Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu phụ lục quy định, thỏa thuận về tiến độ thanh toán theo hợp đồng để Quý khách hàng tham khảo, vận dụng trong từng trường hợp cụ thể:

1. Phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng là gì?

Phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng là một phần mở rộng của hợp đồng giữa hai bên, thường được sử dụng trong những hợp đồng xây dựng, phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ. Phụ lục này sẽ chi tiết những điều khoản liên quan tới việc thanh toán tiền cho hợp đồng, bao gồm những khoản thanh toán phải được thực hiện, số tiền và thời hạn thanh toán. Nó cũng có thể phân phối những quy định về tiến độ thanh toán, những phương thức thanh toán và điều kiện thanh toán. Thông thường, phụ lục quy định về tiến độ thanh toán sẽ chứa những thông tin sau:

– những khoản thanh toán: những khoản thanh toán cần được thực hiện theo hợp đồng, bao gồm trị giá hợp đồng, những khoản phí và kinh phí khác liên quan tới dự án.

Bạn đang xem bài: Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

– Số tiền và thời hạn thanh toán: Phụ lục sẽ chi tiết số tiền cần thanh toán cho mỗi khoản thanh toán và thời hạn thanh toán. Nó cũng có thể xác định những điều kiện để phục vụ yêu cầu thanh toán.

– Tiến độ thanh toán: Phụ lục sẽ phân phối những quy định về tiến độ thanh toán, bao gồm những khoản thanh toán phải được thực hiện trong những giai đoạn nhất định của dự án và những điều kiện để đạt được những khoản thanh toán đó.

– Phương thức thanh toán: Phụ lục sẽ chỉ định những phương thức thanh toán có sẵn, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng séc.

– Điều kiện thanh toán: Phụ lục cũng có thể phân phối những điều kiện để phục vụ yêu cầu thanh toán, chẳng hạn như những tài liệu và chứng từ cần thiết để xác nhận rằng dịch vụ hoặc hàng hóa đã được phân phối hoặc những công việc xây dựng đã hoàn thành.

=> Việc có phụ lục quy định về tiến độ thanh toán trong hợp đồng là giúp đảm bảo tính sáng tỏ và công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa những bên. Việc quy định rõ ràng và chi tiết về tiến độ thanh toán cũng sẽ giúp tránh những tranh chấp liên quan tới việc thanh toán giữa những bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, phụ lục này cũng sẽ giúp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án bằng cách định rõ thời khắc thanh toán cho những công việc hoặc giai đoạn cụ thể trong quá trình thực hiện dự án. Điều này sẽ giúp những bên đảm bảo được dòng tiền và kinh phí cho dự án của mình, đồng thời cũng sẽ giúp giám sát quá trình thực hiện dự án một cách chặt chẽ hơn, giúp tăng chất lượng và hiệu quả của dự án. Tóm lại, phụ lục quy định về tiến độ thanh toán là một phần quan trọng của hợp đồng và giúp đảm bảo tính sáng tỏ, công bằng, khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án.

 

2. Cách viết phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

Viết phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng là một quá trình tương đối đơn thuần, tuy nhiên cần phải tuân thủ đúng những quy định về hợp đồng, pháp luật, và đảm bảo tính sáng tỏ, công bằng trong việc thực hiện những khoản thanh toán. Dưới đây là một số bước hướng dẫn cách viết phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng:

– Xác định những khoản thanh toán cần được đề cập trong phụ lục: Trước khi viết phụ lục, cần xác định rõ những khoản thanh toán được đề cập trong hợp đồng, bao gồm số tiền, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán, và những điều kiện liên quan tới khoản thanh toán.

– Chuẩn bị những thông tin cần thiết: Bao gồm thông tin về những bên liên quan, tên dự án, số hợp đồng, những điều khoản liên quan tới thanh toán, và bất kỳ thông tin khác cần thiết để bảo đảm tính sáng tỏ và đúng đắn trong việc thực hiện khoản thanh toán.

– Viết nội dung phụ lục: Nội dung phụ lục bao gồm những điều khoản về tiến độ thanh toán theo hợp đồng, bao gồm số tiền thanh toán, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán, và những điều kiện liên quan tới khoản thanh toán.

– rà soát và đảm bảo tính sáng tỏ: Sau khi hoàn thành phụ lục, cần rà soát và đảm bảo rằng những thông tin trong phụ lục đầy đủ, chuẩn xác và tính sáng tỏ. những điều kiện về thanh toán phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng và không gây hiểu lầm.

– Ký kết và gửi phụ lục: Sau khi đã hoàn thành và rà soát, phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng cần được ký kết bởi những bên liên quan. Sau đó, phụ lục được gửi tới những bên để sử dụng và thực hiện trong quá trình thanh toán.

Việc viết phụ lục này cần phải được thực hiện kỹ lưỡng và chi tiết, phải đảm bảo rõ ràng về những khoản thanh toán, tiến độ thanh toán, phương thức thanh toán, và những điều kiện và thời hạn liên quan tới việc thanh toán. Việc tuân thủ quy định về tiến độ thanh toán sẽ tạo điều kiện cho những bên tham gia hợp đồng cảm thấy yên tâm hơn về việc được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình thực hiện hợp đồng được tổ chức trót lọt và tránh được những tranh chấp không đáng có.

 

3. Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

>>> Tải ngay: Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

Dưới đây là nội dung liên quan tới mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Phụ lục này quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng số 20/hợp động-TT ký kết ngày 20/04/2023 giữa đơn vị ABC và đơn vị XYZ

2. Phạm vi vận dụng

Phụ lục này vận dụng cho việc thanh toán tiền tài bên A đối với bên B đối với những dịch vụ được phân phối theo hợp đồng số 20/hợp động-TT.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán của bên A đối với bên B sẽ được thực hiện theo những giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Thanh toán trước khi khởi đầu dự án

– Số tiền thanh toán: 30% tổng trị giá hợp đồng

– thời khắc thanh toán: sau khi bên B nhận được giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và chứng minh thuế của mình.

Trước khi khởi đầu thực hiện dự án, bên A sẽ thanh toán cho bên B 30% tổng trị giá hợp đồng. Bên B phải phân phối cho bên A những hồ sơ chứng minh rằng bên B đã đăng ký kinh doanh và đóng những khoản thuế phí theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2: Thanh toán khi hoàn thành một phần của dự án

– Số tiền thanh toán: 40%

– thời khắc thanh toán: sau khi bên B hoàn thành 50% số lượng công việc được giao và bàn giao ước quả cho bên A.

Khi bên B đã hoàn thành 50% số lượng công việc được giao và bàn giao ước quả cho bên A, bên A sẽ thanh toán cho bên B 40% tổng trị giá hợp đồng. Bên B phải bàn giao ước quả làm việc cho bên A theo yêu cầu được quy định trong hợp đồng.

Giai đoạn 3: Thanh toán khi hoàn thành toàn bộ dự án

– Số tiền thanh toán: 30%

– thời khắc thanh toán: sau khi bên B hoàn thành và bàn giao toàn bộ kết quả làm việc cho bên A.

Khi bên B đã hoàn thành toàn bộ công việc được giao và bàn giao toàn bộ kết quả làm việc cho bên A, bên A sẽ thanh toán cho bên B 30% tổng trị giá hợp đồng.

2. Thay đổi tiến độ thanh toán

nếu như cần thiết, bên A và bên B có thể thương lượng và thống nhất về thay đổi tiến độ thanh toán theo hợp đồng, tuy nhiên những thay đổi này phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.

III. KẾT LUẬN

Phụ lục này đã quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng số [số hợp đồng] giữa bên A và bên B. những điều khoản và điều kiện được quy định trong phụ lục này có hiệu lực như là một phần của hợp đồng số 20/hợp động-TT và được thực hiện đầy đủ và chuẩn xác.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng sử dụng để làm gì?

Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng được sử dụng để thống nhất về cách thức và thời khắc thanh toán giữa hai bên ký phối hợp đồng. Nó quy định những khoản thanh toán cụ thể, thời khắc thanh toán và điều kiện để thanh toán cho những giai đoạn của dự án. Phụ lục này giúp đảm bảo rằng cả hai bên hiểu rõ về tiến độ thanh toán và những khoản thanh toán cụ thể cho từng giai đoạn của dự án. Nó cũng sẽ giúp đảm bảo tính sáng tỏ và tránh những tranh chấp về thanh toán trong quá trình thực hiện dự án.

=> Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng thường được sử dụng trong những dự án xây dựng, thiết kế, phân phối sản phẩm hay dịch vụ, nơi mà việc thanh toán phải được thực hiện theo từng giai đoạn và mức độ hoàn thành của dự án.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Tư vấn thủ tục khắc phục tranh chấp về thanh toán theo hợp đồng?

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được tư vấn, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn thắc mắc nhanh chóng. chân tình cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button