Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh (Mẫu C02-TS)

Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh được sử dụng khi muốn thay đổi, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh để quý khách có thể tham khảo thông qua bài tư vấn dưới đây:

 1. Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh

Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Quyết định 1111/QĐ-BHXH đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trình tự thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh được thay đổi tên là phiếu trả hồ sơ (Mẫu số C02-TS).

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh (Mẫu C02-TS)

Theo đó, nội dung của mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh dưới đây sẽ mang tính chất tham khảo để quý khách có thể biết về mẫu phiếu này:

phòng ban: 

Số:

Mẫu số: C02-TS

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

– phòng ban đề nghị: doanh nghiệp TNHH ACB

– phòng ban điều chỉnh: Cơ quan bảo hiểm xã hội Quận Cầu Giấy

– Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Thay đổi thông tin căn cước công dân trong sổ bảo hiểm xã hội

– Hồ sơ gửi kèm:

 

Lãnh đạo duyệt

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Qúy khách có thể tham khảo và tải Mẫu phiếu trả hồ sơ năm 2023

 

2. những nội dung cơ bản của phiếu đề nghị điều chỉnh

Căn cứ theo tiết a tại Điểm số 2.1 Khoản 2 Điều 33 thuộc Quyết định số 595/QĐ-BHXH đối với những vấn đề nhận hồ sơ, dữ liệu quản lý có nội dung chưa được khớp đúng với nội dung sẽ có quy định như sau:

Phòng hay tổ chức quản lý thu sẽ trực tiếp phụ trách việc nhận hồ sơ hoặc dữ liệu từ Phòng hay Tổ tiếp nhận – quản lý hồ sơ, tại Phòng hoặc Tổ cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc cấp thẻ bảo hiểm y tế. Phòng hoặc tổ thực hiện về chế độ Bảo hiểm xã hội được chuyển tới. Đồng thời rà soát và đối chiếu rõ ràng với những mục tiêu được xác nhận ở trên biểu mẫu, hồ sơ khi so với nguồn dữ liệu quản lý.

trường hợp nguồn dự liệu và hồ sơ được quản lý đó chưa khớp thì cần phải lập ra Phiếu trả hồ sơ theo Mẫu số C02-TS. Còn đối với trường hợp bộ hồ sơ đề nghị việc điều chỉnh thông tin theo quy định được nêu ra tại khoản 2, khoản 4 của Điều 27 thì cần trình lại ban lãnh đạo để họ phê duyệt trước khi điều chỉnh lại toàn bộ những dữ liệu bị sai lệch.

Phiếu đề nghị điều chỉnh hay là mẫu phiếu trả hồ sơ (mẫu C02-TS) thì cần đảm bảo một số nội dung cơ bản như sau:

– phòng ban và số: ghi vào phía góc trên bên trái của Phiếu trả hồ sơ

– Căn cứ: quý khách cần ghi rõ căn cứ, quyết định nào thể hiện, quy định việc lập Phiếu trả hồ sơ này. Cụ thể, Mẫu C02-TS thì ghi nhận là ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

– Tên biểu mẫu: PHIẾU TRẢ HỒ SƠ (ghi vào chính giữa dòng viết)

– những nội dung chính tại Phiếu trả hồ sơ:

+ phòng ban đề nghị

+ phòng ban điều chỉnh

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh

+ Hồ sơ gửi kèm

– Ghi rõ địa điểm, thời gian lập Phiếu trả hồ sơ theo mẫu số C02-TS

– Ký và ghi rõ họ và tên của người đề nghị

 

3. Cách lập mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh (mẫu C02-TS)

Thứ nhất, mẫu phiếu trả hồ sơ C02-TS được sử dụng với mục đích như sau:

– Để trả lại hồ sơ đối với những trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng.

– Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ không khớp đúng, chưa hợp thức đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh.

Thứ hai, phòng ban có trách nhiệm lập phiếu trả hồ sơ là:

– Phòng hoặc Tổ Quản lý thu;

– Phòng hoặc Tổ cấp sổ, thẻ;

– Phòng hoặc Tổ phụ trách về chế độ Bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, thời gian lập mẫu phiếu trả hồ sơ: Không có quy định cụ thể nào về việc cơ quan sẽ đưa ra thông báo trả hồ sơ và cần lập phiếu. do vậy, việc lập phiếu trả hồ sơ này chỉ được lập khi hồ sơ có phát sinh.

Thứ tư, về căn cứ lập phiếu trả hồ sơ: những phòng và tổ nhận hồ sơ chuyển tới, rà soát, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trong chương trình quản lý, nếu như không khớp đúng, chưa hợp thức thì lập Phiếu này kèm theo hồ sơ chuyển lại cho phòng hoặc tổ chuyển tới.

Thứ năm, về phương pháp lập phiếu được vận dụng thì người lập ra Phiếu trả hồ sơ theo mẫu số C02-TS và cần phải ghi nội dung đề nghị điều chỉnh cũng như những hồ sơ gửi kèm để điều chỉnh gửi phòng ban điều chỉnh thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.

 

4. Có phải điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội khi thay đổi thông tin tư nhân không?

Căn cứ Quyết định 1035/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội thì mỗi người tham gia được cấp và bảo quản một sổ bảo hiểm xã hội duy nhất và sổ bảo hiểm xã hội sẽ biểu thị những thông tin tư nhân của người lao động như:

– Họ và tên: Ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia.

– Ngày, tháng, năm sinh: Ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì chỉ ghi năm sinh hoặc không xác định được ngày sinh thì chỉ ghi tháng sinh, năm sinh.

– nam nữ: Ghi Nam (hoặc Nữ).

– Quốc tịch: Ghi quốc tịch của người tham gia.

– Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ căn cước: Ghi số trên chứng minh nhân dân của người tham gia. Trường hợp người tham gia vừa có chứng minh nhân dân (CMND), hộ chiếu, thẻ căn cước công dân (CCCD) thì ghi theo trình tự ưu tiên chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

Theo đó, khi có thay đổi về một hoặc một số những thông tin trên, người lao động cần tiến hành thủ tục điều chỉnh để đảm bảo tính chuẩn xác khi đối chiếu thông tin tư nhân của người lao động với nội dung trên sổ.

Căn cứ vào Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì những trường hợp thay đổi thông tin tư nhân cần đổi sổ bảo hiểm xã hội là khi có thay đổi về họ, tên, chữ đệm; tháng ngày, năm sinh; sai nam nữ, quốc tịch. Trong lúc đó, nếu như cần điều chỉnh về số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu thì người lao động chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin để cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Theo đó, đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; nam nữ, quốc tịch thì người lao động cần chuẩn bị bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

– Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và thẻ Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ là:

– Người đang làm việc thì nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH trực tiếp thu.

– Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thu.

– Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã được khắc phục hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội thì nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

Đơn vị sử dụng lao động và những Đại lý thu phải bổ sung thêm vào hồ sơ những hồ sơ sau:

– Xác nhận Tờ khai (TK1-TS) khi người lao động điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ sổ bảo hiểm xã hội: thông tin điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không phải xác nhận;

+ Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Sau đó người sử dụng lao động và Đại lý thu phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công những cấp.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo về bài viết của Luật Minh Khuê như sau: Thủ tục điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khi tăng lương tối thiểu vùng?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê. 

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button