NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl

NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn những bạn viết phương trình phản ứng khi cho NH3 tác dụng với Cl2, sau phản ứng thấy khói trắng xuất hiện. Hy vọng với nội dung phương trình sẽ giúp độc giả vận dụng tốt vào giải bài tập liên quan tới phản ứng NH3 với Cl2.

1. Phương trình NH3 tác dụng với Cl2

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa phản ứng NH3 và Cl2

Không có

Bạn đang xem bài: NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl

3. NH3 + Cl2 có hiện tượng

Xuất hiện khói trắng amoni clorua (NH4Cl).

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng” , chất này có công thức hoá học là :

A. HCl

B. N2

C. NH4Cl

D. NH3

Đáp án C: 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

Câu 2. Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

A. (NH4)2CO3.

B. NH4NO3.

C. NH4HSO3.

D. NH4Cl.

Câu 4. Oxi hóa 3 lít NH3 (tạo ra N2 và NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí ( chứa 20% oxi về thể tích). những thể tích đó ở cùng điều kiện. trị giá của V là

A. 16,25.

B. 22,5.

C. 32,5.

D. 24,5.

Đáp án A

12NH3 + 13O2 → 8NO + 2N2 + 18H2O

VO2 = (3,13) / 12 = 3,25 mol

⇒ Vkk = 3,25 : 20% = 16,25 lít

Câu 5. chọn lựa phát biểu đúng

A. những muối amoni đều lưỡng tính

B. những muối amoni đều thăng hoa

C. Urê cũng là muối amoni

D. Phản ứng nhiệt phân NH4NO3 là phản ứng tự oxi hóa, tự khử

Câu 6. Cho những phát biểu sau:

1. Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có hoá trị V, số oxi hoá +5

2. Để làm khô khí NH3 có lẫn tương đối nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO)

3. HNO3 tinh khiết là chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

4. NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với CuO

Số phát biểu đúng:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đáp án B

(2) Để làm khô khí NH3 có lẫn tương đối nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO);

(3) HNO3 tinh khiết là chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm;

(4) NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với CuO

Câu 7.Tìm phát biểu đúng

A. NH3 là chất Oxi hóa mạnh

B. NH3 có tính khử mạnh, tính Oxi hóa yếu

C. NH3 là chất khử mạnh

D. NH3 có tính Oxi hóa mạnh, tính khử yếu

Câu 8. Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại:

A. NO

B. NH4NO3

C. NO2

D. N2O5

…………………………

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung vừa giới thiệu tới những bạn bài viết NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl, mong rằng qua bài viết này những bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts