Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

Mẫu phiếu sinh hoạt hè thế nào? cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé.

Để quản lý học sinh vào mỗi dịp nghỉ hè, những nhà trường thường có phiếu sinh hoạt hè để gửi về những địa phương. Đây giống như một dụng cụ để nhà trưởng quản lý học sinh gián tiếp trong thời gian không học tập và sinh hoạt tại trường.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

1. Phiếu sinh hoạt hè là gì?

Phiếu sinh hoạt hè là một tài liệu được cung ứng cho những học sinh hoặc sinh viên khi tham gia những chương trình hoạt động mùa hè của trường hoặc tổ chức địa phương. Phiếu này thường bao gồm thông tin về những hoạt động và chương trình mà học sinh vật học sinh viên sẽ tham gia hoặc đã tham gia những quy định và điều khoản cần tuân thủ những thông tin liên lạc của thầy giáo hoặc nhân viên quản lý chương trình và những yêu cầu hồ sơ cần thiết để tham gia chương trình. Phiếu sinh hoạt hè cũng có thể chứa những thông tin về chương trình học tập hoặc nghiên cứu hoạt động giải trí vui chơi và những hoạt động tự nguyện.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

2. Vai trò của phiếu sinh hoạt hè

Phiếu sinh hoạt hè có vai trò quan trọng đối với học sinh tham gia những chương trình hoạt động mùa hè vì nó cung ứng cho họ những thông tin quan trọng về chương trình và những hoạt động mà họ sẽ tham gia. Duới đây là một số vai trò của phiếu sinh hoạt hè đối với học sinh:

– cung ứng thông tin về chương trình: phiếu sinh hoạt hè cung ứng cho học sinh thông tin về những hoạt động và chương trình mà họ sẽ tham gia hai hướng dẫn những yêu cầu và quy định về sinh hoạt hè cung ứng cho học sinh những yêu cầu và quy định cần tuân thủ trong suốt quá trình tham gia chương trình. Điều này giúp họ hiểu rõ những gì cần làm và tránh bị phạt khi tham gia chương trình

– cung ứng thông tin liên lạc: phiếu sinh hoạt hè cung ứng cho học sinh thông tin liên lạc của thầy giáo hoặc nhân viên quản lý chương trình giúp họ có thể liên hệ và trao đổi thông tin khi cần thiết

– Giúp học sinh tự chuẩn bị: phiếu học sinh hoạt hè cho phép học sinh biết trước những yêu cầu và hồ sơ cần thiết để tham gia chương trình giúp họ tự chuẩn bị và tránh bất lợi trong quá trình tham gia

– Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh: phiếu sinh hoạt hè giúp học sinh khó một kế hoạch rõ ràng và sẽ giúp tạo ra một môi trường thuận lợi để học sinh có thể tham gia những hoạt động và chương trình mùa hè một cách dễ dàng và thuận lợi. Ngoài ra thiếu sinh hoạt hè còn giúp nhà trường gia đình và địa phương có thể quản lý tốt những em trong quá trình những em về nghỉ hè sinh hoạt học tập tại địa phương

– Phiếu sinh hoạt hè còn là một tài liệu để nhà trường có thể đánh giá khách quan việc sinh hoạt học tập và ý thức trách nhiệm của những em khi ở địa phương.

Tóm lại phiếu sinh hoạt hè là một loại hồ sơ vô cùng quan trọng đối với những em học sinh gia đình và nhà trường đồng thời thể hiện sự quan tâm quản lý của địa phương nơi những em ở.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

 3. Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2023

3.1. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 1

Sở Giáo dục và tập huấn                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Giáo dục và tập huấn                                                                                       Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

Phiếu sinh hoạt hè

Họ và tên học sinh:…………..

Lớp:……………..

Trường: …………….

Nơi ở:…………….

Đăng ký sinh hoạt tại: ……………….

 Những điều học sinh cần lưu ý một những em cần có trách nhiệm tham gia sinh hoạt hè ở địa phương vui tươi lành mạnh và an toàn cần tập trung vào những nội dung sau:

– Đăng ký tham gia sinh hoạt và tích cực hưởng ứng những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao do ban chỉ đạo hè địa phương tổ chức. Tích cực tham gia những hoạt động xã hội ở nơi mình ở sinh hoạt như tham gia những hoạt động giữ gì trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi em ở, tham gia những hoạt động uống nước nhớ nguồn, trợ giúp gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, săn sóc đài tưởng vọng liệt sĩ

– Trong bất cứ hoạt động nào những em cũng phải thể hiện phẩm chất của học sinh văn minh, thanh lịch, nói lời hay làm việc tốt, chấp hành nội quy công cộng, vâng lời ông bà, cha mẹ và thương yêu những anh chị em.

– Đầu niên học 2020 những em nộp phiếu này có nhận xét và xác nhận có ban chỉ đạo thì ở địa phương cho thầy cô chủ nhiệm mới để thông báo kết quả và thành tích hoạt động hè năm 2023.

TM. BGH trường

Hiệu trưởng

Nhận xét đánh giá của ban chấp hành hoạt động hè tại địa phương

Xác nhận của ban chấp hành hè của phường

Ngày ………..tháng……… năm …………

TM. BCH

 

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

3.2. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 2

Liên đội trường….

Ngày… tháng…. năm…..

Phiếu sinh hoạt hè

Kính gửi ban chỉ huy đội trường….. 

Trân trọng giới thiệu em….. sinh năm…….

Trú quán

Hiện tại đang sinh hoạt tại chi đoàn …..thuộc đoàn trường ……..về sinh hoạt hè tại địa phương từ ngày …tháng …..năm….. tới hết ngày ….tháng…. năm ……

TM. BCH liên đội trường…..

Phần nhận xét đánh giá của Chi đoàn khu dân cư

Chi đoàn khu dân cư nhận xét đối với em……..

  • Tham gia hay không tham gia hoạt động
  • Thời gian tham gia đầy đủ/ không đầy đủ
  • Kết quả những thành tích vượt bậc/ hạn chế

Xác nhận của Đoàn cấp xã

TM.BCH chi đoàn

 

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

3.3. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 3

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giấy xác nhận sinh hoạt hè tại địa phương năm 2023

Cơ sở Đoàn Địa Phương chứng thực anh/ chị ……đã đăng ký sinh hoạt hè tại từ ngày….. tới ngày….. Chúng tôi nhận xét về anh/ chị trong thời gian sinh hoạt tại địa phương cơ quan như sau

– Ý thức chấp hành pháp luật nhà nước quy định của địa phương cơ quan

– Những thành tích đóng góp cho địa phương cơ quan

– Những thiếu sót, vi phạm

– Phân loại

  • Xuất sắc tích cực tham gia những hoạt động và đạt được thành tích xuất sắc
  • Tốt tham gia tốt những hoạt động
  • Khá tham gia đầy đủ những hoạt động
  • Trung bình tham gia nhưng không thường xuyên
  • Yếu có đăng ký nhưng không tham gia

Ngày…. tháng ….năm …..

Xác nhận có cơ quan cơ sở đoàn cơ sở tại địa phương

3.4. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 4

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh                                                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Liên đội trường…                                                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…. tháng….. năm….

Phiếu giới thiệu sinh hoạt hè

Kính gửi ban chấp hành đoàn xã ……

Thực hiện công văn số….. ngày…. tháng ….năm….. của huyện về việc triển khai hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2023

 Liên đội trường xã giới thiệu em…… lớp…..

Con ông bà……. thôn…. xã…..

Kết quả niên học:

– Học lực

– Hạnh kiểm

Về tham gia sinh hoạt tại thôn…. xã….. từ ngày….. tới ngày …….đề nghị ban chấp hành đoàn xã quan tâm tạo điều kiện trợ giúp và thông báo kết quả với Liên đội trường tổng phụ trách đội.

Nhận xét kết quả

Kính gửi liên đội trường

Ban chấp hành đoàn xã xác nhận em ……về tham gia sinh hoạt tại địa phương từ ngày …..tháng….. năm….. tới ngày……. tháng….. năm…..

Nhận xét:

Ưu thiếu sót

Xác nhận của Đoàn xã

Ngày…… tháng,,,,, năm…..

Thay mặt Ban chấp hành chi đoàn

 

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu sinh hoạt hè cập nhật mới nhất năm 2023

3.5. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Giấy giới thiệu sinh hoạt hè năm 2023

Kính gửi: – Ban chấp hành đoàn xã

– Ban chấp hành chi đoàn thôn

– Ban chấp hành chi đoàn trường

Giới thiệu em….. sinh ngày …… xóm ……là đoàn viên thuộc chi đội về sinh hoạt tại đoàn thôn từ ngày…. tới ngày …..

Vậy đề nghị ban chấp hành đoàn xã tiếp nhận và giới thiệu em về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Ghi chú: Hạn nộp về chi đoàn trước ngày nhận phiếu từ chi đoàn từ ngày …..nộp về nhà trường từ ngày…..

TM Ban chấp hành chi đoàn trường

Bí thư

Nhận xét của ban chấp hành chi đoàn thôn khi kết thúc hè

Nhận xét đánh giá đề nghị của Ban chấp hành chi đoàn: sau quá trình tham gia sinh hoạt hè tại thôn …..

Ban chấp hành chi đoàn thôn

TM. BCH đoàn xã

Trên đây là một số mẫu phiếu sinh hoạt hè luật Minh Khuê xin gửi tới độc giả. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts