NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

NaHSO3 ra Na2SO3

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn độc giả viết và thăng bằng phương trình phản ứng khi cho NaHSO3 tác dụng NaOH, cũng như biết cách viết phương trình ion rút gọn NaHSO3 + NaOH. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NaHSO3 ra Na2SO3

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

2. Phương trình ion rút gọn NaHSO3 + NaOH

Phương trình ion rút gọn

Bạn đang xem bài: NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

HSO3 + OH → SO32− + H2O

3. Điều kiện phản ứng NaHSO3 ra Na2SO3

Không có

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy những chất nào sau đây là muối axit?

A. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaSO3.

B. Ba(HCO3)2, NaHSO3, Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

D. NaHSO3, BaCO3, Na2SO3.

Câu 2. Dãy gồm toàn muối trung hòa là?

A. KOH, NaCl, Na2SO4

B. Mg(NO3)2, FeS, CaSO3

C. NaHS, K3PO4, KCl

D. HNO3, KCl, CaCO3

Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?

A. NH4Cl

B. KOH

C. K2SO3

D. Na2CO3

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung vừa giới thiệu tới những bạn bài viết NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts