Mẫu Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non năm 2023

Dưới đây doanh nghiệp Luật Minh khuê muốn gửi tới quý khách hàng nội dung liên quan tới Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non qua bài viết sau đây:

1. Tiêu chuẩn để thành giáo viên măng non

thầy giáo măng non là người có trách nhiệm giảng dạy và săn sóc trẻ em từ 3 tới 5 tuổi trong những cơ sở giáo dục măng non. Nhiệm vụ của thầy giáo măng non không chỉ đơn thuần là dạy học mà còn bao gồm việc xây dựng môi trường giáo dục, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, tâm lý và trí tuệ. thầy giáo măng non cần có tri thức chuyên môn về giáo dục măng non, kỹ năng quản lý và giao tiếp với trẻ, cũng như tình yêu và sự nhiệt tình trong công việc. thầy giáo măng non là người chịu trách nhiệm giảng dạy và săn sóc trẻ trong độ tuổi từ 3 tới 6 tuổi, giai đoạn được coi là quan trọng trong quá trình phát triển về tâm lý, văn hóa và xã hội của trẻ. Ngoài việc giúp trẻ phát triển những kỹ năng cần thiết như tiếng nói, toán học, thể chất và tư duy, thầy giáo măng non còn có trách nhiệm phát triển những trị giá xã hội và giáo tình dục cảm cho trẻ. Công việc của thầy giáo măng non bao gồm lập kế hoạch giảng dạy, sắp xếp những hoạt động học tập và giải trí thích hợp với độ tuổi của trẻ, quản lý lớp học và tương tác với phụ huynh để viện trợ trẻ phát triển tốt nhất có thể. Ngoài ra, thầy giáo măng non còn cần có kỹ năng giao tiếp, tâm lý học, và quản lý lớp học để đảm bảo môi trường học tập và săn sóc tốt cho trẻ.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, quy định về trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy giáo như sau: Trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy giáo được quy định như sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non năm 2023

– thầy giáo măng non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên;

– thầy giáo tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải có bằng cử nhân thuộc ngành huấn luyện thầy giáo trở lên. trường hợp môn học chưa đủ thầy giáo có bằng cử nhân thuộc ngành huấn luyện thầy giáo, thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành thích hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học phải có bằng thạc sĩ; nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ phải có bằng tiến sĩ;

– Trình độ chuẩn được huấn luyện của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non

Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non là một dụng cụ được sử dụng để đánh giá chất lượng giảng dạy và quản lý lớp học của thầy giáo. Đây là một dụng cụ quan trọng trong việc tăng chất lượng giáo dục và phát triển sự nghiệp của thầy giáo măng non. Phiếu đánh giá xếp loại thường bao gồm những tiêu chí như chuyên môn, phương pháp giảng dạy, quản lý lớp học, sáng tạo và đổi mới trong giảng dạy, đồng nghiệp và học sinh, thái độ và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá theo một hệ thống điểm số và thầy giáo sẽ tự đánh giá bản thân trên mỗi tiêu chí đó.

Quá trình đánh giá được thực hiện bằng cách cho thầy giáo điền những thông tin vào mẫu phiếu đánh giá và tự đánh giá bản thân theo những tiêu chí đã nêu. Sau đó, phiếu đánh giá này sẽ được đưa cho những đồng nghiệp và quản lý của thầy giáo để tiến hành đánh giá lại theo quan niệm của họ. Từ đó, có thể đưa ra xếp loại và đề xuất những giải pháp tăng chất lượng giảng dạy và quản lý lớp học của thầy giáo. Việc sử dụng phiếu đánh giá xếp loại tạo điều kiện cho thầy giáo măng non tự đánh giá được năng lực của mình trong giảng dạy và quản lý lớp học, từ đó có thể đề xuất những giải pháp cải thiện chất lượng giảng dạy và tăng hiệu quả công việc. Đồng thời, việc tiến hành đánh giá này cũng sẽ tạo điều kiện cho quản lý đánh giá được chất lượng giảng dạy và quản lý lớp học của thầy giáo măng non, từ đó đưa ra những phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho thầy giáo phát triển sự nghiệp và tăng chất lượng giáo dục.

Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục măng non. Về mặt tư nhân, phiếu tự đánh giá xếp loại giúp thầy giáo măng non tự đánh giá năng lực, khả năng của mình trong việc giảng dạy và săn sóc trẻ, từ đó đưa ra những cải tiến, phát triển bản thân và tăng chất lượng giảng dạy. Từ góc độ tổ chức, phiếu tự đánh giá xếp loại giúp trường măng non đánh giá chất lượng giảng dạy của từng thầy giáo măng non và đưa ra kế hoạch cải tiến, phát triển chất lượng giảng dạy của toàn trường. Đồng thời, giúp những cơ quan quản lý giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục măng non trên khu vực và đưa ra những chính sách, phương án hỗ trợ phát triển giáo dục măng non. Ngoài ra, phiếu tự đánh giá xếp loại còn giúp tạo sự sáng tỏ, rõ ràng trong quá trình đánh giá, đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể và đối tượng được đánh giá có thể tham gia đóng góp ý kiến của mình, từ đó tạo nên một môi trường giáo dục măng non chất lượng và phát triển.

3. Mẫu Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non

>>> Tải ngay: Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên măng non

Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non là một dụng cụ hỗ trợ để thầy giáo tự đánh giá năng lực, kỹ năng, động lực và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong công việc giảng dạy và quản lý lớp học. Đây là một phần quan trọng của quá trình đánh giá năng lực của thầy giáo măng non, tạo điều kiện cho thầy giáo có thời cơ đánh giá bản thân và phát triển năng lực, cải thiện chất lượng công việc giảng dạy và quản lý lớp học. Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non bao gồm những tiêu chí đánh giá như kỹ năng giảng dạy, quản lý lớp học, sự đồng cảm với trẻ, tương tác và giao tiếp với phụ huynh và đồng nghiệp, tính cách, đạo đức nghề nghiệp và những hoạt động khác liên quan tới công việc giảng dạy và quản lý lớp học. những tiêu chí này được chia thành những mức đánh giá khác nhau, từ đạt chuẩn cao, đạt chuẩn trung bình tới chưa đạt chuẩn. từ đó, thầy giáo sẽ đánh giá bản thân theo những tiêu chí đó và đưa ra tổng kết xếp loại năng lực của mình trong công việc giảng dạy và quản lý lớp học. Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non thường được sử dụng trong những hoạt động đánh giá năng lực của thầy giáo nhằm mục đích đánh giá chất lượng công việc giảng dạy và quản lý lớp học. từ đó, thầy giáo có thể cải thiện chất lượng công việc của mình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp, đồng thời tăng chất lượng dạy và học tại trường măng non. Dưới đây là nội dung liên quan tới Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non mà doanh nghiệp muốn gửi tới quý khách hàng nhằm mục đích tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu Phiếu tự đánh giá xếp loại của thầy giáo măng non

Tên thầy giáo: Nguyễn Thị Hương H

Lớp giảng dạy: Lớp măng non 3 tuổi

Thời gian đánh giá: Học kỳ I niên học 2022-2023

Phần A: Đánh giá năng lực chung

1. Kỹ năng giảng dạy:

a) Nắm vững chương trình giảng dạy và kỹ năng dạy học: (Điểm 1-5)

b) Kỹ năng tương tác với học sinh: (Điểm 1-5)

c) Kỹ năng quản lý lớp học: (Điểm 1-5)

2. Kỹ năng chuẩn bị bài giảng:

a) Chuẩn bị bài giảng rõ ràng, logic: (Điểm 1-5)

b) Sử dụng phương tiện giảng dạy hiệu quả: (Điểm 1-5)

c) Tạo bầu không khí học tập tích cực: (Điểm 1-5)

Phần B: Đánh giá năng lực chi tiết

1. Năng lực giảng dạy:

a) Đạt kết quả mong muốn trong việc phát triển tư duy cho trẻ: (Điểm 1-5)

b) Đưa ra những hoạt động thích hợp với từng độ tuổi và năng lực của trẻ: (Điểm 1-5)

c) Có khả năng tạo hứng thú cho trẻ trong quá trình học tập: (Điểm 1-5)

2. Năng lực quản lý và giám sát:

a) Có khả năng tạo sự đồng thuận và hỗ trợ từ những phụ huynh: (Điểm 1-5)

b) Quản lý được tình hình lớp học, xử lý tình huống đúng cách: (Điểm 1-5)

c) Có khả năng quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên của lớp học: (Điểm 1-5)

3. Năng lực săn sóc trẻ:

a) Có khả năng săn sóc và giáo dục trẻ theo đúng các bước và tiêu chuẩn: (Điểm 1-5)

b) Tạo môi trường giáo dục thân thiện và an toàn cho trẻ: (Điểm 1-5)

c) Có khả năng phát hiện và khắc phục những vấn đề liên quan.

Người làm phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung tư vấn mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. nếu như quý khách có bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp lý qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts