Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (sử dụng cho tư nhân)

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là một trong những thành phần hồ sơ không thể thiếu nếu như bạn muốn xin phiếu lý lịch tư pháp. Dưới đây, Luật Minh Khuê sẽ phân phối cho độc giả mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (sử dụng cho tư nhân) mới nhất.

 

1. Lý lịch tư pháp là gì và hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp?

 

1.1. Khái niệm về lý lịch tư pháp

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 đưa ra khái niệm rõ ràng về lý lịch tư pháp. Theo đó, lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm tư nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố vỡ nợ. Có 02 loại phiếu lý lịch tư pháp, phân biệt với nhau rõ ràng dựa theo nội dung thể hiện trên phiếu đó, cụ thể:

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (sử dụng cho tư nhân)

+/ Phiếu lý lịch tư pháp số 01 là Phiếu ghi những án tích chưa được xóa và không ghi những án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi tư nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

+/ Phiếu lý lịch tư pháp số 02 là Phiếu ghi đầy đủ những án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

1.2. những loại hồ sơ cần chuẩn bị khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, bạn sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định:

+ Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: sử dụng cho tư nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Mẫu số 04/2013/TT-LLTP: sử dụng cho tư nhân trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và tư nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 02.

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Văn bản ủy quyền trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Mẫu tờ khai thay đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01) mới nhất 2023

 

2. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất 2023:

Như đã đề cập, trong hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, người có yêu cầu cần phải phân phối tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng mẫu theo quy định pháp luật. nếu như không có tờ khai này, cơ quan có thẩm quyền có quyền từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp và trả hồ sơ yêu cầu bổ sung. Nhiều khách hàng không biết rõ tờ khai này là loại hồ sơ gì, cách thức kê khai đúng ra sao nên trong phần này, Luật Minh Khuê sẽ gửi tới quý khách mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo đúng thể thức của pháp luật hiện hành.

Tải ngay mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP tại đây:

Tải ngay mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP tại đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(sử dụng cho tư nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

1. Tên tôi là: NGUYỄN THỊ HÀ L

2. Tên gọi khác (nếu như có): không

3. nam nữ: nữ

4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1980

5. Nơi sinh: Thành phố HN

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Nơi thường trú: Số nhà 10 ngõ A, phố B, phường TĐ, quận HBT, TP HN

9. Nơi tạm trú: Số nhà 9 hẻm xx/yy ngõ TC, phường TĐ, quận HBT, TP HN

10. Giấy CMND/Hộ chiếu: giấy CMND .Số: 001307656345

Cấp ngày 27.tháng 10 năm 2021 tại HN

11. Họ tên cha: Nguyễn Văn M. Ngày/tháng/năm sinh: 20/12/1957

12. Họ tên mẹ: Trần Thị Thu H. Ngày/tháng/năm sinh 07/08/1960

13.Họ tên vợ/chồng: Lã Quốc H. Ngày/tháng/năm sinh: 10/01/1977

14. Số điện thoại/e-mail: nguyenthihal@gmail.com

 QUÁ TRÌNH trú ngụ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm tới tháng, năm Nơi thường trú/tạm trú Nghề nghiệp,nơi làm việc
02/2009 tới hiện tại Số nhà 10 ngõ A, phố B, phường TĐ, quận HBT, TP HN Nhân viên kế toán tại đơn vị X
     
     

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu như có)………………………………………………………….

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Số 1​   ​          Số 2 

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố vỡ nợ (trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có              Không 

 Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: 03 Phiếu.

Tôi xin đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

HN, ngày 10 tháng 05 năm 2023.                                    

 

3. Hướng dẫn viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Dù đã có mẫu tờ khai ở bên trên nhưng chúng tôi vẫn sẽ hướng dẫn cụ thể cách điền mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 03/2013/TT-LLTP:

+/ Mục “kính gửi” sẽ điền gửi tới Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố hoặc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;

+/ Mục “Họ và tên” phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

+/ Mục “Nơi sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú” cần ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;

+/ Mục “Giấy CMND/Hộ chiếu” Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu kèm số, ngày cấp, cơ quan cấp;

+/ Mục “Quá trình trú ngụ của bản thân” ghi rõ thời gian từ năm 14 tuổi tới hiện tại đã trú ngụ tại bao nhiêu địa điểm. Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, người lao động quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội;

+/ Mục “Yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2” thì tích dấu vào phần này. Đáng lưu ý là:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi những án tích chưa được xóa và không ghi những án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi tư nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ những án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

+/ Mục “mục đích yêu cầu cấp phiếu”: ghi rõ mục đích của bản thân như: Chứng minh tư nhân có hay không có án tích, ghi nhận việc xóa án tích, hoạt động đăng ký kinh doanh,…

Đối với mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 04/2013/TT-LLTP, dựa vào những thông tin tư nhân của người yêu cầu cấp phiếu và người được ủy quyền, cách viết tương tự như tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 03/2013/TT-LLTP.

 

4. Một số nghi vấn thường gặp liên quan tới cấp phiếu lý lịch tư pháp:

 Thời hạn của phiếu lý lịch tư pháp:

ngày nay trong Luật Lý lịch tư pháp và những văn bản hướng dẫn không quy định cụ thể lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu.

Thời hạn này chỉ được đề cập trong những văn bản của từng ngành pháp luật liên quan hoặc phụ thuộc vào quyết định của cơ quan, tổ chức có nhu cầu xác minh về tình trạng lý lịch tư pháp của tư nhân đó. Chẳng hạn: Hồ sơ xin nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày; Hồ sơ xin nhận con nuôi trong nước phải có Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Phiếu lý lịch tư pháp của người thụ hưởng trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài có trị giá sử dụng nếu như được cấp chưa quá 12 tháng, tính tới ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi,…

 Mức phí khi cấp phiếu lý lịch tư pháp: 

Căn cứ Thông tư 224/2016/TT-BTC có quy định Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp phí, mức phí cụ thể như sau:

Nội dung thu

Mức thu (đồng/lần/người)

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

200.000

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mệnh, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).

100.000

– Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ ba trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5000 đồng/Phiếu để bù đắp kinh phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

– Đối với những trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong 01 lần (01 hồ sơ) yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp 02 loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và Phiếu lý lịch tư pháp số 02) thì Sở Tư pháp cũng thực hiện mức thu nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (sử dụng cho tư nhân) mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em mới nhất 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng ./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts