Mẫu tờ khai phí, lệ phí (Mẫu số 01/PHLP)

Mẫu tờ khai phí và lệ phí thường được sử dụng trong những thủ tục hành chính tại Việt Nam. Dưới đây là nội dung về mẫu tờ khai phí, lệ phí mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê qua nội dung bài viết sau đây:

 

1. Tờ khai lệ, lệ phí là tờ khai gì? 

Theo quy định tại Phục lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC, tờ khai lệ phí số 01/PH là một mẫu tờ khai được sử dụng để đăng ký và thanh toán những khoản phí vào ngân sách nhà nước. Tờ khai lệ phí số 01/PH vận dụng cho những tổ chức và tư nhân nộp những khoản phí liên quan tới dịch vụ công hoặc những hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, quảng cáo, xây dựng, tài chính, bảo hiểm và nhiều ngành khác. Mẫu tờ khai phí này có định dạng và nội dung chuẩn mực được quy định rõ trong Thông tư 80/2021/TT-BTC, gồm những thông tin cơ bản như thông tin người nộp, đối tượng thu phí, mức độ và phương thức thanh toán. Việc sử dụng đúng mẫu tờ khai phí số 01/PH là cần thiết để đảm bảo tính chuẩn xác, đầy đủ và kịp thời trong việc thu, quản lý và sử dụng những khoản phí vào ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai phí, lệ phí (Mẫu số 01/PHLP)

Tờ khai lệ hoặc tờ khai lệ phí là một loại tờ khai được sử dụng để đăng ký và thanh toán những khoản phí, lệ phí trong những thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc những ngành khác. Tờ khai lệ phí thường được yêu cầu để hoàn thành thủ tục và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ công hoặc tham gia vào những hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, quảng cáo, xây dựng, tài chính, bảo hiểm và nhiều ngành khác. Tùy vào từng loại hình dịch vụ và ngành, tờ khai lệ phí có thể có định dạng và nội dung khác nhau, tuy nhiên, chung quy thì đều cần cung ứng đầy đủ những thông tin về người nộp lệ phí, đối tượng, mức độ và phương thức thanh toán lệ phí.

 

2. Mẫu tờ khai lệ, lệ phí sử dụng để làm gì?

Mẫu tờ khai lệ hoặc tờ khai lệ phí được sử dụng để đăng ký và thanh toán những khoản phí và lệ phí trong những thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc những ngành khác. Việc nộp đầy đủ những khoản phí và lệ phí là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ công hoặc tham gia vào những hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, quảng cáo, xây dựng, tài chính, bảo hiểm và nhiều ngành khác. Mẫu tờ khai lệ phí thường bao gồm những thông tin về người nộp lệ phí, đối tượng thu phí, mức độ và phương thức thanh toán lệ phí. Từ đó, việc sử dụng mẫu tờ khai lệ phí đúng cách sẽ giúp người nộp lệ phí đảm bảo tính chuẩn xác, đầy đủ và tránh những trường hợp bị phạt vi phạm về thuế, lệ phí. Ngoài ra, việc sử dụng đúng mẫu tờ khai lệ phí cũng sẽ tạo điều kiện cho những cơ quan chức năng có thể quản lý, rà soát và xử lý những thông tin về khoản thu lệ phí một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Điều này tạo điều kiện cho quản lý tài chính của ngân sách nhà nước được cải thiện và đảm bảo tính sáng tỏ trong việc sử dụng những khoản thu lệ phí vào mục đích cụ thể.

những mẫu tờ khai lệ phí thường được ban hành bởi những cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền và được quy định trong những văn bản pháp luật. Việc sử dụng đúng mẫu tờ khai lệ phí là một trong những yêu cầu cơ bản đối với người nộp lệ phí, và vi phạm về việc sử dụng mẫu tờ khai không đúng quy định có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc nắm rõ và sử dụng đúng mẫu tờ khai lệ phí là rất cần thiết để đảm bảo tính chuẩn xác và đầy đủ của những thông tin liên quan tới khoản thu lệ phí, cũng như tránh những rủi ro phát sinh trong quá trình nộp lệ phí và sử dụng những dịch vụ công hoặc những hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, quảng cáo, xây dựng, tài chính, bảo hiểm và nhiều ngành khác.

 

3. Cách điền tờ khai lệ, lệ phí thế nào?

Điền thông tin về người nộp thuế và phí thuế vào mẫu khai thuế. nếu như đây là lần trước hết kê khai phí trong kỳ tính thuế, điền X vào ô tương ứng. Điền đầy đủ tên của tổ chức hoặc họ tên của tư nhân thực hiện khai thuế và mã số thuế của người nộp thuế. nếu như người nộp thuế có thỏa thuận với đại lý thuế để thay người nộp thuế khai phí, điền đầy đủ tên và mã số thuế của đại lý thuế cùng với số hiệu và ngày thỏa thuận. Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 120/2016/NĐ-CP, đơn vị tiền thu nộp phí tại Việt nam bình đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật quy định được thu phí bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. trường hợp này, phí có thể được thu bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trên cơ sở quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam. Tỷ giá quy đổi phụ thuộc vào cách nộp phí và được tính theo những quy định sau đây:

– nếu như nộp phí tại ngân hàng thương nghiệp hoặc tổ chức tín dụng khác, vận dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương nghiệp hoặc tổ chức tín dụng nơi người nộp phí mở tài khoản tại thời khắc nộp phí.

– nếu như nộp phí trực tiếp tại ngân khố Nhà nước, vận dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ tại thời khắc nộp phí do Bộ Tài chính công bố.

– nếu như nộp phí trực tiếp bằng tiền mặt hoặc theo phương thức khác cho tổ chức thu phí, vận dụng tỷ giá ngoại tệ mua vào theo phương thức chuyển khoản của trụ sở chính Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời khắc nộp phí hoặc cuối ngày làm việc trước ngày lễ hoặc ngày nghỉ.

Cách điền tờ khai lệ phí sẽ phụ thuộc vào loại lệ phí mà bạn cần nộp. Tuy nhiên, đa số những tờ khai lệ phí đều có những thông tin chung sau:

– Thông tin về người nộp lệ phí: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.

– Thông tin về đơn vị thu tiền: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, email.

– Loại lệ phí: lựa chọn loại lệ phí mà bạn cần nộp.

– Số tiền nộp: Ghi rõ số tiền cần nộp theo đúng quy định.

– Thời hạn nộp: Ghi rõ thời hạn nộp lệ phí.

– phương thức thanh toán: lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng, …).

– Ký tên và đóng dấu: Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn cần ký tên và đóng dấu nếu như có.

Ngoài ra, nếu như có thắc mắc hay cần hỗ trợ trong việc điền tờ khai lệ phí, bạn có thể liên hệ với đơn vị thu tiền để được hỗ trợ. 

 

4. Mẫu tờ khai phí, lệ phí 

>>> Tải ngay: Mẫu tờ khai phí, lệ phí mới nhất

Dưới đây, doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn nội dung về mẫu tờ khai phí, lệ phí qua nội dung sau:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      TỜ KHAI PHÍ, LỆ PHÍ

(Dành cho tổ chức, tư nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)

 Kỳ tính thuế: Tháng 05 năm 2023

 Lần đầu   *               Bổ sung lần thứ  *

 Người nộp thuế : Nguyễn Thị H

 Mã số thuế: 08776

 Địa chỉ:  số 02, ngõ abc, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại: 098765456  [10] Fax: 03456789123 [11] Email: nguyenthih@gmail.com

 Đại lý thuế (nếu như có) : ABC

 Mã số thuế: 9876545678

 Địa chỉ:  Trung HOà – Cầu Giấy – Hà Nội

 Điện thoại: 09876543456    Fax: 023456782345 Email: congtyabc@gmail.com

 Hợp đồng đại lý thuế, số: 123   ngày 14/04/2023

                                                                                               Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Loại phí, lệ phí

Tiểu mục

Số tiền phí, lệ phí  thu được

Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)

Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độ

Số tiền phí, lệ phí phải nộp NSNN

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (4) – (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

x

 

x

 

 

 

                 

Tôi đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.                                                                        

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                  

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu như có))

 

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2023

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. tâm thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button