Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn thầy giáo THCS niên học 2022-2023

Trong mỗi một cơ sở giáo dục đều được chia ra thành những tổ chuyên môn khác nhau, hoạt động riêng biệt nhưng có mối liên quan mật thiết, tương trợ, viện trợ lẫn nhau. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi tổ chuyên môn đều phải tổ chức kế hoạch giảng dạy và nộp lên ban lãnh đạo trường. Vậy mẫu kế hoạch tổ chuyên môn thầy giáo Trung học cơ sở niên học 2022 – 2023 được thể hiện thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Tổ chuyên môn thầy giáo được hiểu thế nào?

Tổ chuyên môn bao gồm thầy giáo theo khối lớp hoặc môn học; nhân viên làm mướn việc thư viện, thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, tham vấn học đường. Mỗi tổ có ít nhất 03 thành viên; tổ chuyên mô có tổ trưởng, nếu như có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó (Điều 14 Điều lệ Trường tiểu học – Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT)

Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

Bạn đang xem bài: Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn thầy giáo THCS niên học 2022-2023

– Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng và giải trình kế hoạch dạy học những môn học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học của tổ theo tuần, tháng, học kỳ và niên học

– Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường, của tổ chủ động và linh hoạt

– Đề xuất hiệu trưởng phân thiên chúa giáo vên dạy và thầy giáo chủ nhiệm lớp theo niên học

– Tổ chức cho thầy giáo thực hiện lựa lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và tập huấn và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Đề xuất những xuất bản phẩm tham khảo để lựa lựa chọn sử dụng trong nhà trường theo quy định

– Tham gia đáng giá, xếp loại thầy giáo theo quy định Chuẩn nghề nghiệp thầy giáo phổ thông, tham gia đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng

Tổ chuyên môn phải sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần để thực hiện những nhiệm vụ của tổ chuyên môn trên ý thức xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học để tăng trình độ và phát triển năng lực chuyên môn

2. Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn thầy giáo Trung học cơ sở niên học 2022 – 2023 (tải về)

 

UBND QUẬN X

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ

niên học 2022 – 2023

– Căn cứ kế hoạch số abc/KH-GDĐT-TrH ngày 10/3/2023 của Phòng GDĐT quận X về Kế hoạch chuyên môn cấp Trung học cơ sở niên học 2022 – 2023;

– Căn cứ văn bản số cde/GDĐT-TrH ngày 12/3/2023 của Phòng GDĐT quận X về Hướng dẫn thực hiện cụ thể nhiệm vụ chuyên môn cấp Trung học cơ sở niên học 2022 – 2023;

– Căn cứ kế hoạch số bcd/KH-QT ngày 10/12/2022 của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Y về Kế hoạch niên học 2022 – 2023;

– Căn cứ kế hoạch số nlm/KH-QT ngày 11/12/2022 của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Y về Kế hoạch Giáo dục nhà trường niên học 2022 – 2023, Tổ Bộ môn Toán Xây dựng kế hoạch hoạt động niên học 2022 – 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh niên học

– niên học 2022 – 2023 nhà trường tích cực triển khai thực hiện những nội dung quyết nghị Đại hội Đảng bộ quận X lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X

– Thực hiện Kế hoạch số ab-KH/QU ngày 10/11/2021 của quận X về thực hiện Chương trình hành động số 46-CtrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thành ủy thực hiện quyết nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI “Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

– Thực hiện những nội dung Chương trình số bc-Ctr/QU ngày 15/2/2021 của Quận ủy X về tăng chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên khu vực quận giai đoạn 2022 – 2023

– Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng tri thức, kỹ năng khắc phục những vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa những phương thức học tập, chú trọng những hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

– Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Thuận lợi

– Tổ có thầy giáo dạt chuẩn, tổ viên kết đoàn viện trợ lẫn nhau trong công việc

– lực lượng thầy giáo trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có thương hiệu giảng dạy

– hạ tầng phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện

– Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học

– niên học 2022 – 2023 là năn học thầy giáo tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

– thầy giáo trong tổ nhiệt tình trong công việc giảng dạy

3. Khó khăn

– Còn gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lý thầy giáo

– Trình độ vận dụng thông tin vào công việc dạy học chưa đáp ứng nhiệm vụ dạy học

4. Tình hình lực lượng niên học 2022 – 2023

– Tổ có 5 thầy giáo. Trong đó: 2 nam, 3 nữ

– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trên chuẩn

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Ngành tập huấn XL CM niên học trước
1 Nguyễn Văn A Đạt chuẩn Toán Tốt
2 Nguyễn Văn B Đạt chuẩn Toán Tốt
3 Nguyễn Thị C Đạt chuẩn Toán Tốt
4 Nguyễn Thị D Đạt chuẩn Toán Tốt
5 Nguyễn Thị E Đạt chuẩn Toán Tốt

II. những MỤC TIÊU niên học

Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt

Thực hiện đúng và đủ công việc dạy tự lựa chọn môn Toán, Khối Trung học cơ sở

Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp Tổ Toán đưa những nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

(Ghi đầy đủ những nội dung)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công việc đổi mới phương pháp dạy học và rà soát đánh giá:

– Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với những mục tiêu cụ thể như:

+ Đổi mới phương thức tổ chức dạy học

+ Tăng cường đổi mới phương pháp rà soát đánh giá

– Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường: nếu như không thể thực hiện thì TTCM xóa nội dung này nhưng riêng môn Sinh bắt buộc thực hiện

– Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: tổ chức thực hiện ít nhất 01 lần trong mối học kỳ

+ Dạy hướng nghiên cứu bài học 3 tiết

+ Dạy chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh

+ Thảo luận những vấn đề, những nội dung khó giảng dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ

Tăng cường sử dụng đồ sử dụng dạy học vào bài giảng

Cập nhật thông tin thầy giáo dầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành giáo dục

III. những NHIỆM VỤ, mục tiêu VÀ giải pháp THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của thầy giáo trong tổ

a) mục tiêu

– 100% thầy giáo của tổ thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, những quy định của ngành Giáo dục

– 100% thầy giáo của tổ có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện tiêu cục trong thi cử, rà soát, đánh giá

b)  giải pháp thực hiện

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

– Tham gia đầy đủ những buổi bồi dưỡng chính trị

– kiểu mẫu trong công việc, kết đoàn với đồng nghiệp, sắp gũi với học sinh

– Duy trì kỷ cương, nền nếp trong nhà trường. Xây dựng khối kết đoàn nội bộ

– Thực hiện rà soát nội bộ đúng kế hoạch

2. Giữ vững và tăng chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công việc phổ cập giáo dục THCS

a) mục tiêu

– Tỷ lệ lưu ban, bỏ học 0%

– Tỷ lệ chuyên cần 100%

b) giải pháp thực hiện

– Tuyên truyền giáo dục tăng ý thức tự học của học sinh

– tăng chất lượng dạy học thích hợp với năng lực học sinh

3. tăng chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

4. tăng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thầy giáo

5. tăng thành tích những hội thi

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, tăng cường công tá thanh tra, rà soát, đánh giá phân loại lực lượng thầy giáo

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trên đây là kế hoạch niên học 2022 – 2023 nhằm thực hiệ đổi mới phương pháp dạy học và rà soát, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ Toán./.

X, ngày 13 tháng 4 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vì nội dung mẫu kế hoạch hoạt động khá dài nên chúng tôi chỉ nêu sơ lược một số phần, quý khách hàng có nhu cầu xem chi tiết vui lòng truy cập vào link sau đây để xem chi tiết mẫu và tải về: tại đây

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu báo cáo tổng hợp chuẩn mới nhất theo Nghị định 30 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu về trực tiếp địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sụ hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts