MgO + HCl → MgCl2 + H2O

MgO + HCl → MgCl2 + H2O được cmm.edu.vn soạn hướng dẫn độc giả viết và thăng bằng chuẩn xác phương trình phản ứng magie oxit tác dụng axit clohiric. Sản phẩm sau phản ứng thu được muối magie clorua và nước. Mời những bạn tham khảo nội dung chi tiết phương trình phản ứng dưới đây.

1. Phương trình phản ứng MgO ra MgCl2

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

Bạn đang xem bài: MgO + HCl → MgCl2 + H2O

3. Tiến hành phản ứng MgO tác dụng với HCl

Cho MgO phản ứng với dung dịch axit HCl.

MgO tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây phản ứng dung dịch axit HCl

A. Fe2O3, MgO, Cu

B. K, CuO, Ag

C. MgO, Fe2O3, Fe

D. Mg, MgO, Cu

Câu 2. Cho những chất rắn: Al2O3, KOH, Al, Zn, Na2O, K2O, Cu, Ba. Chất rắn nào có thể tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư?

A. Al, Zn, Na2O.

B. ZnO, Al2O3, Na2O; KOH.

C. Al, Zn, Ba,  Al2O3.

D. Tất cả chất rắn đã cho trừ Cu

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. NaOH và KNO

B. KOH và CaO

C. Fe(OH)2 và NaCl

D. CaCO3 và HCl

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là oxit bazơ

A. CO, BaO, Na2O, MgO

B. CuO, Na2O, CO2, MgO

C. MgO, CuO, BaO, Na2O

D. CO2, CuO, Al2O3, MgO

………………..

Trên đây cmm.edu.vn đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích MgO + HCl → MgCl2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, cmm.edu.vn xin giới thiệu tới những bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết sinh vật học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà cmm.edu.vn tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, cmm.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: https://cmm.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: https://cmm.edu.vn/mgo-hcl-mgcl2-h2o/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts