Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam (Mẫu số 05/HTQT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc kinh phí dịch vụ kỹ thuật qua bài viết dưới đây:

1. Giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp là gì?

Giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp là một loại hồ sơ chứng thực việc nộp thuế thu nhập tư nhân hoặc doanh nghiệp của người nộp thuế tại Việt Nam. Đây là một tài liệu quan trọng để chứng minh rằng người nộp thuế đã hoàn thành trách nhiệm nộp thuế đầy đủ và đúng hạn tới cơ thuế quan. Giấy xác nhận này có thể được cấp bởi cơ thuế quan hoặc doanh nghiệp, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nó bao gồm những thông tin cơ bản về người nộp thuế như tên, địa chỉ, mã số thuế, số tiền thuế đã nộp và thời gian nộp thuế. Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp thường có phương thức giấy hoặc công văn và được sử dụng để chứng minh việc nộp thuế khi cần thiết trong những hoạt động kinh doanh, giao dịch tài chính hoặc khi cần thiết để tham gia những hoạt động pháp lý khác.

Với tính chất của nó, giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp giúp người nộp thuế tăng tính sáng tỏ trong việc quản lý tài chính và tài sản của mình, đồng thời đảm bảo tính chuẩn xác và đúng hạn trong việc nộp thuế. Giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp cũng có tác dụng quan trọng trong quá trình rà soát, thanh tra và kiểm toán thuế. Khi những cơ thuế quan tiến hành rà soát hoặc thanh tra thuế đối với người nộp thuế, giấy xác nhận này sẽ là một trong những tài liệu quan trọng được yêu cầu để rà soát tính đúng đắn của việc nộp thuế của người nộp.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam (Mẫu số 05/HTQT)

Ngoài ra, giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp còn được sử dụng trong những hoạt động kinh doanh như vay vốn, đầu tư, mua bán tài sản, tăng vốn, chuyển nhượng doanh nghiệp, và nhiều hoạt động khác. Trong những hoạt động này, giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp sẽ là một trong những yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và uy tín của những giao dịch kinh tế. Tùy vào nhu cầu và yêu cầu của từng đối tượng sử dụng, giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp có thể được cấp theo một số phương thức khác nhau, chẳng hạn như dạng giấy in hoặc bản điện tử. Việc sử dụng đúng và chuẩn xác giấy xác nhận này sẽ tạo điều kiện cho người nộp thuế đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình quản lý tài chính và tài sản, đồng thời tránh được những rủi ro pháp lý và tài chính.

 

2. Giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp sử dụng khi nào?

Giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau liên quan tới việc thanh toán thuế. Cụ thể, giấy xác nhận này thường được sử dụng trong những trường hợp sau:

– Khi người nộp thuế muốn xin giấy chứng thực tài chính (Financial statement) từ cơ quan chức năng để phục vụ cho mục đích vay vốn, đầu tư, mua bán tài sản, tăng vốn, chuyển nhượng doanh nghiệp, và nhiều hoạt động khác. Trong những hoạt động này, giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp sẽ là một trong những yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và uy tín của những giao dịch kinh tế.

– Khi người nộp thuế muốn rà soát, tra cứu thông tin thuế của mình trên hệ thống thuế điện tử. Giấy xác nhận này sẽ được yêu cầu để xác nhận thông tin nộp thuế của người nộp trên hệ thống.

– Khi người nộp thuế cần chứng minh rằng họ đã nộp đầy đủ những khoản thuế phải nộp cho những hoạt động kinh doanh, thương nghiệp của mình. trường hợp này, giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp sẽ là một trong những chứng cứ cần thiết để xác nhận việc nộp thuế của người nộp.

– Khi người nộp thuế cần chứng minh rằng họ đã nộp thuế đầy đủ để được miễn, giảm, hoặc hoãn nộp thuế. trường hợp này, giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp sẽ là một trong những chứng cứ cần thiết để xác nhận việc nộp thuế của người nộp.

Tùy vào mục đích sử dụng cụ thể, giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp có thể được yêu cầu theo nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như dạng giấy in hoặc bản điện tử. tương tự, giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp là một hồ sơ quan trọng được sử dụng để xác nhận việc nộp thuế đầy đủ của người nộp thuế. Nó có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như xin chứng thực tài chính, rà soát thông tin thuế, chứng minh việc nộp thuế đầy đủ và xác nhận việc được miễn, giảm hoặc hoãn nộp thuế. Tùy vào mục đích sử dụng, giấy xác nhận này có thể được yêu cầu ở dạng giấy in hoặc bản điện tử.

 

3. Cách điền mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

Để điền mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam, bạn có thể thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin người nộp thuế

– Điền họ và tên người nộp thuế (bằng tiếng Việt)

– Điền tên đơn vị (nếu như có)

– Điền số điện thoại liên hệ

Bước 2: Nhập thông tin về thuế

– Điền số mã số thuế (MST)

– Điền số tiền thuế đã nộp (bằng tiền Việt Nam đồng)

Bước 3: Ký xác nhận: Ký tên và đóng dấu của người đại diện hoặc người nộp thuế

Lưu ý: Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp có thể có những thông tin khác nhau tùy thuộc vào cơ quan yêu cầu. Bạn cần xác định rõ mục đích và yêu cầu cụ thể trước khi điền thông tin. Đồng thời, đảm bảo những thông tin điền vào đều chuẩn xác và đầy đủ để tránh sơ sót và vi phạm quy định thuế.

 

4. Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

>>> Tải ngay: Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

Dưới đây là nội dung về mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam qua nội dung bài viết dưới đây:

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

General Department of Taxation

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Cục Thuế ABC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tax Department of ABC

Independence – Freedom – Happiness

Số (No.): 10-CCT

———————————–

 

Hà  Nội, ngày (day) 11 tháng (month)  05 năm (year) 2023

 

GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM

CERTIFICATE OF TAX PAID ON DIVIDEND

 

            Cục Thuế tỉnh/thành phố Hà Nội xác nhận đã thu (và/hoặc miễn, giảm) số thuế thu nhập của đối tượng nộp thuế dưới đây đối với thu nhập từ:

            The Tax Department of Hanoi certifies that it has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the income tax amount from (to) the following taxpayer in respect of income on:

Tiền lãi cổ phần *  Lãi tiền cho vay  * Tiền bản quyền  *   Phí dịch vụ kỹ thuật  *

Dividend                         Interest                   Royalty                      Technical fee

Đối tượng thực hưởng (beneficial owner)

Tên (Name): Nguyen Thi L

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi trú ngụ): số 20, ngõ abc, đường Trần Duy Hưng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu): 1083467839

Tax identification number (or I.D card/passport)

Đối tượng được uỷ quyền nhận thu nhập (trường hợp không phải là đối tượng thực hưởng)

Designated person as beneficiary (other than the beneficial owner)

Tên (Name): Nguyễn Văn C

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi trú ngụ): số 10. ngõ xyz, đường Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu): 981654567829

Tax identification number (or I.D card/passport)

Đối tượng trả thu nhập (Income payer)

Tên (Name): Nguyễn Thị H

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi trú ngụ): Số 086, ngõ 576, đường xcf, Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu): 987678906

Tax identification number (or I.D card/passport)

Lý do chi trả thu nhập (reason for which the payment is made): 

Thu nhập chịu thuế

Taxable income

Số thuế phải nộp

Tax payable

Số thuế đã nộp*

Tax paid

Ngày nộp

Due date

 

Tổng số thuế phải nộp

Total of tax payable

Số thuế thực phải nộp

Actual tax due

Số thuế được miễn giảm

Exempted or reduced amount of tax

 1

 1000.-0000

 10.0000

 0

 

 

 2

 4.000.0000

 

 

 

 

 3

 3000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số thuế đã nộp bằng chữ (Tax paid amount in words):

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

         Director of Tax Department of

(Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu) – (Sign, name and seal)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Mẫu Giấy xác nhận thông dụng năm 2023 mới nhất

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. tình thật cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts