Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023? cùng tìm hiểu cụ thể qua nội dung bài viết dưới đây:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

1. Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023 – Mẫu số 1 

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

Screenshot 24(68)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …./20…/…

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của những bên dưới đây.

ngày hôm nay, ngày … tháng……..  năm 20…, chúng tôi gồm :

BÊN A: (Bên cho thuê): đơn vị

– Địa chỉ:  

– Điện thoại:

– Đại diện:                               – Chức vụ:

– Mã số thuế:

BÊN B: (Bên thuê): 

CMTND số: …………  Ngày cấp: …/…/…   Nơi cấp: …………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Sau khi đàm luận, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký phối hợp đồng thuê xe với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 (một) xe ô tô.

+ Hãng xe :

+ Sản xuất năm (đời xe 2014);

+ Biển số kiểm soát :

Xe trong tình trạng sử dụng tốt (Đã đăng kiểm) trong thời khắc bàn ủy quyền bên thuê.

ĐIỀU 2 : trị giá HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

– Giá thuê xe là: ………… đồng/tháng (Bằng chữ: …………………………….).

+ trị giá hợp đồng trên được tính dựa trên số km sử dụng: Trong vòng một tháng bên B không được sử dụng vượt quá 6000 km. Số km chạy vượt hàng tháng sẽ được tính phí cụ thể như sau: 1.000.000 đồng/tháng đối với 1000 km tăng thêm. Bên B không được sử dụng vượt quá 9000 km/tháng trong mọi trường hợp. Số km chạy vượt sẽ được thống kê từng tháng hoặc bình quân của quý (03 tháng liên tục). Giá trên chưa bao gồm 10 % thuế VAT nếu như phát sinh.

– Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 03 tháng một lần, bằng phương thức bằng tiền mặt trong vòng 15 ngày trước hết của chu kỳ thanh toán.  

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA những BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên A:

– Giao xe và toàn bộ hồ sơ liên quan tới xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 03 tháng trước hết. hồ sơ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe (bản gốc) , giấy kiểm định (bản gốc), giấy bảo hiểm xe (bản gốc).

– Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

– Bên A và bên B thống nhất mua chung bảo hiểm xe, bảo hiểm thân vỏ, kinh phí thay dầu định kỳ và đăng kiểm xe cho những lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng. kinh phí mua cho những lần kế tiếp được chia đôi cho cả hai bên, mỗi bên chịu một nửa kinh phí trên.

– Bên A có trách nhiệm hỗ trợ bên B trong việc hoàn thiện những thủ tục pháp lý để đăng ký xe đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng phương thức Uber car, Grab car.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên B

– Chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra những tai nạn giao thông, bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông trong thời hạn sử dụng xe của Bên A trong quá trình kinh doanh hoạt động vận tải dưới mọi phương thức;

– Thanh toán tiền thuê xe cho Bên A đúng hạn.

– Chịu toàn bộ kinh phí xăng dầu khi sử dụng xe, kinh phí bến bãi, rửa xe.

– Khi xảy ra những rủi ro trong quá trình kinh doanh Bên B chủ động xử lý, khắc phục và thông báo cho Bên A phối hợp cùng xử lý những phát sinh (nếu như có).

– những khoản thuế, phí, lệ phí mà Bên B tham gia kinh doanh trực tiếp tại Hợp tác xã vận tải………..theo hợp đồng số……. do bên B có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy dịnh của nhà nước hiện hành.

ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

– Thời hạn hợp đồng là 03 năm. Hợp đồng có trị giá kể từ ngày ….. tháng 01 năm 2018  tới hết ngày …..tháng 01 năm 2021.

– nếu như một trong hai Bên, bên nào muốn kết thúc Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 06 tháng.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu như có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng đàm luận khắc phục.

Hai bên cam kết thi hành đúng những điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (Hai) bản có trị giá pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

 ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

2. Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023 – Mẫu số 2 

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

Screenshot 24(69)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật thương nghiệp 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của những bên dưới đây.

ngày hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ……………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)

Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

đơn vị ……………………………………………………………………………….

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký phối hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe ô tô có đặc điểm sau đây:

Nhãn hiệu: ……………………… Số loại: ………………

Loại xe: ………………. Màu Sơn: …………………

Số máy: ………………. Số khung: ……………………..

Số chỗ ngồi: ……………… Đăng ký xe có trị giá tới ngày: ………………..

Xe ô tô có biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên………….. tại địa chỉ: …………

Giấy chứng thực kiểm định số …………… do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số ……….., Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày …………………

– Bên A đoan trước khi ký bản Hợp đồng này, xe ô tô nêu trên:

+ Không có tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng;

+ Không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê xe ô tô nào đang có hiệu lực.

– Bên B đoan: Bên B được cấp giấy phép tài xế hạng ….. số ………….. có trị giá tới ngày …………………….. (nếu như bên B với tư cách tư nhân)

Điều 2. Thời hạn thuê xe ô tô

Thời hạn thuê là …… (………..) tháng kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích ………………………

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

1. Giá thuê tài sản nêu trên là: ……………….VNĐ/…………. (Bằng chữ: ……….. đồng trên một ………….) trả bằng tiền Việt Nam hiện hành.

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng ………………… và Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền thuê xe ô tô nêu trên vào ngày ……………………

3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê

Hết thời hạn thuê nêu trên, Bên B phải giao trả chiếc xe ô tô trên cho Bên A.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên A

1. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;

b) Bảo đảm trị giá sử dụng của tài sản cho thuê;

c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

2. Bên A có quyền sau đây:

a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu như Bên B có một trong những hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê trong ……. tháng liên tục;

– Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

– Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;

– Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

1. Bên B có những nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, kông được cho thuê lại tài sản nếu như không có sự đồng ý của Bên A;

b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;

e) Chịu toàn bộ kinh phí liên quan tới chiếc xe trong quá trình thuê. Trong quá trình thuê xe mà Bên B gây ra tai nạn, hỏng hóc xe thì Bên B phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên A và chịu trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng xe cho Bên A.

2. Bên B có những quyền sau đây:

a) Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;

b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu như:

– Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;

– Bên A giao tài sản thuê không đúng đắc điểm, tình trạng như mô tả tại Điều 1 Hợp đồng;

Điều 8: đoan của những bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời đoan sau đây:

1. Bên A đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô nêu trên này là hoàn toàn đúng sự thực;

– Không bỏ sót thành viên nào cùng có quyền sở hữu xe ô tô nêu trên để thỏa thuận này; nếu như có bất kỳ một khiếu kiện nào của thành viên cùng có quyền sở hữu xe ô tô trên bị bỏ sót thì Bên A ký tên/lăn tay trong Hợp đồng này xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc phải mang tài sản chung, riêng của mình để đảm bảo cho trách nhiệm đó;

– Xe ô tô nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d­ưới bất cứ phương thức nào bởi những giao dịch đang tồn tại như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm hạn chế quyền định đoạt của Bên A;

– Việc giao ước Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

2. Bên B đoan:

a. Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thực;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

c. Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3. Hai bên đoan:

– những bên cam kết mọi hồ sơ về nhân thân và tài sản đều là hồ sơ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên trị giá pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. nếu như sai những bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời đoan trên.

– nếu như có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn tới Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì những bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Tại thời khắc ký kết, những bên hoàn toàn sáng suốt, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đoan đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

1. nếu như vì một lý do không thể khắc phục được mà một trong hai bên muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn, thì phải báo cho bên kia biết trước ……. tháng.

2. ……. (…….) tháng trước khi hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý hợp đồng; nếu như hai bên muốn tiếp tục thuê xe ô tô thì sẽ cùng nhau ký tiếp hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời khắc những bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;

4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng khắc phục trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trường hợp không khắc phục được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nhân dân có thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật.

5. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/lăn tay vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng cớ.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Hợp đồng thuê xe tải theo tháng hoặc dài hạn mới nhất 2023

3. những lưu ý khi soạn hợp đồng thuê xe

– Trước khi làm hợp đồng thuê xe hãy rà soát những thông tin có trong hợp đồng đã chuẩn xác và đầy đủ chưa

– Khi làm hợp đồng thuê xe hãy tìm hiểu trước thông tin bên đơn vị hay tư nhân cho thuê xe. Họ có uy tín và chất lượng không nếu như đã có người quen sử dụng và được đánh giá tốt thì bạn có thể cân nhắc

– Xem xét mức giá đưa ra của bên cho thuê xe có chênh lệch quá cao so với giá thị trường

– nếu như bạn sử dụng dịch vuj cho thuê du lịch nhưng với phương thức tự lái thì nhất thiết phải rà soát kỹ lưỡng chiếc xe ô tô trước khi ký phối hợp đồng

– Trong bản hợp đồng phải đề cập rõ vấn đề thanh toán như trực tiếp qua ngân hàng, đặt cọc trước bao nhiêu phần trăm, hoặc đưa cho tài xế để tránh tình trạng tranh chấp.

– Hãy rà soát loại xe và mẫu mã xe có giống như thông tin xe ghi trong hợp đồng thuê xe không

– Nên rà soát và độc lỹ những điều khoản có trong hợp đồng, nếu như có điều gì khó hiểu phải yêu cầu giảng giải để hai bên có thể nắm bắt được rõ ràng

– Trên hợp đồng cho thuê xe ghi rõ những điều khoản như loại xe thuê, trị giá, điều khoản thanh toán, thời gian và địa điểm thanh toán, địa điểm đưa đón, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên,… cần đọc kỹ từng điều khoản để tránh sơ sót. 

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ tới tổng đài trực tuyến của đơn vị Luật Minh Khuê qua số 1900.6162 hoặc quý khách hàng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua địa chỉ email [email protected] để nhận báo giá chi tiết về vụ việc hoặc yêu cầu của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác và mang tới sự hài lòng cho quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn!                                                                    

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts