Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn, đăng ký lại việc khai sinh 2023

Mẫu tờ khai đăng ký lại hộ tịch theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật hộ tịch.

1. Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn và hướng dẫn.

Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTC: 

Tải ngayMẫu tờ khai đăng ký lại hết hôn

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn, đăng ký lại việc khai sinh 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

Kính gửi:( cơ quan đăng ký lại kết hôn)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Lê Văn B

Nơi trú ngụ: Thôn 2, xã Thọ Minh, Huyện Minh Khê, tỉnh Thanh Hóa

hồ sơ tùy thân:  Căn cước công dân số 02902202020 do Công an Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20 tháng 12 năm 2020

Đề nghị đăng ký kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ: Lê Thị M

Ngày, tháng, năm sinh: 12 tháng 12 năm 2000

Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: việt Nam

Nơi trú ngụ: Thôn 3, xã Thọ Minh, Huyện Minh khê, tỉnh Thanh Hóa

hồ sơ tùy thân: căn cước công dân số 8303002020 do công an Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20 tháng 12 năm 2020

Họ , chữ đệm, tên của chồng: Lê văn B

Ngày, tháng, năm sinh: 14 tháng 05 năm 1998

Dân tộc: kinh      Quốc tịch: việt nam

Nơi trú ngụ: Thôn 2, xã Thọ Minh, huyện Minh Khê, tỉnh Thanh Hóa

hồ sơ tùy thân: Căn cước công dân số 029022020202 do công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20 tháng 12 năm 2020

Đã đăng ký kết hôn tại: Ủy ban nhân dân xã Thọ Minh ngày 10 tháng 10 năm 2022

Theo giấy chứng thực kết hôn số: 00202020, Quyển số: 02

Tôi đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về đoan của mình

Làm tại: Thanh Hoá, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Người yêu cầu

( Ký, ghi rõ ho, chữ đệm, tên) 

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý những bạn có thể thay thế bằng những nội dung thông tin khác sao cho thích hợp với nhu cầu của mình

Hướng dẫn:

– Kính gửi: Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn lại

– Nơi trú ngụ: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu như không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

– hồ sơ tùy thân: Ghi thông tin về hồ sơ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc hồ sơ hợp thức thay thế . ví dụ như là căn cước công dân số 020202020 do công an Tp Hà Nội cấp ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

2. Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh và hướng dẫn. 

Tải ngay>>> Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tờ khai đăng ký lại khai sinh được ban hành kem theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thọ Minh

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Lê Thị H

Nơ trú ngụ: Thôn 2, xã Thọ Minh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Ninh Bình

hồ sơ tùy thân: Căn cước công dân số 0123456789  do công an Tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20 tháng 12 năm 2020

Quan hệ với người được khai sinh: Mẹ -con

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: Lê Văn N 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/2020 ghi bằng chữ: Ngày mười hai tháng hai năm hai không hai mươi

nam nữ: Nam         Dân tộc: kinh   Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Bệnh Viện Triệu Sơn

Quê quán: Thôn 2, xã Thọ Minh, huyện Triệu sơn, tỉnh Ninh Bình

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: Lê Thị H

Năm sinh: 20 tháng 05 năm 2000      Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: việt Nam

Đã đăng ký khai sinh tại: ủy ban nhân dân xã Thọ Minh

Giấy khai sinh số: xxxxx     quyển số: xxx ngày 20 tháng 02 năm 2020

Tôi đoan những nội dung khai trên là đúng sự thực và đã nộp đủ những hồ sơ hiện có, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đoan của mình. 

Làm tại: Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2023 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý những bạn có thể thay thế bằng những thông tin khác sao cho thích hợp với nhu cầu của mình

Hướng dẫn:

– Phần kính gửi thì cần phải ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

– Nơi trú ngụ: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu như không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

– hồ sơ tùy thân: Ghi thông tin về hồ sơ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc hồ sơ hợp thức thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00107884 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2020).

– Nơi sinh: Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ cơ sở y tế đó; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

– Năm sinh: Ghi đầy đủ tháng ngày năm sinh

 

3. Xác định nội dung đăng ký khai sinh.

Căn cứ pháp lý: Điều 10 Thông tư số 04/2020/TT-BTP  theo đó quy định về xác định nội dung đăng ký khai sinh như sau:

Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư này thì nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định theo hồ sơ đó.

Tại thời khắc đăng ký lại khai sinh, nếu như thông tin về cha, mẹ và của bản thân người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có thay đổi so với nội dung hồ sơ quy định trên, thì người đó có trách nhiệm xuất trình hồ sơ hợp thức chứng minh việc thay đổi. nếu như việc thay đổi thông tin là thích hợp với quy định pháp luật thì nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định theo thông tin thay đổi; nội dung thông tin trước khi thay đổi ghi được vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh.

Trường hợp cha, mẹ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã chết thì mục “Nơi trú ngụ” trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh ghi: “Đã chết”.

Trường hợp địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong hồ sơ được cấp trước đây thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại; địa danh hành chính trước đây ghi được vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục Ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh.”

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới tờ khai đăng ký lại việc khai sinh và tờ khai đăng ký lại việc kết hôn. Mong rằng thông qua những nội dung mà chúng tôi tiến hành phân phối ở trên đã tạo điều kiện cho những bạn có thể tiến hành điền thông tin viết tờ khai đăng ký lại việc khai sinh hay là kết hôn một cách nhanh chóng và tiện dụng hơn, những bạn có thể dễ dàng tải những mẫu tờ khai xuống và điền những thông tin thích hợp. nếu như như những bạn còn có những thông tin thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc là gửi yêu cầu về địa chỉ email:  lienhe@luatminhkhue.vn để được chúng tôi tiến hành báo giá dịch vụ sao cho thích hợp với nhu cầu của mình một cách nhanh chóng nhất có thể. 

Ngoài ra thì những bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết có liên quan dưới đây của chúng tôi để có thêm thông tin hữu ích:

Thẩm quyền cấp lại giấy khai sinh bản chính (bản gốc)?

Làm giấy khai sinh cho con khi chưa tiến hành đăng ký kết hôn?

Thẩm quyền cấp lại giấy khai sinh bản chính (bản gốc)?

Thủ tục đăng ký lại khai sinh cho công dân Việt Nam trú ngụ ở nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh theo quy định mới nhất

Thủ tục đăng ký lại khai sinh, cấp lại giấy khai sinh bản gốc ?

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts