Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội (Mẫu số 2)

đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng nội dung về mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội qua nội dung bài viết sau đây:

 

1. Quyết định về việc cho phép thành lập hội là quyết định gì?

Quyết định về việc cho phép thành lập hội là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép một tổ chức hoạt động dưới phương thức hội. Quyết định này sẽ được ban hành sau khi những điều kiện và thủ tục thành lập hội được hoàn thành và được cơ quan nhà nước xem xét, rà soát đầy đủ. Quyết định cho phép thành lập hội là một văn bản quan trọng để chứng thực cho sự tồn tại của hội và quy định những quyền và nghĩa vụ của những thành viên, những cơ quan quản lý, tổ chức của hội. Hội chỉ được hoạt động sau khi có quyết định này và phải tuân thủ nghiêm nhặt những quy định được quy định trong quyết định này cùng với những quy định khác của pháp luật liên quan tới hoạt động của hội.

Theo Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, thị hiếu, nam nữ, có mục đích tập hợp, kết đoàn hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng. Hội được tổ chức và hoạt động theo quy định của Nghị định 45/2010/NĐ-CP và những văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. Hội có thể có rất nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm hội, liên hợp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và những tên gọi khác theo quy định của pháp luật. Phạm vi hoạt động của hội có thể trải rộng trên cả nước hoặc giới hạn ở một địa phương cụ thể, bao gồm tỉnh, huyện và xã. 

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội (Mẫu số 2)

 

2. Quyết định về việc cho phép thành lập hội sử dụng để làm gì?

Quyết định về việc cho phép thành lập hội được sử dụng để chính thức xác nhận sự tồn tại và hoạt động của hội theo đúng quy định của pháp luật. Quyết định này có trị giá pháp lý và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sau khi hội đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về phương thức, nội dung, mục đích hoạt động, tên gọi và phạm vi hoạt động của hội. Việc có quyết định cho phép thành lập hội là cơ sở để hội có thể được xác nhận và được pháp luật bảo vệ quyền lợi, hoạt động đúng quy định. Hội cần tuân thủ những quy định, luật lệ và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về ngành nghề tương ứng để được hoạt động. Việc có quyết định cho phép thành lập hội cũng cho phép hội tham gia vào những hoạt động xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.

Việc cho phép thành lập hội thông qua quyết định là một trong những cách để thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, quyền tham gia của công dân trong những hoạt động xã hội và chính trị. không những thế, việc cho phép thành lập hội cũng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia thông qua sự kết đoàn, hỗ trợ nhau trong hoạt động của những hội. Quyết định về việc cho phép thành lập hội còn đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của những thành viên trong hội, bao gồm quyền tự do tập hợp, tự do diễn đạt quan niệm, hoạt động vì mục đích hợp pháp của hội và đồng thời có trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, quyết định về việc cho phép thành lập hội còn giúp quản lý hoạt động của những hội để đảm bảo sự an toàn và trật tự công cộng, phòng chống những hoạt động phản động, phá hoại an ninh trật tự và xã hội. Từ đó, việc cho phép thành lập hội là một hoạt động quan trọng và cần thiết để đảm bảo quyền tự do, quyền tham gia của công dân và đóng góp vào sự phát triển của quốc gia

 

3. Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội có những nội dung gì?

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội thường bao gồm những nội dung sau:

– Tiêu đề: Quyết định về việc cho phép thành lập hội.

– Cơ quan ban hành quyết định: Thường là Ủy ban nhân dân cấp trên đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc tư nhân đề nghị thành lập hội.

– Nội dung quyết định:

+ Cho phép thành lập hội: Nêu rõ cụ thể là cho phép thành lập hội, tên hội, tên đầy đủ của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc tư nhân đề nghị thành lập hội, cụ thể phạm vi hoạt động của hội.

+ Nội dung hoạt động của hội: Mô tả rõ ràng về mục đích, nhiệm vụ, hoạt động chính của hội và cách thức tổ chức hoạt động.

+ Điều kiện và quy định hoạt động của hội: Nêu rõ những điều kiện và quy định mà hội cần phải tuân thủ trong quá trình hoạt động, như tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

+ Thời gian và địa điểm hoạt động của hội: Xác định thời gian và địa điểm tổ chức hoạt động của hội.

– Căn cứ quyết định: Nêu rõ những quy định pháp luật hoặc văn bản liên quan khác được căn cứ để đưa ra quyết định này.

– Ngày ban hành quyết định: Điểm danh ngày, tháng, năm ban hành quyết định.

– Người ký quyết định: Chữ ký của người đại diện cơ quan ban hành quyết định và tên chức vụ.

– Ghi chú: nếu như cần thiết, có thể ghi chú những thông tin liên quan khác như số hiệu văn bản, cơ quan ban hành văn bản liên quan, …

tương tự, quyết định về việc cho phép thành lập hội là một quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phê duyệt việc thành lập hội và cấp Giấy chứng thực đăng ký thành lập hội cho tổ chức hoặc tư nhân đăng ký thành lập hội. Việc thành lập hội theo quy định pháp luật là để tạo điều kiện cho công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng thị hiếu, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, kết đoàn hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng và góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.  Nội dung và cấu trúc của mẫu quyết định có thể thay đổi tùy theo từng cơ quan ban hành và mục đích cụ thể của việc cho phép thành lập hội. Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội bao gồm những thông tin cơ bản về tổ chức hoặc tư nhân đăng ký thành lập hội như tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mục đích hoạt động,… 

 

4. Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội 

>>> Tải ngay: Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội 

Dưới đây là nội dung về mẫu quyết định về việc cho phép thành lập hội mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội CLB Cầu Lông

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Cầu Lông và CLB.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Cầu Lông

Điều 2. Hội  là tổ chức chơi và kết đoàn, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được  phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của  những bộ (sở…), ngành có liên quan tới ngành nghề hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hội, chủ toạ Hội  và Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Lưu: VT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc đơn vị mới 2023

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được tư vấn, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn thắc mắc nhanh chóng. thực bụng cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts