt nhưng không có chọn lựa lọc, xử lý khoa học, không kết luận được vấn đề và tham vấn quyết định khắc phục đảm bảo chính sách pháp luật, thích hợp tình hình thực tiễn, có tính khả thi thì cũng không đạt được mong muốn trong khắc phục đúng khiếu nại.

Tài liệu, chứng cứ là những văn bản, hồ sơ, hình ảnh, bản thu thanh, lời tường trình của người có liên quan… phản ánh có hệ thống quá trình phát sinh, tồn tại, diễn biến cùng những vấn đề có liên quan tới sự việc và nội dung khiếu nại. Vì vậy với một (hoặc một loại) khiếu nại có những tài liệu chứng cứ khác nhau. Vấn đề là để thu thập tài liệu chứng cứ một cách tốt nhất, làm cơ sở cho việc chọn lựa lọc xử lý, sau đó ban hành quyết định khắc phục đúng đắn thì phải tuân thủ tính nguyên tắc nào và cách thức thực hiện ra sao.

Những nội dung cần thực hiện khi xử lý tài liệu chứng cứ:

– Cần xem xét tính pháp lý của tài liệu chứng cứ. Để kết luận tài liệu chứng cứ mình có đáng tin cậy để sử dụng hay không.

nếu như tài liệu là văn bản, phải xem xét nhận định có đúng là tài liệu chính thống hay không. Thông thường văn bản được ban hành theo một trình tự nhất định. Cần dõi theo trình tự đó để xem xét tính chính thống hay không từ việc ban hành, như đăng ký sổ sách, chữ ký thật, con dấu thật. Việc tuy đơn thuần nhưng không nên bỏ qua, và cần phải làm và làm ngay khi khởi đầu nghiên cứu tài liệu. Trong thực tế, chúng ta đã gặp rất nhiều tài liệu giả, nhờ làm tốt việc này đã tạo thuận lợi rất nhiều cho việc khắc phục vụ việc.

nếu như tài liệu là một bản thu thập ý kiến, một lời xác nhận của một công dân, hay một cán bộ có trách nhiệm đã nghỉ hưu về một sự việc mà ta cần xác minh, ví dụ như ý kiến của cộng đồng cư dân, hoặc một người nào đó về nguồn gốc sử dụng đất đối với một trường hợp cụ thể nào đó… thì cần xem xét việc thu thập có khách quan và đáng tin cậy hay không, tức là xem cộng đồng cư dân, hoặc người phân phối có thật sự hiểu biết được sự việc cụ thể mà họ xác nhận hay không, quá trình lấy xác nhận có đảm bảo sự ngẫu nhiên công bằng,không bị tác động bởi một nhân tố chủ quan nào đó (như đối tượng hưởng lợi thuyết phục) hay không…

 – Sắp xếp hệ thống những tài liệu chứng cứ theo trật tự logic để phản ánh quá trình phát sinh, diễn biễn của sự việc.

Việc sắp xếp có thể dựa vào yếu tố thời gian phát sinh sự việc, của cấp ban hành (nếu như là những văn bản hồ sơ)…  Việc sắp xếp giúp ta thấy được “hình hài” của sự việc. Sắp xếp tốt giúp ta thấy rõ, trái lại sắp xếp không tốt có thể không thấy, hoặc chỉ thấy “tù mù”, không nhìn thấu, do vậy khó khăn trong nhận định, kết luận vấn đề.  Việc sắp xếp cũng sẽ giúp ta thấy được sự thiếu, đủ của tài liệu chứng cứ, từ đó có giải pháp bổ cứu kịp thời.

– Xem xét nội dung, tài liệu chứng cứ:

Đây là nội dung quan trọng nhất trong việc chọn lựa lọc, xử lý tài liệu, làm cơ sở để kết luận từng vấn đề và báo cáo kết quả rà soát xác minh. Công việc này phải trả lời cho được nội dung tài liệu chứng cứ mình có nói lên được cái gì, đã có đủ cơ sở để kết luận tính đúng đắn của Quyết định hành chính hay chưa.  Trong xem xét nội dung tài liệu cần đọc kỹ từng câu, từng chữ trên tài liệu mình có, bôi màu những chỗ cần  quan tâm, nghi thêm nhận xét bên lề ở những chỗ cần thiết… nhất là đối với tài liệu mập mờ mạch lạc về nội dung do cách diễn đạt, hoặc thiếu sót trong soạn thảo văn bản. Thậm chí những tài liệu dài phải tóm tắt lại thành những vấn đề cốt yếu về nội dung.

– Lọc thông tin trên tài liệu, để kết luận tính đúng đắn (hoặc không đúng) của quyết đinh hành chính.

Đây là bước vừa mang tính nghiệp vụ, vừa là kỹ năng. Bới có trường hợp tài liệu rất nhiều và rất dài, có tới hàng chục trang. Yêu cầu đặt ra là kết luận rõ những vấn đề có tính chất then chốt, logic lột tả được bản tính của vấn đề ta cần nghiên cứu, kết luận. Những vấn đề này sẽ nằm trong phần kết luận của báo cáo kết quả rà soát xác minh, làm cơ sở cho những kiến nghị.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu tại bài viết: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, tư nhân có liên quan phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ có những quy định gì ? của Luật Minh Khuê.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts