Mẫu Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Luật Minh Khuê xin giới thiệu tới những bạn mẫu đơn thông báo về việc kết thúc hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 để những bạn tiện sử dụng. Mẫu đơn này được quy định tại phụ lục II-22 thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

1. Mẫu Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

>>> Tải ngay Mẫu Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại đây.

 Mẫu thông báo kết thúc hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thực hiện theo Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT như sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……
 

 THÔNG BÁO

Về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): đơn vị cổ phần Hương Mộc Linh

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 293874237

Số Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu như không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        

Thông báo kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): Văn phòng đại diện đơn vị cổ phần Hương Mộc Linh

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 923747328

Số Giấy chứng thực đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu như không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 928374732

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngóc, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 16 Láng Hạ

Xã/Phường/Thị trấn: Láng Hạ

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại: 0987123456

Fax: 

Email: 

Website: 

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký kết thúc hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: 

Địa chỉ chi nhánh: 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .

Số Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 

Do Phòng Đăng ký kinh doanh:   … cấp ngày: …. 

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết những khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chuẩn xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

những hồ sơ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..         
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

 

Ghi chú:

Trường hợp kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp kết thúc hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

2. Hướng dẫn cách điền mẫu thông báo

Khi tiến hành kết thúc hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải làm mẫu thông báo theo phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Nội dung của mẫu thông báo gồm những phần:

– Ngày, tháng, năm viết thông báo;

– Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập;

– Thông tin doanh nghiệp;

– Thông tin chi nhánh, văn phòng làm việc;

– Cam kết của doanh nghiệp về tính chuẩn xác, trung thực của mẫu thông báo;

– Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên ở cuối đơn.

Những điều cần lưu ý khi viết giấy thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Khác với thông báo kết thúc hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, khi viết mẫu thông báo kết thúc hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cần chú ý:

– Đây chỉ là mẫu văn bản thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh về ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp không cần lập hồ sơ để Phòng đăng ký kinh doanh xem xét;

– Thông tin doanh nghiệp trong mẫu thông báo phải ghi rõ và đầy đủ, nhất là mã số thuế và thông tin giấy chứng thực đăng ký kinh doanh;

– Đối với thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì phải phân phối chuẩn xác tên và địa chỉ ở nước ngoài của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần phân phối số giấy chứng thực số giấy đăng ký hoạt đông của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những hồ sơ có trị giá tương đương khác.

3. Thủ tục kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục kết thúc hoạt động chi nhánh như sau:

– Trước khi thông báo kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ thuế quan để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có quyết nghị, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với đơn vị cổ phần; quyết nghị, quyết định của chủ sở hữu đơn vị đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh kết thúc hoạt động cho Cơ thuế quan. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ thuế quan gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện kết thúc hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu như không nhận được ý kiến từ chối của Cơ thuế quan, đồng thời ra thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Việc kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

tương tự, căn cứ theo quy định trên hồ sơ khi kết thúc hoạt động chi nhánh bao gồm:

– Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh;

– Quyết định kết thúc hoạt động chi nhánh;

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với đơn vị cổ phần

Lưu ý:

– Hồ sơ phải được gửi tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định kết thúc hoạt động chi nhánh.

– Doanh nghiệp phải lưu ý hoàn thành nghĩa vụ về thuế với Cơ thuế quan trước khi nộp hồ sơ kết thúc hoạt động chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ kết thúc hoạt động chi nhánh thì sẽ gửi thông tin tới Cơ thuế quan để yêu cầu xác minh. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp thức thì Phòng Đăng ký kinh doanh kết thúc hoạt động của Chi nhánh và cập nhật dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu tại bài viết: Thủ tục kết thúc hoạt động của chi nhánh thực hiện thế nào ? 

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu Thông báo về việc kết thúc hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 1900.6162 gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất.

Trân trong ./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts