Mẫu Phiếu khai báo tạm vắng mới nhất năm 2023 và cách viết

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng được thực hiện theo mẫu CT03 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA được sử dụng cho người phải khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi trú ngụ. Mẫu phiếu khai báo tạm vắng mới nhất năm 2023 và cách viết sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Phiếu khai báo tạm vắng là gì?

Bất cứ một tư nhân nào khi đi khỏi nơi đăng ký thường trú nhằm mục đích sinh sống, làm việc, lao động, học tập hay vì những nguyên nhân khác tại một địa điểm khác thuộc xã, phường, thị trấn khác với địa phương nơi mình đã đăng ký thường trú thì đều phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương đó. Phiếu khai báo việc tạm vắng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập ra và sử dụng để quản lý dân cư ở những địa phương. Phiếu khai báo việc tạm vắng được sử dụng phổ biến trong thực tế và có những vai trò quan trọng.

Phiếu khai báo tạm vắng là biểu mẫu được lập ra và sử dụng với đối tượng phải trình báo việc tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi mình trú ngụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Mẫu nêu rõ thông tin đầy đủ về lý do vắng mặt và địa chỉ nơi tới, thông tin đối tượng khai báo tạm vắng, nơi đăng ký thường trú. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý trú ngụ và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Sau khi hoàn thành việc lập biên bản, người tiếp nhận khai báo và thủ trưởng cơ quan cần ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu như có) để biên bản có trị giá.

Bạn đang xem bài: Mẫu Phiếu khai báo tạm vắng mới nhất năm 2023 và cách viết

2. Mẫu phiếu khai báo tạm vắng theo mẫu CT03

>>> Tải ngay Mẫu phiếu khai báo tạm vắng theo mẫu CT03 tại đây.

………………

 ………………..      

                            Số:……./TV                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

1. Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1998

3. nam nữ: Nữ

4. Số định danh tư nhân/CMND: 90283747832

5. Nơi thường trú: Sóc Sơn – Hà Nội

6. Nơi tạm trú: Quận 1 – TP HCM

7. Nơi ở hiện tại: Quận 1 – TP HCM

8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm:14/4/2023 tới ngày 20/11/2023

9. Lý do tạm vắng: Đi làm việc tại TP HCM

Địa chỉ nơi tới(3):  Quận 1 – TP HCM

……..……ngày ..……tháng..……năm..……

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

Hướng dẫn soạn thảo phiếu khai báo tạm vắng:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Những điều cần lưu ý khi khai báo tạm vắng

những trường hợp sau đây phải tới trụ sở Công an xã, phường, thị trấn khai báo tạm vắng:

– Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết phạt tù; người bị kết án phạt tù thừa hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản thúc; người đang chấp hành giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở Giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi trú ngụ từ một ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

– Người trong độ tuổi làm quân dịch, dự thụ động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình trú ngụ từ ba tháng trở lên.

Đối với trường hợp đối tượng là người trong độ tuổi làm quân dịch, dự thụ động viên được quy định tại Điều 30 Luật quân dịch năm 2015. Theo đó:

+ Công dân đủ 18 tuổi được gọi tòng ngũ; độ tuổi gọi tòng ngũ từ đủ 18 tuổi tới hết 25 tuổi; công dân được tập huấn trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi tòng ngũ thì độ tuổi gọi tòng ngũ tới hết 27 tuổi.

+ Ngoài ra, cần phải chú ý về tuổi đăng ký quân dịch. Theo quy định tại Điều 12 Luật quân dịch 2015 công dân nam đủ 17 tuổi, hàng năm phải tới cơ quan quân sự để đăng ký quân dịch theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện.

– Người tới khai báo tạm vắng phải xuất trình CMND và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

– Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung khai báo, rà soát và ký, đóng dấu xác nhận vào phần phiếu cấp cho người khai báo tạm vắng. 

những người có nhu cầu đăng ký tạm trú tại địa phương khác khi đi khỏi nơi thường trú mà không thuộc những trường hợp trên thì không có trách nhiệm phải khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường, thị trấn.

4. Thủ tục khai báo tạm vắng

Thẩm quyền:

Công Công an xã, phường, thị trấn nơi người có trách nhiệm khai báo tạm vắng trú ngụ.

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: tư nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2: tư nhân, tổ chức nộp hồ sơ Công an cấp xã.

– Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ khai báo tạm vắng trong Cơ sở dữ liệu về trú ngụ, cơ quan đăng ký trú ngụ rà soát tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp thức thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hứa hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, khắc phục hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.

– Bước 4: Căn cứ theo ngày hứa hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hứa hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả khắc phục thủ tục đăng ký trú ngụ (nếu như có).

 Cách thức thực hiện:

– Trường hợp công dân thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 31 Luật trú ngụ 2020 nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký trú ngụ.

– Trường hợp thuộc quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 31 Luật trú ngụ 2020 thì khai báo tạm vắng qua:

+ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký trú ngụ hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký trú ngụ quy định;

+ Số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký trú ngụ thông báo hoặc niêm yết;

+ Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký trú ngụ hoặc qua những cổng phân phối dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ;

+ Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính những ngày làm việc từ thứ hai tới thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần hồ sơ: 

– Trường hợp công dân thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 31 Luật trú ngụ, hồ sơ gồm:

+ Đề nghị khai báo tạm vắng;

+ Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý, giáo dục người đó.

– Trường hợp thuộc quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 31 Luật trú ngụ, nội dung khai báo tạm vắng gồm: họ và tên, số định danh tư nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm vắng; thời gian tạm vắng; địa chỉ nơi tới.

5. những phương thức khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu:

Có bốn cách khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu, cụ thể như sau:

– phương thức thứ nhất: Thực hiện khai báo tạm vắng trực tiếp tại cơ quan đăng ký trú ngụ hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký trú ngụ quy định của pháp luật.

– phương thức thứ hai: Thực hiện khai báo tạm vắng thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký trú ngụ thông báo hoặc niêm yết.

– phương thức thứ ba: Thực hiện khai báo tạm vắng thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký trú ngụ hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ.

–  phương thức thứ tư: Thực hiện khai báo tạm vắng thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu Phiếu khai báo tạm vắng mới nhất năm 2023 và cách viết mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts