Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau

Giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau – Mẫu số 5B-HSB của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

1. Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau được hiểu thế nào?

Giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau được hiểu là một loại hồ sơ mà người lao động có thể yêu cầu cơ quan, đơn vị công việc cung ứng để xác nhận rằng họ đã xin nghỉ việc để săn sóc con ốm đau. Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động có quyền xin nghỉ việc để săn sóc con ốm đau và người sử dụng lao động phải cung ứng giấy xác nhận để chứng minh rằng người lao động đã nghỉ việc vì lý do này.

Mẫu giấy xác nhận này thường bao gồm những thông tin cơ  bản về người lao động như tên, địa chỉ, và chức vụ làm việc, cùng vớ thời gian nghỉ việc để săn sóc con ốm đau. Ngoài ra giấy xác nhận này cũng sẽ có chữ ký của người đứng đầu đơn vị công việc của người lao động xác nhận thông tin trên hồ sơ là chuẩn xác

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau

Những thông tin cụ thể và yêu cầu về mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau có thể khác nhau tùy vào quy định của từng đơn vị. Để được hỗ trợ chi tiết người lao động cần tham khảo thông tin từ đơn vị quản lý hoặc tham khảo mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau trong bài viết dưới đây

2. Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau

Tải về mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ: GHI CỤ THỂ TÊN ĐƠN VỊ

Số: 123 /ABC         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc săn sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: Tên cơ quan – địa chỉ: số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số điện thoại (nếu như có): 012xxxxxxxxxx

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc săn sóc con ốm đau: 

– Họ tên: Nguyễn Thị S  Nam/Nữ Nữ

– Số sổ BHXH: 123xxxxxxxxxxx

– Nghề nghiệp: bác bỏ sĩ Đơn vị (hoặc nơi làm việc): bệnh viện M

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã khắc phục chế độ nghỉ việc để săn sóc con ốm đau cho ông/bà: Nguyễn Thị S tính tới ngày 10 tháng 6 năm 2023 và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là 29 ngày./. 

                                                                                                                                                                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                                                                                       (ký, đóng dấu)

3. Một số lưu ý khi nghỉ chế độ săn sóc con ốm đau

Về điều kiện hưởng chế độ khi con ốm đau:

ngày nay, chế độ nghỉ khi con ốm đau của người lao động phải đáp ứng hai điều kiện cụ thể sau đây:

– Phải nghỉ việc để săn sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau: người lao động có quyền xin nghỉ việc để săn sóc con nhỉ bị ốm đau trong thời gian tối đa là 14 ngày mỗi năm. Tuy nhiên, quyền này chỉ vận dụng đối với con dưới 07 tuổi và không được vận dụng đối với con của người lao động đang học trường học trên cấp trung học cơ sở

– Có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền: người lao động phải có giấy xác nhận từ cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền để chứng minh rằng con họ đang bị ốm và cần được săn sóc. Giấy xác nhận này phải được cơ sở khám chữa bệnh cấp và có nội dung xác nhận tên con của người lao động, thời gian cần nghỉ việc để săn sóc con và thời gian dự kiến con sẽ phục hồi

nếu như không thích hợp đủ hai điều kiện trên, người lao động sẽ không được lợi chế độ nghỉ để săn sóc con ốm đau. do vậy để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động nên tuân thủ đầy đủ những điều kiện quy định và cung ứng đầy đủ thông tin và hồ sơ cần thiết cho cơ quan quản lý để xin nghỉ việc săn sóc con ốm đau.

Về thời gian nghỉ để chăm con ốm đau:

Theo quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau, cụ thể:

– Thời gian nghỉ việc để săn sóc con ốm đau trong một năm được tính dựa trên số ngày làm việc với mức tối đa là 20 ngày nếu như con dưới 3 tuổi và tối đa là 15 ngày nếu như con từ đủ 3 tuổi tới dưới 7 tuổi. Điều này có nghĩ là những người cha hoặc người mẹ có xon bị ốm đâu có quyền được nghỉ làm để săn sóc con của mình trong thời gian tối đa tương tự và nhận được mức trợ cấp tương ứng từ Bảo hiểm xã hội

– nếu như cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì thì thời gian nghỉ để săn sóc con ốm đâu của mỗi người đều được tính theo quy định như trên. Điều quan trọng là thời gian nghỉ để săn sóc con ốm đau được tính theo ngày làm việc, ko kể những ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hàng tuần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những người cha hoặc người mẹ có thể tạm ngừng công việc để săn sóc con bị ốm đau mà không cần lo lắng về thu nhập của mình.

Để hiểu rõ hơn về thời gian nghỉ để săn sóc con ốm đau, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH đã quy định chi tiết tại Điều 5. Theo quy định này, thời gian tối đa người lao động được lợi chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con sẽ được tính dựa trên số ngày làm việc và không bao gồm những ngày nghỉ lễ, tết hay nghỉ hàng tuần theo quy định. Thời gian này khởi đầu từ ngày 01 tháng 01 tới hết ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời khắc khởi đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Đặc biệt, trường hợp một người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi đều bị ốm đau trong cùng một thời gian, thì thời gian hưởng chế độ sẽ được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc săn sóc con ốm đau. Tuy nhiên, thời gian nghỉ việc tối đa trong một năm cho mỗi con sẽ vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Điều này sẽ giúp người lao động có được sự rõ ràng và sáng tỏ hơn về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Về trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, thì tuỳ theo điều kiện của từng người để luân phiên nghỉ việc săn sóc con ốm đau. Tuy nhiên, trường hợp cả cha và mẹ đầu nghỉ việc để săn sóc con ốm đau thì cả hai đều được khắc phục hưởng chế độ khi con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con vẫn được thực hiện theo quy định đã nêu ở trên.

Về chế độ hưởng nghỉ việc khi chăm con ốm đau:

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định việc trông con ốm sẽ được lợi chế độ ốm đau, mức hưởng chế độ sẽ được tính theo tháng với tỷ lệ bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

nếu như người lao động mới khởi đầu làm việc hoặc bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ trong tháng trước hết trở lại làm việc, mức hưởng sẽ bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó

Mức hưởng trọ cấp này một ngày sẽ được tính bằng cách chia mức trợ cấp theo tháng cho 24 ngày. Công thức tính mức hưởng trợ cấp là: [(lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x 75%) : 24] x số ngày nghỉ.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề giấy xác nhận về nghỉ việc để săn sóc con ốm đau mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể về trực tiếp địa chỉ email: tư vấn pháp luật qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button