Mẫu hợp đồng giử giữ hàng hóa

1. Thế nào là mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa ?

Mẫu hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định cụ thể tại Điều 554 Bộ luật Dân sự năm 2015 là sự thỏa thuận trong đó bên gửi giữ nhận tài sản từ bên gửi giữ để bảo quản và trả lại cho bên gửi giữ khi hết hạn hợp đồng. Người gửi tiền phải trả phí cho người giám sát, trừ trường hợp người giám sát không có quyền nhận tiền bồi thường.

ngày nay, dịch vụ trông giữ tài sản là dịch vụ đang phát triển ở những nơi công cộng như siêu thị, trường học, chợ, rạp chiếu phim, cửa hàng. Tuy nhiên, hành vi gửi giữ tài sản ở nơi công cộng đó phải được điều chỉnh bởi thỏa thuận gửi giữ và phiếu gửi tài sản là một phương thức của hợp đồng này. Trong quan hệ xã hội, quyền nuôi con thường là một phương thức tương trợ, trợ giúp lẫn nhau giữa những thành viên trong nhà, láng giềng, bạn bè. 

Bạn đang xem bài: Mẫu hợp đồng giử giữ hàng hóa

người thụ hưởng gửi giữ phải đăng ký kinh doanh dịch vụ trông giữ hoặc được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép kinh doanh dịch vụ này. Trong cuộc sống ngày nay, hành vi gửi giữ tài sản được coi là sự hỗ trợ, trợ giúp tạm thời, tuy nhiên đối với hợp đồng gửi giữ nếu như để xảy ra sơ sót tác động tới người gửi giũ về tài sản thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận trong hợp đồng

Mẫu hợp đòng gửi giữ hàng hóa là một tài liệu pháp lý quan trọng được sử dụng  trong những trường hợp khi một bên muốn gửi hàng hóa của mình cho một bên khác để giữ gìn và bảo quản trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý đẻ giúp đảm bảo quyền lợi của những bên trong quá trình giao dịch

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa sẽ chứa những điều khoản và điều kiện quan trọng, bao gồm: thông tin về những bên tham gia, mô tả hàng hóa được gửi, thời hạn của hợp đồng, trị giá và cách thức thanh toán, trách nhiệm của bên giữ hàng hóa, điều kiện chấp nhận hoặc từ chối việc nhận hàng hóa và những điều khoản khác

Khi hợp đồng được ký kết bởi những bên tham gia, mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa có tác dụng là một bằng cớ pháp lý rõ ràng về những cam kết giữa những bên . Nó giúp đảm bảo rằng hàng hóa được bảo vệ và bảo quản đúng cách trong suốt thời gian gửi và tránh những tranh chấp phát sinh sau này. do vậy, mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của những bên trong một giao dịch gửi hàng hóa

 

2. Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Tải về mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI

ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2023

Tại (địa điểm): Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Chúng tôi gồm có: 

Bên A (Bên gởi tài sản)

Tên chủ hàng: Nguyền Văn A Số CMND: 123XXXXXXXXXXXXXX

Cấp ngày 10/11/2021 Tại: tỉnh T

Điện thoại số: 012XXXXXXXXXXX

Địa chỉ liên hệ: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Bên B (Bên giữ tài sản)

Tên thủ kho bãi: Nguyễn Thị B Số CMND: 234XXXXXXXXXXXX

Cấp ngày: 10/11/2021 Tại: Tỉnh T

Điện thoại số: 023XXXXXXXXXXX

Địa chỉ liên hệ: Số c, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Hai bên sau khi thảo luận đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:

 • Tên tài sản, hàng hóa: máy móc thiết bị sản xuất bánh kẹo
 • Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ: 50 chiếc máy còn mới

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

 • Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu như không có thì 2 bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng thứ nhất: 1.000.000 đồng /tháng

+ Loại hàng thứ hai 0 đồng /tháng

 • Phương thức thanh toán (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, thời hạn trả…): trả bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng trong thời hạn 5 ngày sau khi thỏa thuận

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

 • Thông báo những đặc tính của vật gửi, nếu như cần thiết.
 • Trả thù lao khi lấy lại vật gửi
 • Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gởi.
 • Chịu phạt 10% do chậm nhận lại tài sản đã gửi vào kho theo quy định của hợp đồng.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B (bên giữ tài sản)

 • Bảo quản thận trọng vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo quản.
 • Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ những trường hợp bất khả kháng.
 • Bồi thường thiệt hại nếu như để xảy ra mất mát, hư hỏng vật gửi giữ.

Điều 5: khắc phục tranh chấp

 • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu như có gì bất lợi phát sinh, những bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực khắc phục trên cơ sở thương lượng, đồng đẳng, có lợi (có lập biên bản).
 • Trường hợp những bên không tự khắc phục được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án khắc phục.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày  tới ngày 10/6/2023

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có trị giá như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên)

 

3. Quy định về điều kiện của hợp đồng gửi giữ hàng hóa 

Hợp đồng gửi giữ là một thỏa thuận giữa bên gửi giữ và bên nhận gửi giữ về việc gửi giữ hàng hóa. Để xác lập hợp đồng này, cả hai bên đều phải có đủ năng lực để thỏa thuận. Ngoài ra, hàng hóa được gửi giữ phải thuộc sở hữu của bên gửi giữ hoặc được bên sở hữu đồng ý cho phép gửi giữ

Bộ luật Dân sự quy định rằng, nếu như trị giá của hang hóa gửi giữ vượt quá 50 phrăng thì việc gửi giữ phải được chứng minh bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu như đã có chứng cứ khởi đầu bằng văn bản thì việc chứng minh này có thể sử dụng mọi phương tiện. Trong lúc đó, luật kinh doanh cho phép tự do chứng minh việc gửi giữ hàng hóa

nếu như bên giữ chậm giao hàng hóa thì bên gửi không phải trả tiền công và kinh phí bảo quản, bên giữ phải chịu rủi ro đối với tài sản trong thời gian chậm giao. nếu như bên gửi chậm nhận hàng hóa thì bên gửi phải thanh toán kinh phí bảo quản và tiền công cho bên giữ tài sản trong thời gian chậm nhận

Vì vậy, khi ký phối hợp đồng gửi giữ hàng hóa, những bên cần xác định rõ thời gian gửi giữ và thời gian trả lại hàng hóa. nếu như không có thời gian cụ thể ghi được trong hợp đồng, thì thời gian gửi giữ và trả lại hàng hóa phải được xác định bằng những phương tiện khác nhau thư từ hoặc tin nhắn điện tử

trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình gửi giữ, bên nào sẽ chịu trách nhiệm và đền bù cho bên kia phải được xác định rõ trong hợp đồng. nếu như không có quy định cụ thể về vấn đề này thì theo quy định của pháp luật, bên gửi giữ sẽ chịu trách nhiệm và phải đền bù cho bên gửi hàng hóa

Hợp đồng gửi giữ hàng hóa cũng cần quy định rõ về trị giá của hàng hóa được gửi giữ để từ đó xác định mức phí gửi giữ. nếu như trị giá hàng hóa lấp lửng thì việc tính phí gửi giữ cũng trở nên phức tạp. Khi kết thúc thời gian gửi giữ, bên nhận hàng hóa cần phải  xác nhận lại tình trạng của hàng hóa và chấp nhận trả lại cho bên gửi. nếu như không có sự đồng ý từ bên nhận hàng hóa, bên gửi có thể yêu cầu bên nhận tiếp tục gửi giữ hàng hóa và phải tiếp tục trả phí gửi giữ

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất theo quy định ngày nay của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với hotline 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng . Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts