Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6)

Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6) được ban hành kèm theo quyết nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân vô thượng. Tuy nhiên tới ngày nay thì quyết nghị số 05 đã hết hiệu lực. Vậy biên bản này còn được sử dụng nữa không hay đã được thay thế bằng biên bản khác? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

 

1. Mẫu thông báo về phiên hoà giải được sử dụng khi nào? 

Mẫu thông báo về phiên hào giải được làm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo quyết nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân vô thượng. Tuy nhiên cho tới ngày nay thì quyết nghị số 05/2012/NQ-HĐTP đã hết hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2016. Biểu mẫu này sẽ được thay thế bằng biểu mẫu số 31-DS với nội dung Thông báo về phiên họp rà soát việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải được ban hành kèm theo quyết nghị số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân vô thượng. Chính vì vậy tại bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu tới quý độc giả những thông tin liên quan tới biểu mẫu số 31-DS thay vì biểu mẫu số 06 như ban đầu. 

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6)

Theo đó biểu mẫu số 31-DS với nội dung thông báo về phiên họp rà soát việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải được lập bởi Thẩm phán Toà án nhân dân có thẩm quyền và sử dụng để nhằm thông báo tới những đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được biết về thời gian, địa điểm tiến hành phiên họp, phiên hoà giải cũng như nội dung của phiên họp là gì. Thông báo về phiên họp tương tự sẽ giúp Toà án xác định được yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, yêu cầu phản tố của bi đơn, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 

2. Mẫu thông báo về phiên hoà giải mới nhất năm 2023 

>>>Tải ngay: Mẫu thông báo về phiên họp rà soát việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải

Dưới đây Luật Minh Khuê sẽ gửi tới quý khách biểu mẫu 31 Thông báo về phiên họp rà soát việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải mới nhất năm 2023. không những thế doanh nghiệp sẽ cung ứng một số nội dung mang tính chất tham khảo trong biểu mẫu để quý khách tiện lợi trong việc nắm rõ một mẫu thông báo hoàn chỉnh là thế nào: 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (1)

_________________________

Số: 10/TB-TA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2023 

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HỌP rà soát VIỆC GIAO NỘP,

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HOÀ GIẢI

Kính gửi: – (2) Ông: Nguyễn Văn Công Anh – Nguyên đơn 

Địa chỉ: (3) Số 01 ngõ 02 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

Nơi làm việc: (4) doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn thương nghiệp và dịch vụ ABC   

Số điện thoại: 09834563XXX;

Số fax:………………………;

Địa chỉ thư điện tử: van@gmail.com;

– Bà: Phạm Thị Thanh Mai – Bị đơn         

Địa chỉ: Số nhà 13 ngõ 70 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

Nơi làm việc: doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn thương nghiệp và dịch vụ XYZ         

Số điện thoại: 0984683XXX

Căn cứ vào những điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 123/789/TLST ngày 28 tháng 4 năm 2023

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến hành hoá giải được. 

Vì những lẽ trên: 

1. Thông báo cho những đương sự có tên nêu trên được biết.

Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Có mặt tại phòng số 01, trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hải Phòng 

Địa chỉ: Lô 18A đường Lê Hồng Phòng, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng 

Để tham gia phiên họp rà soát việc giao nộp, tiếp cận, côn khai chứng cứ và hoà giải.

2. Nội dung phiên họp: 

a) rà soát việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

b) Nội dung những vấn đề cần hoà giải bao gồm(6) quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản chung của vợ chồng, nghĩa vụ nợ chung của vợ chồng 

3. nếu như người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục khắc phục vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự 

Nơi nhận: 

– Như trên;

– Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 31-DS:

(1) Ghi tên Toà án ra thông báo về phiên họp rà soát việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải; nếu như Toà án ra thông báo là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví du: Toà án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). nếu như Toà án nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội)

(2), (3), (4) và (5) Ghi tuần tự đương sự của vụ án và tư cách tham gia tố tụng của họ. nếu như là tư nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi trú ngụ và nơi làm việc của người được thông báo; nếu như là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với tư nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A) 

(6) Ghi đầy đủ nội dung những vấn đề cần hoà giải trong vụ án (ví dụ: trong vụ án ly hôn những vấn đề cần được hoà giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản chung của vợ chồng và những vấn đề khác có liên quan, (nếu như có)). 

 

3. Một số quy định về phiên hoà giải theo pháp luật hiện hành 

 

3.1. Thành phần tham gia phiên họp

Căn cứ khoản 1 Điều 209 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thành phần tham gia phiên họp rà soát việc giao nôp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải sẽ bao gồm những người sau đây: 

– Thẩm phán chủ trì phiên họp

– Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp 

– những đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự 

– Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu cầu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động. Trường hợp đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động không tham gia hoà giải thì phải có ý kiến bằng văn bản 

– Người có quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu như có)

– Người thông dịch 

 

3.2. Thủ tục tiến hành hoà giải 

Thủ tục tiến hành hoà giải được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 210 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau: 

Trước hết, Thẩm phán sẽ phổ biến cho những đương sự về những quy định của pháp luật có liên quan tới việc khắc phục vụ án để những đương sự liên hệ tới quyền, nghĩa vụ của mình, tìm hiểu hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc khắc phục vụ án. 

Sau đó, nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có quyền trình bày nộ dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện và đề xuất những ý kiến về vấn đề cần hoà giải, hướng khắc phục vụ án nếu như có. Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đói với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố nếu như có; những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình và đề xuất ý kiến về những vấn đề cần hoà giải, hướng khắc phục vụ án (nếu như có)

Tiếp tới sẽ tuần tự những đương sự và người tham gia phiên họp phát biểu ý kiến: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; người khac tham gia phiên họp hoà giải (nếu như có) 

Sau khi nghe những đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán sẽ xác định những vấn đề những đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu những đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất

Cuối cùng là thẩm phán sẽ kết luận về những vấn đề những đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất. 

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết: Quy định về phạm vi và nội dung hoà giải vụ án dân sự

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu thông báo về phiên hoà giải (Mẫu số 6) do doanh nghiệp Luật Minh Khuê soạn và muốn gửi tới quý khách mang tính chất tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc 

nếu như quý khách có nhu cầu muốn báo phí dịch vụ, quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts