Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM)

Sổ theo dõi hợp đồng lao động là một mẫu sổ liên quan tới ngành nghề trọng tài thương nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP. Tại bài viết dưới đây, Luật Minh Khuê sẽ gửi tới quý khách thông tin cụ thể về mẫu sổ này cũng như những vấn đề pháp lý liên quan khác:

1. Hiểu thế nào là sổ theo dõi hợp đồng lao động theo mẫu số 25?

Sổ theo dõi hợp đồng lao động theo Mẫu số 25/TP-TTTM được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07 tháng 11 năm 2012 do Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu được sử dụng trong tổ chức và hoạt động thương nghiệp là một loại sổ do Trung tâm trọng tài Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài hoặc Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài lập ra để theo dõi những thông tin liên quan về hợp đồng lao động được ký kết giữa Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện đối với những Trọng tài viên và những tư nhân khác làm việc tại Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

Việc lập sổ nhằm để cho chính những trung tâm, chi nhánh, văn phòng đại diện rà soát, theo dõi hợp đồng và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát những hoạt động của trung tâm trọng tài nói chung và rà soát về hợp đồng lao động nói riêng. 

Bạn đang xem bài: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM)

 

2. Một số quy định pháp luật về hợp đồng lao động trong ngành nghề trọng tài thương nghiệp

Như đã tìm hiểu ở trên thì Sổ theo dõi hợp đồng lao động theo mẫu số 25 được sử dụng trong ngành nghề trọng tài thương nghiệp, là một sổ để theo dõi những thông tin liên quan tới hợp đồng lao động trong trọng tài thương nghiệp. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về những loại hợp đồng này được quy định thế nào trong luật? Có sự khác biệt gì so với hợp đồng lao động thông thường hay không?

Thứ nhất thì hợp đồng lao động trong ngành nghề trọng tài thương nghiệp đương nhiên vẫn tà tà một loại hợp đồng lao động nói chung. Mà hợp đồng lao động được hiểu là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về mọi quyền lợi, nghĩa vụ của những bên tương ứng trong quan hệ lao động, về những công việc cần tiến hành dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thiện chí và đồng đẳng. Do vậy có thể thấy hợp đồng lao động trong trọng tài thương nghiệp trước hết là phải mang thực chất của một hợp đồng lao động nói chung. Nó được xem như một văn bản ghi nhận sự thoả thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Cụ thể ở đây người lao động chính là những trọng tài viên hoặc những nhân viên khác vớ người sử dụng lao động ở đây là Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài về việc làm, về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong quan hệ lao động về ngành nghề trọng tài thương nghiệp. Tất cả phải được lập nên bởi sự tự nguyện, đồng đẳng, thiện chí. 

Thứ hai là do thực chất là một hợp đồng lao động như đã tìm hiểu ở trên nên hợp đồng lao động trong trọng tài thương nghiệp cũng có mang những đặc điểm chung của hợp đồng. Và chúng ta có thể điểm tới những đặc điểm sau đây: 

– Nội dung của hợp đồng lao động phải thể hiện sự thích hợp pháp lý giữa những chủ thể trong hợp đồng lao động là người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động khi tham gia vào quan hệ lao động phải cam kết thực hiện công việc nhất định và đặt mình dưới sự điều hành, quản lý của người sử dụng lao động khi thực hiện công việc đó. 

– Đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm có trả công. Đây là điểm khác biệt của hợp đồng lao động so với hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng khoán việc trong giao dịch dân sự. Đối với những hợp đồng này, bên thuê dịch vụ có thể giao công việc cho bên cung ứng dịch vụ thực hiện một công việc cụ thể theo quy định của pháp luật và trả thù lao. Thù lao được trả là được trả cho sản phẩm, kết quả thực hiện công việc, đối tượng của hợp đồng là sản phẩm, kết quả thực hiện của công việc. Trong hợp đồng lao động ở trọng tài thương nghiệp thì nếu như là hợp đồng lao động của trọng tài viên, trọng tài viên sẽ thực hiện những hoạt động khắc phục tranh chấp của những bên theo sự phan công của trung tâm trọng tài hoặc chi nhánh của trung tâm trọng tài và nhận thù lao 

– Hợp đồng lao động mang tính chất đích danh. Người sử dụng lao động trả tiền công cho người lao động để có được sức lao động, sức lao động gắn liền với yếu tố nhân thân. Khi người lao động chết thì hợp đòng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động đương nhiên sẽ kết thúc, người lao động không thể để lại quyền thực hiện công việc của mình cho người thừa kế. Đồng thời khi thực hiện những công việc theo hợp đồng lao động, người lao động được lợi những quyền lợi gắn liên với yếu tố nhan thân như được lợi bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…), khen thưởng, được nghỉ hằng năm, nghỉ Lễ Tết, những chế độ phúc lợi, an sinh khác. Và điều này cũng không ngoại lệ đối với những hợp đồng lao động trong ngành nghề trọng tài thương nghiệp 

– Sự thoả thuận trong hợp đồng lao động về ngành nghề trọng tài thương nghiệp của những bên sẽ bị giới hạn trong hành lang pháp lý của pháp luật lao động. Về thực chất, trong hợp đồng lao động người lao động và người sử dụng lao động sẽ thoả thuận một cách tự do và đồng đẳng những vấn đề xoay quanh quyền và nghĩa vụ của những bên, phương thức làm việc,… Tuy nhiên trong quan hệ lao động thì luôn tồn tại sự chênh lệch về quyền lực giữa hai đối tượng này. Do vậy để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thì pháp luật đã quy định sự thoả thuận của những bên đã bị giới hạn trong vòng pháp lý của pháp luật về lao động. Vì vậy những hợp đồng lao động trọng tài thương nghiệp sẽ cần phải đáp ứng những quy định chung về hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật lao động…. nhưng không những thế cũng cần thoả mãn những quy định chung trong điều lệ hoạt động của trung tâm Trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài. 

Mời quý khách tham khảo thêm bài viết: những loại hợp đồng lao động ngày nay? Trình tự thỏa thuận lao động?

 

3. Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động theo mẫu số 25 TP-TTTM

>>>Tải ngay: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM)

Dưới đây Luật Minh Khuê sẽ gửi tới quý khách Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động theo Mẫu số 25/TP-TTTM được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP. Một số thông tin mà chúng tôi cung ứng tại mẫu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo để giúp quý khách tiện lợi trong việc nắm rõ được cách thức điền Sổ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC) 

SỔ THEO DÕI HỢP ĐNG LAO ĐỘNG

QUYỂN SỐ: 789

Mở ngày 11 tháng 5 năm 2020

S THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Họ tên người làm việc tạiTrung tâm trọng tài, Chinhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

Nămsinh

nam nữ

Chức vụ tại Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội

Ghi chú

Nam

Nữ

Đã ký

(ghi rõ số hợp đồng, thời gian thỏa thuận)

Đã nộp

(ghi rõ số tiền nộp/tháng)

Chưa nộp

(ghi rõ lý do)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Nguyễn Văn Hùng  1989 X   Trọng tài viên Hợp đồng số 12 ký ngày 19 tháng 5 năm 2020 7.000.000 VNĐ   Không có

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới ngày 31 tháng 12 năm 2022 )

– Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:  XX (trong đó đã kết thúc: XY; đang thực hiện: YZ)

– Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm: XYZ triệu đồng 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung

tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết: Sổ theo dõi người lao đông nước ngoài mới nhất 2023

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM) do doanh nghiệp Luật Minh Khuê soạn và muốn gửi tới quý khách mang tính chất tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại:  19006162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc

nếu như quý khách có nhu cầu muốn báo phí dịch vụ, quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts