Mẫu kế hoạch tư nhân của thầy giáo THCS niên học 2022-2023

Tân Thành, ngày 12 tháng 04  năm 2023.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Bạn đang xem bài: Mẫu kế hoạch tư nhân của thầy giáo THCS niên học 2022-2023

niên học 2022-2023

Họ và tên: Nguyễn Cang Trường

Ngày sinh: 26-02-1980

Năm vào ngành: 2004.

Trình độ huấn luyện: Đại học.     

Chuyên môn huấn luyện: Sư phạm Toán – Tin.

Nhiệm vụ được phân công:

– Giảng dạy: Toán 9A1, 9A2, Tin 9A4, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5.

– Kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ Toán – Lý – Tin.

A. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

-Căn cứ phương hướng nhiệm vụ niên học 2022-2023 của Phòng GD-ĐT Thị Xã Ngã Bảy;

-Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ ngành học THCS niên học 2011-2012 của Phòng GD-ĐT Thị xã Ngã Bảy;

-Căn cứ chủ đề niên học 2022-2023: “Tiếp tục đổi mới toàn diện về giáo dục và huấn luyện, tăng hiệu quả và chất lượng giáo dục, huấn luyện gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, tổ. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi:

– Đa số học sinh ngoan, có ý thức học tập, có đầy đủ sách giáo khoa để tới trường. thầy giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, dạy đúng chuyên môn huấn luyện. Được sự quan tâm của lãnh đạo của những cấp.

– Là thầy giáo đã công việc lâu năm ở địa phương nên có điều kiện sắp gũi học sinh và phụ huynh,

– Nhiệt tình với công việc chuyên môn

– Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV cho thầy giáo hạ tầng cho dạy và học tương đối khá đầy đủ.

– Có năng lực chuyên môn, có ý thức tham khảo, luôn xây dựng ý thức kết đoàn, được đồng nghiệp, HS, PHHS tin tưởng.

2/Khó khăn:

– Đại đa số học sinh là con nông dân làm ruộng, nhiều  học sinh là con hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vv… Địa bàn dân cư rộng, phân bố không đồng đều. Một số  gia đình  đông con nên đầu tư cho việc học những em còn thấp ( như sách tham khảo, đồ sử dụng học tập chưa đầy đủ, máy tính bỏ túi v.v ), phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học của những em, giao khoán việc học tập của con em cho thầy giáo.

– Do gia đình ở xa nên ít nhiều cũng tác động tới công việc.

– Trong xã còn nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm tới việc học của con em mình nên trong kế hoạch tăng chất lượng đại trà, BD HSG còn gặp nhiều vấn đề.

-Thời gian học tập ở nhà của học sinh còn quá ít do những em phải làm việc để viện trợ bố, mẹ, chưa xây dựng được góc học tập ở nhà nên hiệu quả học ở nhà chưa cao.

II. những MỤC TIÊU niên học:

1. Việc thực hiện chương trình:  

– Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục.

– Có lên lịch dạy bù những tiết chậm chương trình.

2. Về công việc giảng dạy

– Ứng dụng dụng CNTT vào việc soạn giảng có hiệu quả.

– Luôn xâm nhập kĩ giáo án trước khi lên lớp, soạn giáo án thích hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường nhằm mục tiêu tăng chất lượng.

– Thực hiện tốt việc ký giáo án đầu tuần, xuất trình giáo án khi tổ chuyên môn, nhà trường yêu cầu rà soát.

3.  Đồ sử dụng dạy học:

 – Thường xuyên theo dõi và mượn, sử dụng đồ sử dụng dạy học có liên quan.

 – vận dụng mạnh mẽ CNTT trong dạy học nhằm tăng chất lượng dạy học.

4. Về dạy học trên lớp:

– Lên lớp đúng thời gian quy định.

– Tiến trình dạy học phải thích hợp với đặc trưng bộ môn.

– Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, luôn lấy học sinh làm trung tâm. Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Động viên học sinh vươn lên trong học tập.

– Xử lý tốt những tình huống sư phạm xảy ra trong giờ học.

– Luôn nhiệt tình trong giảng dạy, thường xuyên sử dụng ĐDDH trong những tiết học.

5. Bồi dưỡng tăng tay nghề:

– Thường xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho quá trình dạy học.

– Luôn có ý thức tham khảo từ những bạn đồng nghiệp thông qua những tiết dự giờ thăm lớp.

– Tự học qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng mà đặc biệt là CNTT như internet.

6. Thực hiện chế độ rà soát, đánh giá, cho điểm học sinh:

– Thực hiện việc đánh giá học sinh theo ý thức đổi mới của Bộ nhằm tăng chất lượng dạy học.

– Tiến hành rà soát thường xuyên, đầy đủ và kịp thời cập nhật điểm vào sổ điểm chính đúng quy định.

– Tiến hành rà soát định kỳ theo chương trình đề ra, sớm hoàn thành chấm bài để cập nhật điểm, đánh giá học sinh .

– Cho điểm học sinh một cách công bằng, sáng tỏ, đúng quy định.

7. công việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi:

– công việc phụ đạo học sinh yếu :

+ Tiến hành dạy BTKT theo lịch nhà trường đề ra.

– công việc bồi dưỡng học sinh Giỏi :

+ Phát hiện, bồi dưỡng HSG lớp 8 để tạo nguồn cho đội tuyển lớp 9 trong năm tới.

+ Chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp và điều kiện để BDHSG có hiệu quả.

+ Tiến hành bồi dưỡng theo lịch của nhà trường.

+ Tăng cường bồi dưỡng hoặc giao thêm nội dung cho những em tự học tập ở nhà.

8. công việc tổ chuyên môn.

+ Thường xuyên dự giờ thăm lớp để tham khảo cũng như đóng góp ý kiến những bài với đồng nghiệp.

+ Tổ chức những chuyên đề – tăng nghiệp vụ thầy giáo.

+ Tổ chức tốt những buổi sinh hoạt chuyên môn.

+ Phân công dạy thay thầy giáo , đảm bảo không có tiết trống.

+ Sau mỗi kỳ rà soát, tổng hợp những số liệu, so sánh với mục tiêu từ đó có giải pháp thích hợp để tăng chất lượng hoc sinh.

+ Nhắc nhở, động viên, khen thưởng kịp thời những thành viên có những thành tích trong công việc bồi dưỡng HSG, dự thi thầy giáo giỏi những cấp, tham gia tốt phong trào văn nghệ, hội thao…

III. những NHIỆM VỤ, mục tiêu VÀ giải pháp THỰC HIỆN:

1. những mục tiêu thi đua trong niên học

– Về tư nhân:đội viên thi đua cấp cơ sở

– Về chất lượng giảng dạy:

a) Chất lượng giảng dạy

Môn Giỏi Khá TB Yếu  Kém
Toán 9A1 15% 35% 47% 3%  
Toán 9A2 20% 30% 47% 3%  
Tin 9A4 30% 40% 29% 1%  
Tin 6A2 31% 42% 26% 1%  
Tin 6A3 33% 43% 23% 1%  
Tin 6A4 30% 41% 28% 1%  
Tin 6A5 27% 45% 27% 1%  

b) Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi qua kì thi :

* Cấp Trường: 20 em      

* Cấp Huyện: 12 em đạt giải.

* Cấp Tỉnh:  3 em đạt giải.

2)Về công việc kiêm nhiệm:

* Tổ Toán – Lý – Tin : Tổ lao động tiên tiến suất sắc.

3) mục tiêu phấn đấu hoàn thành  nhiệm vụ được giao:

– Về giảng dạy: Hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

– công việc BDHSG GTQM : Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

4) mục tiêu bồi dưỡng tăng chuyên môn nghiệp vụ:

– Thường xuyên tích luỹ tri thức tư nhân để phục vụ cho bản thân trong quá trình dạy học.

– Tự học để tăng trình độ, tham khảo đồng nghiệp.

– Phấn đấu đạt xếp loại tay nghề qua những hội thao:

+ Phấn đấu xếp loại khá tốt qua những đợt thao giảng cấp trường.

5) mục tiêu thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua thực hiện Trường học thân thiện, học sinh tích cực ; thực hiện những tiêu chuẩn đề ra của trường, ngành, đặc biệt tiêu chuẩn về chất lượng dạy học.

– Thực hiện tốt những phong trào thi đua.

– Tích cực tham gia xây dựng phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, luôn là tấm gương sáng về đạo đức để học sinh noi theo.

– Phấn đấu đạt chất lượng dạy học theo kế hoạch nhà trường đề ra.

IV. lộ trình THỰC HIỆN KẾ HOẠCH tư nhân

Thời gian Nội dung công việc Đối tượng Ghi chú

Tháng

8

 – tham vấn với BGH phân công chuyên môn hợp lý.

– Họp tổ xây dựng KH của Tổ, KH tư nhân

– rà soát sách vở, đồ sử dụng học tập của HS.

– Lên kế hoạch tư nhân

– Lên kế hoạch tháng của tổ chuyên môn

– Ổn định tổ chức, theo dõi sát tình hình học sinh

– Nhận nhiệm vụ phân công chuẩn bị tốt cho niên học mới.

– Tiến hành lên chương trình, nội dung, phương pháp để BD HSG.

– Tham gia học tập những chuyên đề do phòng – Sở giáo dục tổ chức.

 

   
Tháng 9

– Ổn định tổ chức lớp

– Có kế hoạch cụ thể cùng tổ chức lễ khai học niên học mới

– Dự giờ

– Thông qua kế hoạch hoạt động của Tổ, Kế hoạch tư nhân của những đ/c trong tổ

– Hình thành đội tuyển và bồi dưỡng HSG,

–  Phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch

– Họp tổ theo định kỳ

 – Tiến hành bồi dưỡng HSG theo lịch.

 

   
Tháng 10

– Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ niên học

– rà soát công việc chuyên môn

– Họp tổ theo định kỳ

– Tham gia tích cực những hội nghị, đại hội đầu năm như hội nghị CBVC, hội nghị công đoàn

– Thực hiện chuyên đề: “Bản đồ tư duy trong công việc giảng dạy”.

 

   
Tháng 11

– Duyệt hồ sơ thầy giáo trong tổ

– Chuẩn bị tốt hồ sơ, giáo án cho những tiết dạy.

– Phân loại học sinh mình dạy; Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém để có cách dạy thích hợp

– Tiến hành bồi dưỡng HSG GTQM theo lịch.

– Chuẩn bị tốt cho tiết thao giảng theo quy định của nhà trường.

– Động viên học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

– Chuẩn bị đồ sử dụng dạy học chu đáo.

– Dự giờ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm cho bản thân.

– Tham gia chào mừng ngày 20/11.

– Tiếp tục phụ đạo HS yếu – kém.

– Thông báo họp tổ theo định kỳ

 

   
Tháng 12

 – Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 – Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.

 – Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.

 – Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.

  – rà soát số tiết theo phân phối chương trình.

– Tiếp tục  bồi dưỡng HSG

– Tham gia dự giờ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm cho bản thân

– Chuẩn bị bài báo tường tham gia vào tờ báo của tập thể thầy giáo chào mừng ngày 20/11.

– Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Tiếp tục phụ đạo HS yếu – kém.

– Nhắc nhở GV BDHSG tích cực BD chuẩn bị thi từ ngày 23/ 02/ 2023

– Nhắc nhở GV BD thực hành Lý tích cực BD chuẩn bị thi từ ngày 29/ 02/ 2023

– Thông báo họp tổ theo định kỳ

 

   
Tháng 1

– Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 – Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.

 – Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.

 – Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.

– rà soát hồ sơ thầy giáo trong tổ.

– Dự giờ tham khảo đồng nghiệp.

– Chuẩn bị mọi điều kiện tốt cho việc ôn tập thi học kỳ I.

– Tiến hành bồi dưỡng HSG

– Làm tốt mọi công việc được giao.

– Tham gia đầy đủ, tích cực những hoạt động của trường nhân ngày 22/12

– Thông báo họp tổ theo định kỳ

 

   
Tháng 2

 – Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 – Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.

 – Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.

 – Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.

– rà soát số tiết theo phân phối chương trình.

– Dự giờ tham khảo đồng nghiệp.

– Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi

– Báo cáo CL học kỳ I cho nhà trường, so sánh mục tiêu CL đã đề ra.

– Tổng kết điểm học kỳ I theo đúng các bước đề ra.

– Động viên học sinh tích cực trong học tập.

– Thông báo họp tổ theo định kỳ

 

   
Tháng 3

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

– Thực hiện lên lớp đúng thời gian, giờ dạy có chất lượng.

 – Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.

– Chấp hành đúng mọi nội qui của nhà trường.

– rà soát số tiết theo phân phối chương trình.

– Dự giờ tham khảo đồng nghiệp.

– Bồi dưỡng HSG.

– Ôn tập tốt tri thức cho học sinh thi nghề phổ thông

– Thông kê báo cáo chất lượng thi nghề phổ thông, so sánh với mục tiêu.

– Hưởng ứng  phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3.

– Tham gia tốt những phong trào giao lưu nhân ngày 26/3.

– Thông báo họp tổ theo định kỳ

 

   
Tháng 4

– Thực hiện tốt mọi nền nếp chuyên môn như lên lịch báo giảng, kí khoá sổ đầu bài, lên lớp đúng quy định.

– Soạn bài đầy đủ, kịp thời.

– Rút kinh nghiệm qua những buổi dự giờ.

– Chuẩn bị hoàn thành chương trình, dạy bù nếu như chương trình chậm.

– Động viên học sinh ôn tập tốt để rà soát chất lượng học kỳ II.

– Dự giờ tham khảo đồng nghiệp.

– Bồi dưỡng HSG. Ôn tập, hoàn thiện chương trình để học sinh dự thi HSG GTQM cấp thị xã.

 

   
Tháng 5

– Ôn tập cho học sinh thi cuối năm.

– Hoàn thành chương trình, dạy bù nếu như chương trình chậm.

 – Hoàn thành hồ sơ, sổ sách, vào điểm những môn mình dạy.

 – Báo cáo kết quả của môn mình dạy cho nhà trường.

 – Chuẩn bị tổng kết cuối năm của trường, lớp.

 – Hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

– Chuẩn bị tham gia hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp.

 

   

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

– Trang bị phòng máy tính đúng tiêu chuẩn cho HS GTQM

– Triển khai chuyên đề bồi dưỡng HSG cho những GV

– Chi bộ, BGH có kế hoạch chi tiết để quan tâm, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của tổ,

– BGH nhà trường bổ xung thêm sách tham khảo, tăng, trang thiết bị ở những bộ môn nhất là những môn học mũi nhọn.

 – Nhà trường có thêm những chế độ khuyến kích động viên cho thầy giáo đạt danh hiệu thầy giáo giỏi những cấp, thầy giáo có HSG.

 – những tổ chức khác trong nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ để cùng giáo dục HS.

 – những thành viên trong tổ luôn nêu cao ý thức tự giác, kết đoàn viện trợ nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Mỗi thầy giáo phải có Tài liệu chuẩn tri thức kĩ năng, tư liệu giảng dạy.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button