Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng Anh

Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng Anh

thỉnh thoảng trong đề thi TOEIC có xuất hiện một vài những cấu trúc câu khá đặc biệt. Để tránh bỡ ngỡ, chúng ta hãy cũng tìm hiểu một số cấu trúc nhé!

1. V-ing +sth + be +adj-if not impossible

– Khi chúng ta mô tả hành động mà thời cơ thành công rất thấp. Những adj ở đay thường là diffifult, hard, dangerous, adventurous…
Ex: Traveling alone into a jungle is adventurous – if not impossible (Đi một mình vào khu rừng là mạo hiểm – nếu như không nói là không thể)

Bạn đang xem bài: Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng Anh

2. There + be + no + N + nor + N

– tức là “không có…và cũng không có”

Ex: There is no food nor water (không có thức ăn và cũng không có nước

3. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj

– tức là: “đã không kịp/không đủ thời gian”

Ex: there wasn’t time to identify what is was (Không kịp nhìn thấy đó là cái gì)

4. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..

– tức là : ngoại hình người nào đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ có những xúc cảm, trạng thái trái lại.

Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious (ngoại hình bạn có vẻ dũng cảm nhưng thực chất bên trong bạn rất sợ hãi và lo lắng)

5. S + see oneself + V-ing…

– sử dụng mẫu câu trên để diễn tả khi người nào đó có thời cơ được tận hưởng hay được thực hiện cái gì.

Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco (Bạn có thời cơ được đi cáp treo ở San Francisco)

6. There (not) appear to be + N..

– sử dụng appear = seem to với ý nghĩa: nhường như thế

Ex: There didn’t appear to be anything in the museum (nhường như không có gì trong bảo tồn cả)

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts