Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, những bên có thể xác lập Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. doanh nghiệp luật Minh Khuê phân phối mẫu này để Quý khách hàng tham khảo:

 

1. Thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là gì?

Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng về việc hoãn thực hiện những điều khoản của hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định, thường là để khắc phục những vấn đề tư nhân hoặc gia đình của người lao động. Thỏa thuận này có thể được ký kết trước khi hợp đồng lao động khởi đầu có hiệu lực hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động có thể do nhiều nguyên nhân, như cả hai bên đều đồng ý vì lý do tư nhân hoặc do khó khăn trong công việc. Trong một số trường hợp, thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cũng có thể được sử dụng để tránh việc thải hồi hoặc hạn chế những thiệt hại cho cả hai bên.

Bạn đang xem bài: Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Tuy nhiên, việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cũng cần được thực hiện đúng quy định và tránh vi phạm pháp luật lao động. Thông thường, thời gian tạm hoãn không quá 12 tháng và cần được thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. những điều khoản cụ thể cần được quy định rõ ràng trong thỏa thuận, bao gồm thời gian tạm hoãn, lương, chế độ bảo hiểm xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian tạm hoãn. nếu như trong thời gian tạm hoãn, người lao động không hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhà tuyển dụng có thể đình chỉ thời gian tạm hoãn hoặc kết thúc hợp đồng lao động. trường hợp này, nhà tuyển dụng cần phải đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

 

2. Nội dung cần có trong thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một văn bản giữa người lao động và nhà tuyển dụng để thỏa thuận tạm thời việc thực hiện những điều khoản trong hợp đồng lao động. Nội dung cần có trong thoả thuận này bao gồm:

– Thời gian tạm hoãn: Thỏa thuận phải ghi rõ thời gian khởi đầu và kết thúc của việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng. Thời gian này không được quá 6 tháng kể từ ngày ký thoả thuận và chỉ được phép gia hạn một lần nữa trường hợp đặc biệt.

– Lý do tạm hoãn: Thỏa thuận cần ghi rõ lý do tạm hoãn, ví dụ như sức khỏe, săn sóc gia đình, khó khăn tài chính, hoặc những lý do khác thích hợp với từng trường hợp cụ thể.

– Điều kiện tạm hoãn: Thỏa thuận cần xác định rõ điều kiện tạm hoãn, ví dụ như việc trả lương, bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi cho người lao động, và những kinh phí khác liên quan tới việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

– Công việc khác: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu người lao động làm những công việc khác thích hợp với khả năng và kinh nghiệm của họ, tuy nhiên, việc này cần được thoả thuận trước.

– Quyền và nghĩa vụ của người lao động và nhà tuyển dụng: Thỏa thuận cần ghi rõ quyền và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

– những điều khoản khác: Ngoài những điều khoản trên, thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng còn có thể bao gồm những điều khoản khác thích hợp với từng trường hợp cụ thể.

Với thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, việc khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc giữa người lao động và nhà tuyển dụng được đảm bảo một cách hợp lý và có lợi cho cả hai bên. Đồng thời, thoả thuận này cũng sẽ giúp người lao động có thời gian và thời cơ để khắc phục tình trạng sức khỏe hoặc hoàn thiện kỹ năng làm việc, tránh việc bị đưa ra quyết định kết thúc hợp đồng một cách đột ngột và không công bằng.

 

3. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động sử dụng để làm gì?

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một dụng cụ quan trọng giúp những bên có thể đạt được thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động một cách đầy đủ và sáng tỏ. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và nhân viên, đồng thời hạn chế những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Mẫu thỏa thuận này cần được lập trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, bao gồm những thông tin cơ bản về hai bên, ngày khởi đầu và kết thúc thời gian hoãn thực hiện hợp đồng, lý do hoãn, đồng ý hoặc không đồng ý của nhà tuyển dụng và nhân viên, và những điều khoản khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện thỏa thuận. Việc sử dụng mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động sẽ giúp hai bên đạt được thỏa thuận rõ ràng, sáng tỏ và đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được sử dụng để lập thoả thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng khi cần phải tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động do một số lý do như sức khỏe, gia đình, công việc khác, hoặc do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng mẫu thỏa thuận này tạo điều kiện cho việc tạm hoãn hợp đồng lao động được thực hiện một cách hợp lý và thích hợp với quy định của pháp luật. Mẫu thỏa thuận này cũng sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và người lao động, tránh những tranh chấp không đáng có. Nội dung của mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm thông tin của người lao động, nhà tuyển dụng, thời gian tạm hoãn, lý do tạm hoãn, những điều khoản và điều kiện trong thời gian tạm hoãn, và thời khắc hoàn trả lại công việc.

những điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động có thể khác nhau tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên, nhưng nó phải tuân thủ những quy định của pháp luật và những quy định của hợp đồng lao động đã ký kết trước đó. Việc lập mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một việc làm quan trọng và cần thiết trong quá trình quản lý nhân sự của những doanh nghiệp.

 

4. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

>>> Tải ngay: Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

doanh nghiệp ABC
 

Số: 10-HĐLĐ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11/05/2023

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Quyết định số: 10 ngày 11/05/2023 của CTCP về việc thành lập đơn vị;

– Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

– Căn cứ HĐLĐ năm 2019

– Căn cứ hợp đồng lao động giữa 2 bên;

– Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày 12/04/2023 của ông Nguyễn Văn C.

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữaCTCP abc và ông Nguyễn Văn C ký ngày 12/04/2023 kể từ ngày 11/05/2023 tới hết ngày 30/06/2023 ông Nguyễn Văn C có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng Nguyễn Thị C.

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông Nguyễn Văn C không được lợi lương, BHXH, BHYT và những chế độ khác từ doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán tiền lương và những chế độ khác đối với ông C tới hết ngày 10/05/2023 (1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông Cphải có mặt tại doanh nghiệp. trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại doanh nghiệp mà không có lý do chính đáng thì xử lý với phương thức thải hồi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông C thích hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của doanh nghiệp. trường hợp ông C không đồng ý với sự phân công của doanh nghiệp, hai bên thực hiện kết thúc HĐLĐ. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Tạm hoãn hợp đồng lao động do người lao động phải thực hiện quân dịch?

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. tâm thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts