Mẫu tờ trình

Mẫu tờ trình là văn bản mà người viết muốn tường trình một hay nhiều nội dung, sự việc có thể đã xảy ra hoặc đề nghị một việc gì đó của cấp dưới với cấp trên để được biết và cho ý kiến khắc phục. Sau đây, Luật Minh Khuê xin phân phối mẫu tờ trình chuẩn nhất để quý độc giả tham khảo.

1. Thế nào là tờ trình?

Tờ trình là một loại văn bản hành chính thông dụng, được sử dụng trong những tổ chức nội bộ, doanh nghiệp, tuy nhiên, nó chủ yếu được sử dụng trong những cơ quan Nhà nước. Tờ trình được định tức là một văn bản sử dụng để đề xuất cho cấp trên về một sự việc, chủ trương, giải pháp hoặc để xin kết luận và chỉ đạo của cấp trên.

Việc viết tờ trình không phải là việc khó, tuy nhiên, người viết phải đảm bảo bao gồm đầy đủ những nội dung như Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình và lý do viết tờ trình. Ngoài ra, cần phải sử dụng những phương pháp kiến nghị tới cấp trên để xin được xét duyệt một chính sách hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện một việc hay dự án nào đó.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ trình

Ngoài ra, tờ trình cần phải có chữ ký và cam kết của người viết.

 

 

2. Tờ trình được trình bày theo bố cục thế nào?

Thông thường một tờ trình sẽ phải đảm bảo bố cục ba phần:

Phần 1: Trình bày lý do

Phần 1 của tờ trình cần trình bày lý do vì sao nội dung trình duyệt được đưa vào trong đó. Để làm được điều này, tư nhân hoặc tổ chức cần dựa trên những căn cứ thực tế để tìm hiểu tình hình. Bằng cách này, những nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình duyệt sẽ được làm nổi trội.

Khi trình bày phần lý do, tư nhân hoặc tổ chức cần sử dụng lời văn khách quan và góc nhìn nhiều năm kinh nghiệm. tìm hiểu phải dựa trên tình hình thực tế của cơ quan hoặc đơn vị để giúp tờ trình trở nên thuyết phục và nhiều năm kinh nghiệm hơn.

Phần 2: Nội dung của đề xuất cần bao gồm:

– Tóm tắt nội dung đề nghị mới và những phương án khả thi cụ thể, kèm theo những luận cứ trung thực và đáng tin cậy.

– Đề cập tới những vấn đề có thể phát sinh khi vận dụng đề nghị mới và đưa ra mục tiêu chung, khái quát có thể dựa trên kết quả của giai đoạn trước.

– Bàn luận về những vấn đề và thuận lợi trong việc triển khai dự án, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục một cách khách quan và tránh sự thiên vị.

– Trình bày ý nghĩa và tác động của đề nghị mới đối với sản xuất, đời sống xã hội, công việc lãnh đạo và quản lý.

Cần đảm bảo rằng phần nội dung trình bày về những vấn đề cần đề xuất phải sử dụng cách viết trau chuốt, rõ ràng và mạch lạc. Tài liệu tham khảo cần có độ tin cậy cao để đảm bảo những số liệu được xác minh trung thực và khách quan hơn. Những chứng cớ được sử dụng trong tờ trình cần phải dựa trên thực tế, dựa trên những con số về thành tích và kết quả đã đạt được, tránh sử dụng những lập luận mập mờ chung chung. Điều này giúp tờ trình trở nên thuyết phục hơn, tạo được sự xác thực và uy tín, và thu hút sự quan tâm của người đọc.

Phần 3: Đề xuất với cấp trên

Phần này yêu cầu sự phê chuẩn của cấp trên, ví dụ như xin phê duyệt một trong những phương án, yêu cầu cấp trên xếp trình tự một số phương án, hoặc chuyển sang phương án dự phòng đã được chuẩn bị trước đó khi hoàn cảnh thay đổi. Nội dung đề xuất cần được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, và sắp xếp theo trình tự ưu tiên để cấp trên dễ dàng đánh giá và quyết định. Đồng thời, nên đưa ra những lý do thích hợp với thực tế và hoàn cảnh, chứng cớ thuyết phục để giúp cấp trên đưa ra quyết định chuẩn xác và hiệu quả. Nên sử dụng một văn phong nghiêm túc, lịch sự, nhã nhặn, đồng thời phải đảm bảo tính khả thi để cấp trên có đủ căn cứ để phê duyệt.

 

3. Mẫu tờ trình chuẩn nhất

Trên thực tế, những mẫu tờ trình vô cùng phong phú. Tùy vào mục đích của người viết mà sẽ có những mẫu tờ trình khác nhau như:

– Mẫu tờ trình xin kinh phí

– Mẫu tờ trình mua sắm trang thiết bị

– Mẫu tờ trình đề nghị

– Mẫu tờ trình phê duyệt…

Tuy nhiên, mẫu tờ trình chung nhất là văn bản được sử dụng mẫu 1.4 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Sau đây là mẫu tờ trình và cách viết tờ trình chuẩn theo nghị định 30/2020/NĐ-CP, mời quý độc giả cùng tham khảo:

>> Tải ngay: Mẫu tờ trình chuẩn nhất file Word

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:     /…3…-…4…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcclip image002

…5…, ngày… tháng… năm…

 

TỜ TRÌNH

…………….6…………..

……………………………………………………………….7…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…8…9.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Cách viết tờ trình:

(1) Điền tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu như có).

(2) Điền tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(5) Địa danh.

(6) Trích yếu nội dung văn bản.

(7) Nội dung văn bản.

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu như cần).

(9) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu như cần).

4. Một số lưu ý khi soạn thảo tờ trình

Để tăng khả năng nhận được sự phê duyệt kinh phí từ cấp trên, việc viết tờ trình phải đầy đủ và thuyết phục. Tờ trình cần được viết sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ và thuyết phục về lý do, đồng thời phải hợp lý về mức kinh phí. hồ sơ này cũng như những mẫu văn bản khác phải tuân thủ đúng chuẩn phương thức trình bày của những văn bản hành chính nói chung, bao gồm 3 phần: phần tựa đề, phần nội dung và phần kết thúc.

Người viết tờ trình cần thiết kế bố cục hợp lý và rõ ràng, trình bày ngắn gọn, thoát ý, tiếng nói dễ hiểu. Lý do đưa ra cần có tính thuyết phục cao, dựa trên những tìm hiểu và lập luận logic, nếu như đưa ra những tài liệu, căn cứ thì phải có tính chuẩn xác cao. Mức xin kinh phí cần phải hợp lý, và những khoản chi tiết càng được nêu rõ thì càng tốt. Việc tránh viết một tờ trình chỉ trình bày nguyện vọng chung chung hoặc chỉ ghi tổng số tiền đề xuất là cần thiết để tăng khả năng phê duyệt. nếu như không, tờ trình sẽ khó được phê duyệt hoặc bị yêu cầu viết lại để chi tiết hóa những khoản tiêu pha.

Về kỹ thuật viết tờ trình:

– Trước hết ta cần chú ý tới cách thể hiện lý do và căn cứ để thuyết phục độc giả. Trong phần này, cần sử dụng hành văn thích hợp để thể hiện nhu cầu khách quan và hoàn cảnh thực tế.

– Trong phần đề xuất, ta cần sử dụng tiếng nói và cách hành văn có tính thuyết phục cao, nhưng vẫn phải cụ thể và rõ ràng, tránh sử dụng tìm hiểu chung chung và khó hiểu. Ngoài ra, cần lựa chọn lựa những luận cứ tiêu biểu từ những tài liệu có độ tin cậy cao và xác minh để đảm bảo tính chuẩn xác của sự kiện và số liệu.

– Trong phần nêu rõ những lợi ích và khó khăn của những phương án, ta cần tránh nhận xét chủ quan và thiên vị.

– những kiến nghị phải được xác đáng và hợp lý. không những thế, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng người đọc. Luận chứng phải chặt chẽ, đầy đủ và phân phối đủ thông tin để thuyết phục độc giả. Nội dung đề xuất cần phải được xây dựng một cách khả thi và bảo đảm tính chuẩn xác, để tạo niềm tin nội tâm cho cấp phê duyệt. nếu như cần thiết, tờ trình có thể đính kèm những bản phụ lục để minh họa thêm cho những phương án được đề xuất kiến nghị trong tờ trình.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê:

Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương 2023 mới nhất 

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, hạ tầng 

Mẫu Tờ trình xin kinh phí mới nhất năm 2023 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu tờ trình.. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts