Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Luật Minh Khuê xin hướng dẫn Quý Khách hàng soạn thảo Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quý khách vui lòng ấn vào TẢI VỀ để sử dụng Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. hoặc tham khảo mẫu chi tiết dưới đây:

 

1. Tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?

Tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một biểu mẫu quan trọng trong thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp có thể thực hiện những hoạt động tài chính như gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản hay vay vốn từ ngân hàng. Tờ khai này được cung ứng bởi những ngân hàng tại Việt Nam và có thể được tải xuống từ trang web của ngân hàng hoặc được cung ứng cho doanh nghiệp khi đăng ký tài khoản tại ngân hàng. Trong tờ khai đề nghị cấp tài khoản, doanh nghiệp sẽ cần cung ứng thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ đăng ký, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, thông tin liên lạc của người đại diện pháp lý và người đại diện tài khoản của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ cần cung ứng thông tin về tài chính, mục đích sử dụng tài khoản và thông tin liên quan tới người ủy quyền nếu như có.

Tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một đơn đăng ký yêu cầu cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại những cơ quan chức năng của Việt Nam. Tài khoản được cấp phép cho doanh nghiệp được ủy quyền để thực hiện những giao dịch liên quan tới vốn đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tờ khai này thường được yêu cầu khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài muốn mở tài khoản tại một ngân hàng tại Việt Nam để thực hiện những giao dịch thanh toán, thu chi, đầu tư và những hoạt động kinh doanh khác. Để hoàn thành tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, doanh nghiệp cần cung ứng những thông tin và tài liệu liên quan tới đăng ký vốn đầu tư, chứng minh về nguồn gốc vốn và những thông tin khác theo yêu cầu của ngân hàng cấp tài khoản. Tờ khai này cũng có thể được yêu cầu khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài muốn thực hiện những thủ tục liên quan tới vốn đầu tư tại Việt Nam, như chuyển đổi loại tiền tệ, gửi và rút tiền tệ từ tài khoản của doanh nghiệp.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

2. Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để làm gì?

Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đối với những ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Tờ khai này là yêu cầu bắt buộc đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khi muốn mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để thực hiện những giao dịch tài chính. Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cần cung ứng những thông tin về doanh nghiệp, như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, tên người đại diện pháp lý, giấy phép đăng ký kinh doanh và thông tin về vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp. Ngoài ra, tờ khai cũng yêu cầu những thông tin về loại tài khoản và dịch vụ ngân hàng mà doanh nghiệp muốn sử dụng.

Sau khi đầy đủ thông tin trong tờ khai và cung ứng những hồ sơ liên quan, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai này tới ngân hàng muốn mở tài khoản để được xử lý và cấp tài khoản ngân hàng tương ứng. Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ đề cập tới những thông tin cần thiết để xác nhận và chứng minh quyền sở hữu và quản lý tài khoản của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản này là hai loại hồ sơ quan trọng trong quá trình đăng ký tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Những hồ sơ này có vai trò quan trọng trong việc chứng minh nguồn gốc tài chính, xác thực thông tin của doanh nghiệp và người đại diện pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp và sáng tỏ trong quá trình giao dịch tài chính.

 

3.  Nội dung về mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thường gồm những thông tin cơ bản về doanh nghiệp đó, bao gồm: tên đơn vị, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế, tên người đại diện pháp lý của doanh nghiệp, chức danh, số điện thoại, địa chỉ email liên hệ. Cụ thể, mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thường bao gồm những thông tin sau:

– Thông tin về doanh nghiệp: bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, email, website của doanh nghiệp.

– Thông tin về vốn đầu tư: bao gồm số tiền vốn đầu tư ban đầu, quy mô và ngành nghề kinh doanh.

– Thông tin về tài khoản ngân hàng: bao gồm tên ngân hàng, chi nhánh, số tài khoản.

– Thông tin về người đại diện của doanh nghiệp: bao gồm họ tên, chức danh, số điện thoại, email, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Chữ ký và đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp.

Ngoài ra, tờ khai này còn có thể yêu cầu những tài liệu bổ sung như giấy phép đầu tư, giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện doanh nghiệp và những tài liệu liên quan khác. Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thường được cung ứng bởi những ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có thẩm quyền cấp tài khoản và có thể được điều chỉnh tùy theo quy định của từng tổ chức. Ngoài ra, mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn yêu cầu doanh nghiệp cung ứng thông tin về ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp, số lượng nhân viên, quy mô sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, và những thông tin liên quan tới đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp.

 

4. Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

>>> Tải ngay: Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Dưới đây là nội dung về mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà đơn vị Luật Minh Khuê 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN

DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy chứng thực đầu tư

Tên doanh nghiệp: đơn vị ABC

Số GCNĐT/GP thành lập:0874567     Ngày cấp: 13/09/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, ngõ abc, đường Hồ Tùng Mẫu, phường Mai Dịch – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 098765434

Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn C Chức vụ:  Giám đốc

Email: congtycophanabc@gmail.com      Điện thoại: 08743234567

Tên cán bộ được phân công tiếp nhận tài khoản: Nguyễn Văn C

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenvanc@gmail.com     Điện thoại: 096548856

những dự án ĐTNN mà doanh nghiệp tham gia:

Dự án 1:

Tên dự án: Dự án xây dựng ABC

Số GCNĐT/GP: 0976543FGH Ngày cấp: 15/09/2022   

Địa điểm thực hiện dự án: KCN ABC

Dự án 2:

Tên dự án: Dự án xây dựng lắp đặt thiết bị 

Số GCNĐT/GP: 9765434567 Ngày cấp: 19/03/2023   

Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp 123

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Mẫu tờ khai đăng ký thuế và thủ tục đăng ký thuế mới nhất 2023

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được tư vấn, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn thắc mắc nhanh chóng. thực lòng cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button