Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh

đơn vị luật Minh Khuê cung ứng mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại nam nữ trong giấy khai sinh qua nội dung bài viết sau:

1. Tờ Khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh là gì?

Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh là một loại đơn đăng ký để yêu cầu sửa đổi hoặc cập nhật thông tin về dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh của một tư nhân. Đây là một tài liệu quan trọng trong quá trình cập nhật và thay đổi thông tin tư nhân trong những cơ quan quản lý dân cư. Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh thường được sử dụng để yêu cầu sửa đổi thông tin về dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh khi thông tin đó đã bị sai hoặc thiếu sót. Đối với trường hợp muốn thay đổi nam nữ, đơn này cũng là một trong những bước quan trọng để bảo đảm quyền lợi và sự công bằng của tư nhân trong xã hội.

Thông thường, trong đơn đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh, người nộp đơn cần cung ứng những thông tin như họ tên, tháng ngày năm sinh, quốc tịch, số CMND hoặc CCCD, thông tin cơ bản về dân tộc và nam nữ cần thay đổi, lý do đề nghị sửa đổi và những hồ sơ, chứng từ cần thiết để chứng minh yêu cầu của mình. Việc đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh là rất quan trọng vì thông tin này sẽ được sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau trong đời sống tư nhân, như học tập, làm việc, kết hôn, mua bảo hiểm,… Việc sửa đổi hoặc cập nhật thông tin đúng và đầy đủ sẽ giúp bảo vệ quyền lợi và sự công bằng cho tư nhân trong xã hội.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh

 

2. Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, giới thiệu trong giấy khai sinh sử dụng để làm gì?

Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh được sử dụng để yêu cầu sửa đổi hoặc cập nhật thông tin về dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh của một tư nhân. Mục đích chính của việc đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh là để bảo đảm tính chuẩn xác, đầy đủ và sáng tỏ của thông tin tư nhân trong những cơ quan quản lý dân cư. những trường hợp mà người dân cần đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh có thể bao gồm:

– sơ sót hoặc thiếu sót trong thông tin dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh.

– Muốn thay đổi thông tin nam nữ.

– Muốn cập nhật thông tin dân tộc, nam nữ mới.

Việc sửa đổi hoặc cập nhật thông tin đúng và đầy đủ trong giấy khai sinh rất quan trọng vì thông tin này được sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau trong đời sống tư nhân, như học tập, làm việc, kết hôn, mua bảo hiểm,…. nếu như thông tin trong giấy khai sinh không chuẩn xác hoặc không đầy đủ, có thể gây rối rắm và phiền toái trong những hoạt động trên, đồng thời còn tác động tới quyền lợi và sự công bằng cho tư nhân trong xã hội. do vậy, việc sử dụng tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho mỗi tư nhân trong xã hội. Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh được sử dụng trong những trường hợp sau:

– Người muốn thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh: nếu như người có tên trong giấy khai sinh muốn thay đổi dân tộc, họ có thể sử dụng tờ khai đăng ký để đăng ký thay đổi dân tộc. Sau khi được xác nhận, giấy khai sinh của người này sẽ được cập nhật lại để hiển thị dân tộc mới.

– Người muốn thay đổi nam nữ trong giấy khai sinh: nếu như người có tên trong giấy khai sinh muốn thay đổi nam nữ, họ có thể sử dụng tờ khai đăng ký để đăng ký thay đổi nam nữ. Sau khi được xác nhận, giấy khai sinh của người này sẽ được cập nhật lại để hiển thị nam nữ mới.

– Người bị sơ sót trong giấy khai sinh về dân tộc, nam nữ: nếu như thông tin về dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh bị sơ sót hoặc không chuẩn xác, người có tên trong giấy khai sinh có thể sử dụng tờ khai đăng ký để đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ và cập nhật lại giấy khai sinh để hiển thị thông tin chuẩn xác.

Trong những trường hợp trên, người có tên trong giấy khai sinh cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai đăng ký thay đổi, đồng thời cung ứng hồ sơ và thực hiện những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh. Sau khi đăng ký thành công, giấy khai sinh của người này sẽ được cập nhật lại để hiển thị thông tin mới.

 

3. Nội dung trong tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh

Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh bao gồm những thông tin sau:

1. Thông tin về người đăng ký: Để thực hiện thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh, người đăng ký cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai đăng ký thay đổi. Trong đó, thông tin về người đăng ký bao gồm họ tên, tháng ngày năm sinh, nơi sinh và quốc tịch hiện tại.

– Họ và tên: Ghi đầy đủ họ tên của người đăng ký theo trình tự đúng quy định.

– Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người đăng ký.

– Nơi sinh: Ghi địa chỉ nơi sinh của người đăng ký.

– Quốc tịch: Ghi quốc tịch hiện tại của người đăng ký.

2. Thông tin về thay đổi dân tộc: Để thay đổi dân tộc, người đăng ký cần ghi rõ dân tộc hiện tại của mình và dân tộc mà muốn chuyển đổi thành. 

– Dân tộc hiện tại: Ghi dân tộc hiện tại của người đăng ký.

– Dân tộc muốn chuyển đổi: Ghi dân tộc mà người đăng ký muốn chuyển đổi thành.

3. Thông tin về thay đổi nam nữ: nếu như muốn thay đổi nam nữ, người đăng ký cần ghi rõ nam nữ hiện tại của mình và nam nữ mà muốn chuyển đổi thành.

– nam nữ hiện tại: Ghi nam nữ hiện tại của người đăng ký.

– nam nữ muốn chuyển đổi: Ghi nam nữ mà người đăng ký muốn chuyển đổi thành.

4. Điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần thiết: Trình bày chi tiết những điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh.

5. Cam kết của người đăng ký: Người đăng ký cam kết thông tin trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chuyển đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh.

6. Ngày, tháng, năm và chữ ký của người đăng ký: Ghi ngày, tháng, năm đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh và chữ ký của người đăng ký.

Tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh có thể có thêm hoặc bớt một số thông tin tùy theo quy định của từng nơi thực hiện đăng ký. 

 

4. Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh

>>> Tải ngay: Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh

Dưới đây là nội dung về mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, nam nữ trong giấy khai sinh mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI nam nữ TRONG

GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: 

Họ và tên người khai: Nguyễn Văn C

Nơi thường trú/tạm trú: số 20, ngõ abc, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số Giấy CMND/hồ sơ hợp thức thay thế: 0234567809

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại nam nữ: 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân phường ABC đăng ký việc  cải chính lại thông tin cho người có tên dưới đây

Họ và tên: Nguyễn Văn C  – nam nữ: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/2000

Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam

Số Giấy CMND/hồ sơ hợp thức thay thế: 034567890-

Nơi thường trú/tạm trú: số 12, ngõ xyz, đường Trần Duy Hưng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Đã đăng ký khai sinh tại: Cầu Giấy ngày 19 tháng 04 năm 2000

Theo Giấy khai sinh số: 10/QĐ-CP Quyển số: 120 từ: Cầu Giấy thành: Đống Đa

Lý do: Sai thông tin trên giấy khai sinh. 

Tôi đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về đoan của mình.

                                                                                                  Hà Nội, ngày 12  tháng 05  năm 2023

                                                                                                                          Người khai

                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất năm 2023

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. thật tâm cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts