Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất năm 2023

Thưa trạng sư, Gia đình chúng tôi đang cần làm thủ tục đăng ký giám hộ mong trạng sư tư vấn phân phối mẫu tờ khai giúp tôi? Tôi xin cảm ơn (Người hỏi: Ngô Hải Nam, Tỉnh Bắc Ninh).

1. Cách điền tờ khai đăng ký giám hộ 

Để điền tờ khai đăng ký giám hộ, bạn có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Tải và in tờ khai đăng ký giám hộ từ trang web của Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Dịch vụ công quận/huyện.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất năm 2023

Bước 2: Điền thông tin người đăng ký giám hộ, thông tin của người được giám hộ và nơi đăng ký giám hộ.

Bước 3: Ký tên và đóng dấu của người đăng ký giám hộ vào ô “Người đăng ký” ở cuối trang.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, rà soát kỹ lại thông tin đã điền để đảm bảo không có sơ sót. nếu như thấy đúng, ký tên và đóng dấu của người đăng ký giám hộ vào ô “Người đăng ký” ở cuối trang.

Bước 5: Nộp tờ khai đăng ký giám hộ và những hồ sơ liên quan (chứng minh nhân dân của người đăng ký giám hộ và người được giám hộ) tại địa phương nơi người được giám hộ đang trú ngụ hoặc nơi có cơ quan giám hộ.

Lưu ý: những thông tin cần điền vào tờ khai đăng ký giám hộ bao gồm:

– Thông tin của người đăng ký giám hộ: Họ và tên, tháng ngày năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Thông tin của người được giám hộ: Họ và tên, tháng ngày năm sinh, nam nữ, quan hệ với người đăng ký giám hộ, địa chỉ trú ngụ, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nơi đăng ký giám hộ: Tên địa phương, địa chỉ nơi đăng ký giám hộ.

 

2. Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ được sử dụng khi nào?

Tờ khai đăng ký giám hộ là một biểu mẫu mà người đăng ký giám hộ phải điền để đăng ký giám hộ cho người chưa thành niên. Mẫu tờ khai này được sử dụng khi người đăng ký muốn giám hộ cho một người chưa thành niên, tức là người dưới 18 tuổi. Tùy vào quy định của từng nơi, mẫu tờ khai có thể khác nhau, nhưng nó sẽ có những thông tin cơ bản về người đăng ký và người được giám hộ, bao gồm:

– Thông tin về người đăng ký giám hộ:

+ Họ tên, tháng ngày năm sinh, quốc tịch, số CMND hoặc CCCD (nếu như có).

+ Địa chỉ hiện tại và số điện thoại liên lạc.

– Thông tin về người được giám hộ:

+ Họ tên, tháng ngày năm sinh, nam nữ, quốc tịch.

+ Quan hệ giữa người đăng ký giám hộ và người được giám hộ.

– Thông tin về người đại diện cho người được giám hộ (nếu như có): Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

– Thông tin về tài sản của người được giám hộ (nếu như có)

– Thời hạn giám hộ: Thời gian giám hộ có hiệu lực từ ngày nào tới ngày nào.

– Nguyện vọng của người đăng ký giám hộ: Người đăng ký giám hộ phải nêu rõ lý do và mong muốn giám hộ người chưa thành niên.

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ có thể được phân phối bởi cơ quan tư vấn pháp luật hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý hành chính về dân cư, hoặc có thể tải xuống từ trang web của cơ quan quản lý hành chính về dân cư. nếu như có bất kỳ thắc mắc nào về việc điền mẫu tờ khai đăng ký giám hộ, người đăng ký có thể hỏi trực tiếp tại cơ quan quản lý hành chính về dân cư để được hướng dẫn cụ thể. Tờ khai đăng ký giám hộ được sử dụng trường hợp có nhu cầu giám hộ cho trẻ em, người bị tật nguyền hoặc người già không còn có khả năng tự chủ độc lập trong cuộc sống. Tờ khai này được sử dụng trong cả trường hợp giám hộ tạm thời và giám hộ vĩnh viễn.

Để đăng ký giám hộ, người đăng ký phải điền đầy đủ những thông tin yêu cầu trong tờ khai đăng ký giám hộ, bao gồm thông tin tư nhân của người đăng ký, thông tin về trẻ em, người bị tật nguyền hoặc người già được giám hộ, thông tin về người được ủy quyền giám hộ, thông tin về tài sản của người được giám hộ và những thông tin liên quan tới quan hệ giám hộ. Sau khi điền đầy đủ những thông tin cần thiết, người đăng ký giám hộ phải ký tên và ghi rõ tháng ngày năm đăng ký. Sau đó, tờ khai đăng ký giám hộ này sẽ được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xử lý theo quy định pháp luật. 

 

3. Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất 

>>> Tải ngay: Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất

Dưới đây là ví dụ về cách điền nội dung mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới Quý khách hàng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Họ tên người đăng ký giám hộ: Nguyễn Văn A

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 123456789

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL trú ngụ và DLQG về Dân cư, Bộ Công an

Ngày cấp: 15/05/2005

Số điện thoại: 0987654321

Địa chỉ liên hệ: Số 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Tên người được giám hộ: Nguyễn Thị B

tháng ngày năm sinh: 01/01/2010

Quan hệ với người đăng ký giám hộ: Cháu

Địa chỉ liên hệ: Số 20, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Lý do đăng ký giám hộ: Cha mẹ cháu đều đã qua đời, cần người giám hộ để săn sóc và nuôi dưỡng cháu.

Người đăng ký giám hộ cam kết chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan tới việc giám hộ, bao gồm cả việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Người đăng ký giám hộ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

 

4. Hồ sơ khi làm thủ tục đăng ký giám hộ

Căn cứ tại tiểu mục 13 Mục B Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP quy định về hồ sơ phải nộp và xuất trình khi thực hiện thủ tục đăng ký giám hộ:

– trước tiên, người yêu cầu đăng ký giám hộ phải điền tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu. nếu như họ muốn nộp hồ sơ trực tuyến, họ có thể phân phối thông tin trên Cổng dịch vụ công và điền vào biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám hộ.

– Sau đó, người yêu cầu đăng ký giám hộ phải nộp hoặc xuất trình một số hồ sơ. hồ sơ phải nộp bao gồm văn bản cử người giám hộ (nếu như vận dụng), hồ sơ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên, và văn bản ủy quyền (nếu như vận dụng). nếu như có rất nhiều người có đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên, họ cần thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên. hồ sơ phải nộp gồm:

+ Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 đối với trường hợp đăng ký giám hộ cử.

+ hồ sơ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên. nếu như có rất nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký giám hộ. trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không cần chứng thực.

– hồ sơ phải xuất trình bao gồm hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những hồ sơ khác có dán ảnh và thông tin tư nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. nếu như những thông tin tư nhân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hệ thống điền tự động, người yêu cầu không cần phải tải lên thông tin này.

Ngoài ra, người yêu cầu còn cần xuất trình hồ sơ có trị giá chứng minh thông tin về trú ngụ nếu như cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin này theo những phương thức quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP. nếu như thông tin này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người yêu cầu không cần phải xuất trình hoặc tải lên thông tin này. nếu như người yêu cầu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, họ cần gửi kèm bản sao có chứng thực của những hồ sơ phải xuất trình. 

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Mẫu tờ khai thay đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01) mới nhất 2023

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. thực lòng cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts